STUDIO ETT FREDAG 8 NOVEMBER

Oenighet om farorna med Karolinskas personalbantning

15 min
  • Nya Karolinska har beslutat att varsla 250 läkare och 350 undersköterskor. Sjukhusdirektör Björn Zoëga menar att sjukhuset kommer kunna fortsätta ge vård av "hög kvalitet".
  • Kritik lyfts dock från både läkare och undersköterskor som är kritiska till ledningens beslut att varsla totalt 600 ur vårdpersonalen.
  • Hör samtal med läkare Anna Nordenström som jobbar på Astrid Lindgrens Barnsjukhus och är högspecialiserad inom endokrinologi och Svante Norgren, temachef för barn- och kvinnosjukvård på Nya Karolinska.
  • Även finansregionråd på Region Stockholm, Irene Svenonius (M), medverkar.