SKUGGBUDGET

Vänsterpartiet: Männen i Danderyd får dela med sig

1:35 min

Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Ulla Andersson presenterar på torsdagen partiets skuggbudget. V vill höja de generella statsbidragen till kommunerna med 20 miljarder kronor per år fram till 2022.

– För 15 dagar sen stod jag här och kommenterade statsbudgeten från 73-punktsgänget. Jag kunde konstatera då att det var män från Danderyd som hade vunnit på walkover mot undersköterskan, fattigpensionären och förskolebarnen. Jag kunde konstatera att S prioriterat skattesänkningar framför välfärden, inleder Ulla Andersson presentationen.

 – I vår budget gör vi precis tvärtom. Här är det männen i Danderyd som får dela med sig till undersköterskan, fattigpensionären och förskolebarnen. Det är också en budget för oss som vill ha ekonomisk trygghet, en välfärd att lita på, och en grön omställning, säger hon.

För förbättrad arbetsmiljö, kompetensutveckling och förbättrade arbetsvillkor inom hälso- och sjukvård anslås 2 miljarder kronor per år i V-förslaget till budget. Stödet till sjukvården i glesbygd får 1 miljard kronor.

Vänsterpartiet vill även höja garantipensionen med 1 000 kronor, vilket kostar 3,6 miljarder kronor. Garantinivån i sjukförsäkringen höjs med 1 100 kronor i månaden, vilket kostar 2,1 miljarder kronor.

Därtill vill Vänsterpartiet höja taket i arbetslöshetsförsäkringen kraftigt till 1 400 kronor, en satsning som kostar 2,1 miljarder kronor.

För mindre barngrupper i förskolan satsar partiet 2 miljarder kronor per år i en särskild personalsatsning.

Utöver satsningarna på välfärden satsar Vänsterpartiet sammanlagt 10 miljarder kronor i ett klimatpaket.

I V-budgeten ska en särskild tandvårdsreform genomföras för 2,25 miljarder kronor. Den innebär att ingen ska betala mer än 2 000 kronor hos tandläkaren. 1,5 miljarder kronor satsas per år på psykiatrin.

För att finansiera alla satsningar vill Vänsterpartiet höja flera skatter och avskaffa bland annat rut-avdraget. Partiet säger nej till slopad värnskatt, vilket ger 6 miljarder kronor. Jobbskatteavdraget ska trappas av, vilket ger lika mycket. Närmare 2 miljarder tas in på sänkt tak och delvis avskaffat rot-bidrag.

Avskaffande av rut-bidraget ger 5,9 miljarder kronor. Bolagsskatten ska höjas med 3,5 miljarder och 3:12-reglerna skärps, vilket ger lika mycket. Restaurangmomsen återställs, vilket ger hela 6 miljarder kronor.

Skatten på aktieutdelning och kapitalvinster ska höjas med 5,4 miljarder kronor, en ny förmögenhetsskatt ska ge 6,5 miljarder kronor och en återställd fastighetsskatt 4,3 miljarder kronor. Partiet vill också återinföra en arvs- och gåvoskatt, vilket ger 3,7 miljarder kronor. Därtill vill partiet ta in 2,2 miljarder kronor på avtrappade ränteavdrag.