• Skolan och forskningen

    Visst är små klasser viktiga men lärarens kompetens är mycket viktigare. Det är en betydligt mer kraftfull faktor än klasstorlek, säger Jan-Eric Gustafson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet.

  • Tekniker och ingenjörer är yrkesgrupper ska rädda Sveriges framtid som industrination. För att intressera ungdomar att välja den tekniska banan har det satsats mycket på att locka ungdomar till de tekniska yrkena. Men resultatet har varit magert, visar forskaren Magnus Oskarsson. Kan det vara så att det är skolan som redan på högstadiet dödar intresset för naturvetenskap? Forskningsresultat från Mittuniversitetet i Härnösand, visar att lärare och elever i årskurs 9 har olika sett att se på vad som är relevant med naturvetenskap.

  • Den nya skollagen som kom 2010 säger att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Då avses inte bara ämnesinnehållet utan också metoderna man använder för att undervisa. Men gör den inte det redan? Och om inte: Hur kan man få undervisningen att bättre stämma överens med vad forskningen säger till exempel om inlärningsmetoder?

  • I Gränna har forskande lärare nu blivit färdiga med sina första forskningsrapporter. De har på ett år, med hjälp av Högskolan i Jönköping, satt igång ett tjugotal forskningsuppgifter. Mestadels intervjuundersökningar bland eleverna. Två rapporter har lästs av oberoende bedömare och fått publicering i Didaktisk tidskrift. OBS rättelse: i programmet påstås att lärarutbildningen i Umeå ska läggas ned. DET ÄR FEL. Nästa antagning sker hösten 2012.

  •  - Man borde ha skolan med sig. En skola online. Det säger it-professor Bo Dahlbom som menar att informationstekniken borde vara en självklarhet i dagens skola.

  • Svenska elever måste bli bättre på matte. Men hur? Kanske genom bättre tester av hur eleverna tillägnar sin matteundervisning, visar ett stort forskningsprojekt som pågår i Umeå.

  • Svenska elevers kunskaper i läsning, matematik och naturvetenskap har dalat rejält, visar internationella jämförelser, men visserligen från en relativt hög nivå.

    Den s.k. Pisa-mätningen visar att Sverige för 12 år sedan låg klart över genomsnittet i bland annat matematikkunskap. Nu har Sverige sjunkit och ligger nästan precis på genomsnittsnivån av de 65 länder som ingår i Pisa-mätningarna.

Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista