Tunnelbaneprojekt

Grönt ljus för kinesiska tunnlar i Nacka

2:56 min

Kinesiska China Railway Tunnel Group får grönt ljus att bygga tunnlar i Stockholms stora tunnelbaneprojekt. Inga överklaganden kom in kring affären som väckt debatt.

Natten till tisdagen gick tiden ut att överklaga beslutet att låta det kinesiska bolaget CRTG bygga tunnlar i Region Stockholms stora tunnelbaneprojekt. Men inga överklaganden kom in, och nu går alltså landstinget vidare med affären.

– Nästa skede är att vi kallar till ett möte för kontraktsgenomgång och kontraktstecknande, säger Niklas Bergman som är chef för Förvaltningen för utbyggd tunnelbana.

CRTG får i uppdrag att bygga tre så kallade arbetstunnlar i det enorma tunnelbaneprojekt som har dragits igång i Stockholm och som kommer kosta skattebetalarna runt 30 miljarder kronor totalt.

Arbetstunnlarna ska fungera som frakttunnlar för utrustning och schaktmassor vid den blå linjen i Nacka, och CRTG har tagit på sig att bygga dem för 276 miljoner, något som Dagens industri tidigare rapporterat om. Det är ungefär samma summa som svenska Serneke och spanska Sacyr ville ha för att bygga enbart en av de tre tunnlarna, och flera konkurrenter har uttryckt att det i praktiken är omöjligt att bygga så billigt utan att tumma på arbetsvillkor och miljökrav.

– Jag kan tänka att det inte är rättvist mot våra företag att konkurrera med företag som har en hel statsbudget i ryggen, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Sveriges byggindustrier.

Men det är något som Cecilia Malmsten, marknadschef på CRTG i Sverige, tillbakavisar.

– CRTG drivs som ett kommersiellt bolag, vi utgår från marknadsmässiga principer och när det gäller arbetskraft kommer vi att följa lagar och förordningar i Sverige, säger hon.

Ni har inget kinesiskt statsstöd?

– Nej.

Niklas Bergman säger att CRTG:s bud ligger i linje med vad Region Stockholm själva räknat med.

– Det är en rimlig prisnivå. Det finns ett antal anbudsgivare som ligger högre, men det belyser att det är dåligt konkurrenssituation på den här typen av jobb i Sverige just nu. Vi välkomnar att fler bolag lägger anbud. Vi jobbar ju med skattepengar och vi vill göra så bra affärer som möjligt för pengarna, säger han.

Men diskussionen har kommit att handla om mycket mer än bara pengar. Nackatunnlarna har även blivit en fråga om principer. Den kinesiska koncernen är en av världens största tunnelbyggare och är noterat på Hongkongbörsen, men ägs till största delen av den kinesiska staten. Även flera av de mindre ägarna har statliga kopplingar, och flera av styrelsemedlemmarna är högt uppsatta partimedlemmar i det kommunistiska partiet i Kina.

– Vi lyder under upphandlingslagar, vi får inte diskriminera bolag efter nationalitet, säger Niklas Bergman.

– Vi bedömer varje entreprenör utifrån ett säkerhetsperspektiv. Men just när det gäller de här arbetstunnlarna ser vi inget skäl att ställa högre säkerhetskrav. Det kommer säkert bli hårdare säkerhetskrav på kommande upphandlingar med mer högteknologisk utrustning, men när det gäller den här upphandlingen har vi inte sett något skäl till det, säger han.