Skanskas kvartalsrapport

Byggkonjunkturen stabiliserad på lägre nivå

1:44 min

Byggbolaget Skanskas kvartalsrapport överträffade analytikernas förväntningar med en vinst på 2,2 miljarder kronor.

Samtidigt ser bolaget en konjunkturavmattning som dock ännu inte märks i resultatet. Det säger Skanskas vd Anders Danielsson.

– Vi fortsätter leverera på höga nivåer och ser att Centraleuropa går enligt plan. Det går också att se förbättringar inom den amerikanska verksamheten. Dessutom har vi väldigt stark orderingång framför allt i Sverige.

Hittills syns inte mycket i bolagets resultat av en ytterligare avmattning inom byggsektorn i spåren av den försvagade konjunktur som alltfler tecken tyder på väntar runt hörnet.

Skanskas intäkter växer. Vinsten före skatt på 2,2 miljarder kronor under tredje kvartalet går att jämföra med en vinst runt 550 miljoner motsvarande period i fjol.

I en global utblick är det i USA fortsatt hög efterfrågan på stora infrastrukturprojekt medan trycket sjunkit betydligt i Storbritannien:

– Och det är ju på grund av Brexit.

Vad kan du säga om bostadsmarknaden och konjunkturen här i Sverige?

– Den är oförändrat svag. Jag förväntar mig inga snabba återhämtningar. Däremot ser vi att den har stabiliserats på en något lägre nivå under de senaste kvartalen. Vi ser också att köparna har återvänt och ett ändrat beteende hos dem här i Sverige där de väljer att köpa närmare färdigställande för att man vill köpa och sälja i samma marknad. Det är en tydlig trend, och jag tror den trenden kommer fortsätta.