Kan få stor betydelse

Högsta domstolen avgör viktigt konkursmål

2:00 min

Högsta domstolen ska nu pröva en fråga som kommer få stor betydelse framöver, enligt experter. Det handlar om hur mycket pengar tidigare anställda i företag, respektive staten, ska få efter vissa konkurser.

– Det är många konkurser som kommer att beröras av det här. Det kan också gälla ansenliga belopp. Det står då mellan staten och enskilda arbetstagare, säger advokat Erik Danhard, vid advokatbyrån Kanter, och expert på konkursarbetsrätt, till Ekot.

Frågan är, lite förenklat, hur mycket pengar tidigare anställda respektive staten ska få ut i vissa konkurser.

Om staten vinner målet kommer de anställda få mindre pengar och staten mer pengar, respektive om de tidigare anställda vinner kommer de få mer och staten mindre.

– I de fall där det här har väldigt stor betydelse är det väldigt många arbetstagare. Då betyder det inte att var och en av dem kommer få väldigt mycket mer pengar. Men om man lägger ihop den summan, som ska till arbetstagarna, blir det en stor summa som staten förlorar i sådana fall, säger Danhard, som har skrivit en bok om konkursarbetsrätt.

Högsta domstolen har beslutat att ta upp ett fall som rör en av konkurserna kring biltillverkaren Saab för åtta år sedan. Ekot har tidigare rapporterat att det enskilda fallet handlar om ungefär en halv miljon kronor som antingen närmare 50 tidigare anställda ska få eller som staten ska få.

I hovrätten förlorade Skatteverket, som företräder staten, men myndigheten överklagade det beslutet och Högsta domstolen beviljade prövningstillstånd.

HD:s beslut kan komma i vår och kan alltså få stor betydelse framöver, både för staten och privatpersoner.

Rent juridiskt handlar frågan om i vilken ordning som pengar ska delas ut efter en konkurs och om staten ska ha företräde till vissa delar av utdelningen.

Marie Karlsson Tuula, professor i civilrätt vid Karlstads universitet, säger att avgörande är betydelsefullt.

– Ja, det är ett viktigt beslut. Det tycker jag absolut. Det handlar om vem som ska få utdelning och i vilken ordning utdelningen ska ske. Här gör staten anspråk på att få utdelning före löntagarna, säger hon till Ekot.