SKUGGBUDGET

Moderaterna: Kommunerna måste få större frihet

1:20 min

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och ekonomisk-politiska talespersonen Elisabeth Svantesson presenterar partiets skuggbudget på torsdagen.

– Det är inte bara en svensk budget, det är en budget för Sverige, inleder Ulf Kristersson.

Regeringen gör för mycket onödigt och är spretig i sina satsningar, framhåller han.

 – Vi låter blir att göra många saker. Vi sparar 30 miljarder av regeringens budgetproposition. Vi säger nej till utgifter där de skulle kunna vara lägre, fortsätter han och pekar på bland annat biståndet.

Ulf Kristersson kritiserar flera punkter i Januariavtalet.

– Lägger man mer pengar på friår än på polisen prioriterar man helt enkelt fel, säger Ulf Kristersson.

När Elisabeth Svantesson tar vid beskriver hon att sämre tider väntar.

– Konjunkturen har vänt, vi ser avmattning i Sverige och andra länder. Kronan är svagare än på många år, säger hon.

Nu måste politiken fokusera på det viktiga, tillägger hon.

– Det handlar om att återupprätta samhällskontraktet, stärka sammanhållningen och en arbetslinje och tillväxt, säger hon.

De generella statsbidragen höjs med 7,5 miljarder kronor i Moderaternas budgetförslag. 6,7 miljarder kronor växlas om från riktade till generella statsbidrag till kommunerna.

– De riktade bidragen kräver extremt mycket administration. Kommunerna måste få större frihet att själva bestämma, säger Svantesson.

Moderaterna vill spara fem miljarder på biståndet, fem miljarder på stramare regler i sjukförsäkringen och lika mycket på stramare transfereringar på arbetsmarknaden. En miljard sparas också på "kvalificering in till välfärden", enligt M-förslaget till budget.

Moderaterna föreslår också vissa skattehöjningar. Momssatsen på 12 procent höjs till 15 procent. Momsen på naturguidning höjs, liksom på mindre reparationer. Ränteavdraget för lån utan säkerhet ska fasas ut.

Elisabeth Svantesson säger att den viktigaste uppgiften är att säkra tryggheten för medborgarna i Sverige, därför går 3,2 miljarder av M:s budgetutrymme till polisen.

Bensin- och dieselpriset sänks med 1 krona per liter i Moderaternas budgetmotion.

– Vi kan inte låta dem som är helt beroende av bilen bära hela bördan av omställningen, det här är viktigt för sammanhållningen, säger Svantesson.

Skatten för pensionärerna sänks dubbelt så mycket för många jämfört med regeringens förslag, enligt Svantesson.

För att öka drivkraften att jobba inför Moderaterna ett ytterligare jobbskatteavdrag. Alla som tjänar mer än 13 000 kronor per månad ska få en skattesänkning som motsvarar 3 200 kronor per år.

Partiet stödjer avskaffandet av värnskatten. Därtill föreslår man att den statliga inkomstskatten trappas ned från 20 till 17 procent.

Moderaterna skärper kravet för försörjningsstöd, kommunerna ska kräva motprestation. Ett bidragstak ska införas, bidrag ska inte kunna staplas på varandra.