Prognos

KI: Högkonjunkturen är över

2:26 min

Svensk ekonomi kommer att försvagas ytterligare, det spår statliga Konjunkturinstitutet i sin nya prognos.

Tillväxten kommer att halveras i år och nästa år jämfört med förra året och arbetslösheten kommer att stiga, tror KIs generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.

– Det är en tydlig avmattning, i synligenheten industrin och arbetsmarknaden, säger Urban Hansson Brusewitz.

Så högkonjunkturen är över?

– Ja det säger vi.

Är vi på väg i in en lågkonjunktur?

– Inte i vårt huvudscenario, det under förutsatt att massa otrevligheter inträffar som en oordnad brexit eller fler handelskrig.

Och det är just handelskonflikten mellan USA och Kina och oron för en avtalslös brexit som till stor del fått den globala ekonomin att sakta in. Det investeras mindre och det slår mot efterfrågan på svenska exportvaror.

Svensk ekonomi kommer enligt Konjunkturinstitutets prognos bara att växa med 1,2 procent i år och med 1,1 procent nästa år. Och det är en halvering jämfört med förra året. Och arbetslösheten kommer att stiga till över sju procent nästa år.

Konjunkturinstitutet menar att det är en uppenbar risk att svensk ekonomi kommer att utvecklas ännu svagare. Och då vill man se att politikerna går in och stöttar konjunkturen med extra satsningar.

– I ett sånt läge bör man ha en sådan plan, men jag utgår från att de fyra parterna sätter sig ner och planerar det, säger Urban Hansson Brusewitz.