• Till vänster: klimatdemonstrant i Madrid. Till höger: Mattias Frumerie, Sveriges tillförordnade chefsförhandlare vid FN:s klimatmöte i Madrid.
  Klimatmötet i Madrid

  När FN:s årliga klimatmöte inleds 2 december i Madrid är frågan om FN:s generalsekreterare får gehör för sin uppmaning om snabbare utsläppsminskningar. Sveriges chefsförhandlare har gott hopp.

 • CHRISTIAN AZAR
  • Han började sin forskarkarriär på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg ungefär samtidigt som FN:s klimatkonvention klubbades på klimattoppmötet i Rio De Janeiro 1992.
  • Sedan dess har koldioxidutsläppen ökat med över 50 procent. Men samtidigt har den tekniska utvecklingen gått framåt och det är i det Christian Azar idag ser möjligheter.
  • Hör Johanna Sjövalls reportage, som sista delen i vår reportageserie, där vi pratar med några av Sveriges främsta klimatforskare.
 • Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S).
  P1-MORGON ONSDAG 20 NOVEMBER
  • Skattebefrielsen på biodrivmedel kan komma att tas bort på grund av nya EU-regler. Det gör att Sverige får svårare att nå klimatmålen för transportsektorn, enligt Energimyndigheten. Dessutom skulle kostnaderna för kollektivtrafiken kan öka ordentligt.

  • Idag är biobränslen, så som biodiesel och E85, skattebefriade i Sverige. Men EU vill inte att Sverige ska få skattebefria det som kallas den första generationens biodrivmedel (som är tillverkat av grödor), eftersom den genererar mer utsläpp än andra generationens biodrivmedel (som är tillverkat av avfall).
  • Hör reportage av Victor Jensen.
  • Hör även ett uppföljande samtal med energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S).

 • Tankställe för etanol
  Klimatskatt

  Det ser just nu ut som att skattebefrielsen på biodrivmedel kan försvinna på grund av EU-regler. Det skulle göra att Sverige får mycket svårare att nå klimatmålen för transportsektorn, enligt Energimyndigheten.

 • Lilly - Ralyn Satidtanasarn kallas för Thailands Greta Thunberg. Hennes engagemang startade för åtta år sen när hon var på semester i Pattaya och började plocka skräp och plast på stranden.
  • Ungdomar runt om i världen har det senaste året blivit inspirerade av Greta Thunberg och hennes kamp för klimatet.
  • I Thailand har sedan fyra år den nu 12-åriga Ralyn Satidtanasarn kämpat för att minska landets användande av plast och nu börjar hennes kamp ge resultat.
  • Hör reportage av Ekots Asien-korrespondent Peder Gustafsson
 • Johan Rockström är en av Sveriges mest kända klimatforskare.
  • Johan Rockström är en av Sveriges mest kända klimatforskare.
  • För tio år sen publicerade han tillsammans med forskarkollegor en vetenskaplig artikel om planetens begränsningar. Artikeln fick ett stort genomslag i forskarvärlden. 
  • Han har tidigare alltid hävdat att det är möjligt att begränsa uppvärmningen  till 1,5 grad som världens ledare lovat att eftersträva i det så kallade Parisavtalet men nu har han ändrat inställning. Han tror inte längre det är möjligt.
  • Hör den tredje delen i en reportageserie om de svenska klimatforskarna av Johanna Sjövall.
 • Markku Rummukainen är professor i klimatologi och representerar Sverige i FN:s klimatpanel.
  • Markku Rummukainen är professor i klimatologi och Sveriges representant i FN:s klimatpanel. Få andra har så stor insyn i både forskningen och politiken.
  • Han ser det som sin roll att ge folkvalda politikerna och allmänheten rätt information vad vi står inför för scenarier.
  • Trots att koldioxidutsläppen globalt fortsätter att öka tror han att det går att begränsa uppvärmningen till 1,5-2 grader som världens ledare lovat i det så kallade Parisavtalet. 
  • Hör den andra delen i en reportageserie om de svenska klimatforskarna av Johanna Sjövall.
 • Tvådelad bild: Barn i masker och demonstrationsskyltar mot luftföroreningar, smog över bilväg.
  global uppvärmning

  Luftföroreningar, matbrist och infektionssjukdomar slår hårdast mot barnen. Även äldre personer kan drabbas hårt. Den varningen kommer från en stor forskargrupp som har gått igenom hälsoeffekter av den globala uppvärmningen.