Bostadstillägg

Pensionärer kritiska till långa väntetider

1:31 min

Väntetiderna för att få besked om bostadstillägg väcker kritik från pensionärsorganisationer i landet.

En ny ansökan beräknas ta fem månader att behandla och den som anmäler ändringar kan få vänta nio månader.

Det är alldeles för länge säger Christina Tallberg, ordförande för Pensionärernas Riksförbund, PRO.

– Det finns all anledning att vara mycket kritisk till de långa handläggningstiderna. Det har vi påtalat tidigare för att vi tyckte det var oacceptabelt lång  tid för handläggningen.

 I år väntas antalet pensionärer som får bostadstillägg öka. Det efter att reglerna ändrats så att fler av de ekonomiskt sämst ställda bland de äldre ska berättigas extrapengarna.

Men trots att regeringen i höstas avsatte tio miljoner kronor extra för att med ytterligare personal till Pensionsmyndigheten korta handläggningstiderna är de alltså ändå mellan fem och nio månader långa.

Samtidigt är fler bostadstilläggsansökningar inte den enda förklaringen till de långa handläggningstiderna, utan ansökningarna borde också kunna förenklas säger Christina Tallberg.

– Utgångspunkten ska vara att man ska ha ett enkelt , tydligt system som ger besked snabbt och tydligt om jag har rätt till bostadstillägg eller inte.