EU

Sverige vinnare på inre marknaden

2:12 min

Sverige tjänar varje år över 330 miljarder kronor på att vara med i EU:s inre marknad. Detta enligt nya beräkningar från EU-Kommissionen.

Det är sex gånger mer än Sveriges EU-avgift skulle bli om Kommissionens förslag till långtidsbudget blir verklighet. Men finansminister Magdalena Andersson säger att de här sakerna inte har med varann att göra.

– Vi har ju väldigt många duktiga exportföretag i Sverige. Det är klart att det gör att Sverige också tjänar på att vara med i EU. Men för den sakens skull är det inte rimligt att det brittiska kungahuset får jättemycket pengar från EU:s jordbruksstöd.

Tonen hårdnar från alla parter i de förhandlingar som just nu pågår om EU:s nästa långtidsbudget. Sverige är ett av de länder som hårdast motsätter sig Kommissionens förslag om en ökad budget.

Magdalena Andersson tittar till avgiften som Sverige ska betala, minus de bidrag man kan räkna med att få tillbaka och konstaterar då att Sverige är bland EU:s största nettobetalare.

EU-Kommissionen däremot, vill få in mer pengar för att täcka ökande kostnader för bland annat klimatomställning och migration. Då saknar det inte betydelse att Sverige är ett rikt land som tjänar mycket på den inre marknaden, och dessutom påpekar Kommissionen att i relation till BNI, bruttonationalinkomsten, så har Sverige en av de lägsta avgifterna i unionen.

Inte heller det tycker Sveriges finansminister är relevant.

– Sverige är ju en av de största nettobidragsgivarna i budgeten. Från regeringens sida kommer vi att kämpa för den svenska avgiften, säger Magdalena Andersson.

Att Storbritannien, som också är stora nettobetalare i unionen, nu lämnar gör förhandlingarna extra tuffa. Därför gör Sverige gemensam sak med Tyskland, Danmark, Nederländerna och Österrike och protesterar så gott det bara går mot en höjd avgift.

– Det är klart att när Storbritannien lämnar och budgeten måste krympa så kommer det att bli den kanske tuffaste budgetförhandlingen någonsin.