Teknikföretagens budskap

Ny prognos: Konjunkturen vänder upp nästa höst

1:55 min

Konjunkturen kommer att fortsätta att försvagas och botten kommer att nås under mitten av nästa år. Det är arbetsgivarorganisationen Teknikföretagens budskap i sin nya konjunkturprognos.

Ofta nämns ju handelskriget mellan USA och Kina och brexit som huvudförklaringar till den vikande konjunkturen. Men så ser inte riktigt Teknikföretagens chefsekonom Mats Kinnwall på saken.

– Nej, jag skulle säga att faktorer som geopolitiska risker snarast har förstärkt ett förlopp som hade kommit ändå och som inleddes för två år sen. Vi hade en väldigt stark investeringsuppgång 2016-2017. Tunga kapacitetsutvidgande investeringar i många sektorer. I Sverige till exempel fordonsindustrin och pappers- och massaindustrin. Men nu har den investeringscykeln tappat fart.

Teknikföretagen räknar med att svensk ekonomi i år och nästa år växer med en procent. Det är mindre än hälften av tillväxten förra året.  Men nästa höst, om inte nya orosmoln dyker upp ute i världen, kan det ta fart igen när den svenska industrin börjar öka sina investeringar igen.

– Det bygger väldigt mycket på att vi ser botten på den globala konjunkturen, att världshandeln börjar ta lite mer fart i slutet av nästa år även om det fortfarande är väldigt måttlig tillväxttakt. Men också att investeringstakten i industrin börjar ta fart eftersom nya behov dyker upp.

En liknande bild av svensk ekonomi ges av Swedbanks makroekonomer som också kom med en konjunkturprognos idag. Betydligt långsammare fart i ekonomin i år och nästa år är bedömningen. Men sen vänder det upp och en djupare lågkonjunktur är inte sannolik.