Migration

“Vi ska inte uppmuntra till familjesplittring“

1:20 min

Kristdemokraterna inleder i dag sitt riksting i Umeå där migration, tiggeri och höghastighetståg kan bli heta frågor.

Ombuden ska behandla 290 motioner och två propositioner från partistyrelsen.

KD-ledaren Ebba Busch Thor intervjuades alldeles nyss i P1-morgon och försvarade då det omstridda förslaget om försörjningskrav för nyanlända som vill ta hit anhöriga.

– Vi har under en lång tid nu haft en migrationspolitik som inneburit att vi snarare har uppmuntrat till familjesplittring, genom att sända signalerna om att det är lättare att få komma till Sverige om man först skickar sina minderåriga barn i förväg. Den sortens familjesplittring ska vi inte uppmuntra till, säger Ebba Busch Thor.