Ekonomi

FI: Låga räntor en risk – vill ha högre kapitalkrav

2:04 min

De låga räntorna utgör ett hot mot den finansiella stabiliteten, säger Finansinspektionen i en ny rapport. Framförallt sätter ränteläget pensionsbolag och banker med fastighetslån i farozonen.

– De låga räntorna har funnits under en lång tid och kan fortsätta under en lång tid framöver, och det bygger upp risker, säger Henrik Braconier, chefsekonom på Finansinspektionen.

I den rapport om stabiliteten i det finansiella systemet som Finansinspektionen publicerade på torsdagen målas det låga ränteläget i samhället ut som en stor risk. Överlag är stabiliteten god, säger man, men de låga räntorna har ökat utsattheten hos pensionsbolagen.

Det har blivit svårare att få den avkastning som krävs för att kunna infria framtidens pensionslöften, säger Henrik Braconier på Finansinspektionen. Pensionsbufferten kan urholkas.

– Det innebär, har de svårt att få avkastning, så har de svårt att leverera de garanterade pensioner som de har ställt upp till sina förmånstagare.

Hur stor risk är det att inte få ut pensionen?

– Om vi tittar några år framåt och om den här miljön fortsätter, det vill säga att räntorna ligger väldigt, väldigt låga. Då kommer motståndskraften urholkas, och på sikt kommer de att kunna få problem.

Vid en kraftigare lågkonjunktur är fastighetssektorn, och med det bankerna, i trubbel, säger Finansinspektionen. Företag har tagit stora lån de senaste åren för att bygga fastigheter.

– De kommersiella fastighetsbolagen tar på sig väldigt stora skulder, vilket gör dem räntekänsliga. Det innebär att om räntorna skulle gå upp till exempel två procentenheter är det många av fastighetsbolagen som skulle få problem, och då skulle de skapa problem för bankerna. I värsta fall skulle det leda till kreditförluster i bankerna, säger Henrik Braconier.

De tre storbankerna, SEB, Handelsbanken och Swedbank, måste nu ta höjd för att fastighetsbolag kan få betalningssvårigheter. Finansinspektionen vill höja kapitalkraven för bankerna med totalt 15 miljarder kronor.

– Vidtar vi de här åtgärderna så kommer bankerna att vara mer motståndskraftiga mot de problem som kan uppstå om räntorna skulle stiga.