Allt om jordbävningskatastrofen i Japan

Här samlas hela Sveriges Radios samlade rapportering kring jordbävningskatastrofen och kärnkraftsolyckan i Japan. Läs chattar med experter och våra korrespondenter, se webb-tv, förklarande grafik och hör svenska vittnesrapporter. 

 • Tre tidigare Tepco-chefer, bland annat energibolagets Tepcos tidigare styrelseordförande, åtalas nu efter katastrofen på det japanska kärnkraftverket Fukushima 2011 – det första åtalet kopplat till haveriet.

 • Kärnkraftskatastrofen på Fukushima har nu tre år bakom sig och förödelsen har kluvit det japanska folket. Hur klarar industrilandet Japan sig utan sin kärnkraft och vad säger japanerna själva om kärnkraften som medförde sådan förödelse?

 • Studio Ett onsdag 9 oktober

  I Japan har det gått två och ett halvt år efter jordbävningen och tsunamin som ödelade stora delar av nordöstra landet och som orsakade haveriet vid Fukushima-kärnkraftverket. Vår korrespondent Nils Horner har besökt "strålzonen" närmast reaktorerna, en zon som evakuerats av de flesta invånare. Men några människor väljer att stanna kvar trots hög strålning. En av dem är Masami Yoshizawa, en bonde som vigt sitt liv åt att låta strålskadade kor leva.

 • Idag stänktes japanska arbetare vid kärnkraftverket Fukushima ned med radioaktivt vatten. Härom dagen stängdes av misstag pumparna som håller temperaturen nere i de trasiga reaktorerna. Japan ber nu omvärlden om hjälp med att sanera följderna av haveriet för 2,5 år sen. Efter kärnkraftskatastrofen i Fukushima har runt 83.000 människor tvingats fly sina hem undan strålning. Ett tiotal samhällen har evakuerats.

  I det normalt så prydliga Japan finns nu folktomma spökstäder där husen är överväxta av ogräs och skräp virvlar runt på de öde gatorna. Saneringen, som myndigheterna har anslagit närmare 100 miljarder kronor till, går mycket långsammare än planerat. Och oron för strålning är stor bland människor, även utanför evakueringszonen, i städer som myndigheterna säger är helt ofarliga, trots något förhöjda strålvärden. Särskilt föräldrar oroar sig för sina barns hälsa. Och en del förbjuder helt enkelt sina barn från att leka utomhus.

 • Problemen med radioaktiva läckor fortsätter i kärnkraftsanläggningen Fukushima, och som vi berättat tidigare vädjar nu kärnkraftsbolaget TEPCO om internationell hjälp för att finna lösningar. Den japanska regeringens kärnkraftsexpert, Dr Kiyoshi Kurokawa säger att så borde ha skett för länge sedan, och att ett större utbyte av kärnkraftsexperter mellan olika länder är nödvändigt att höja säkerheten i branschen.

 • På grund av direktsänd budgetdebatt från Riksdagen utgår Klotet 18/9. Torsdag 19/9 kl 19.03 återutsänds ett program från 27/3.

  Kärnkraftsolyckan i Japanska Fukushima 2011 var den allvarligaste efter härdsmältan i ukrainska Tjernobyl 1986. Efteråt har det konstaterats att ingen dött eller blivit akut sjuk av de radioaktiva ämnen som släpptes ut över intilliggande byar och städer, däremot finns en oro för vilka skador som kan visa sig på längre sikt.
  Stressen i samband med evakueringen har orsakat för tidiga dödsfall framför allt bland äldre, och många lider av psykisk ohälsa medan de väntar på den ekonomiska kompensationen för mark och hus, som kan ta mycket lång tid att få. Hanna Sahlberg har besökt ett evakueringsboende för strålningsflyktingar som fortfarande väntar på kompensation för förlorade hem 2,5 år efter olyckan.

 • Samtidigt som Japan på allvar börjat planera för att ta i drift några av de kärnkraftsreaktorer som stått stilla sedan jordbävningen 2011 kommer uppgifter om att halterna av radioaktiva ämnen ökar kring de skadade anläggningarna i Fukushima. Elbolaget Tepco, som äger reaktorerna, bekräftade i dag att värdena försämrats kraftigt på bara några dagar.