MINIMILÖNER

”Alla européer har rätt till en värdig levnadsstandard”

1:20 min

EU-kommissionen tog idag ett första steg mot europeiska minimilöner.

Alla européer har rätt till en värdig levnadsstandard, sade EU:s arbetsmarknadskommissionär Nicolas Schmit i EU-parlamentet i Strasbourg för en timme sedan.

– EU måste garantera alla medborgare en lön som man kan leva på, sade Nicolas Schmit.

Idag har EU-kommissionen inlett ett samråd med arbetsmarknadens parter på EU-nivå, som senare i vår ska leda fram till ett konkret lagförslag.

Men det handlar inte om lagstadgade minimilöner. De länder som har en fungerande kollektivavtalsmodell påverkas inte, sade Schmit.

22 EU-länder har idag lagstadgade minimilöner, medan lönerna i sex länder regleras genom kollektivavtal, bland annat i de skandinaviska länderna. Där omfattas de allra flesta löntagare av kollektivavtal och det blir därför inte aktuellt med lagstiftning, försäkrade Nicolas Schmit.

I ett diskussionsunderlag till facket och arbetsgivarna på EU-nivå ställer kommissionen frågan om hur en skälig lön ska beräknas och hur man ska se till att alla löntagare omfattas.

De svenska ledamöterna i EU-parlamentet motsätter sig ett direktiv, som är rättsligt bindande, och vill istället ha en rekommendation.

Idag har även den största kristdemokratiska partigruppen EPP förordnat en rekommendation istället för lagstiftning, säger kristdemokraternas Sara Skyttedal.