Jakt och fiske i fjällen

Tvist mellan sameby och staten nära ett slut

1:55 min

Efter sex veckors förhandling i Högsta domstolen avslutades i eftermiddags den principiellt viktiga rättegången mellan Girjas sameby och staten.

Tvisten gäller vem som ska få bestämma över jakt och fiske i fjällen.

Girjas vill ha ensamrätt att bestämma inom sitt fjällområde, men staten, som företräds av Justitiekanslern, motsätter sig det, säger JK Mari Heidenborg.

– Staten är fastighetsägare och har därmed rätt till jakt och fiske, det är grunden, säger hon.

Girjan sameby i Gällivare kommun har stämt staten och kräver att länsstyrelserna ska tvingas upphöra att sälja jakt- och fiskekort inom byns fjällområde. Rätten att göra det vill samebyn själv ha, säger Matti Berg, Girjas ordförande:

– Så det sker på ett hållbar sätt med hänsyn till rennäringen och andra naturintressen.

Girjas linje under förhandlingarna har varit att rennäringslagen genom urminneshävd ger samebyn ensamrätt att bestämma över jakten- och fisket.

Tvisten om det här har pågått i tio år, och har följts med stort intresse av bland andra jägare i hela landet som befarar att om samebyn vinner i HD så kommer deras möjlighet att jaga ripa i fjällen att minska eller upphöra.

Fler samebyar i så fall väntas begära samma rättigheter som Girjas om HD går på samebyns linje.