Kaliber granskar Hedemora

IVO: Inte okej med känsliga dokument i förråd

2:38 min

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, reagerar på P1-programmet Kalibers avslöjande om att över 300 dokument har förvarats i ett förråd på socialkontoret i Hedemora.

Det handlar bland annat adoptionshandlingar, orosanmälningar och tillsynsrapporter. Dokument som eftersökts av kommunen och som inte har diarieförts. Lokala politiker i Hedemora kräver en oberoende granskning av socialtjänsten.

 – Handlingar som rör personliga förhållanden ska förvaras så att obehöriga inte får tillgång dem. Det är en bestämmelse som finns i socialtjänstlagen, säger Annelie Andersson som är inspektör och nationell ämnessamordnare när det gäller barn- och familjeområdet på IVO.

Det är i ett förråd på socialkontoret i Hedemora som tre flyttkartonger med över 300 originalhandlingar har förvarats. Handlingar som varit försvunna och som inte diarieförts trots att det ska ske enligt lagen.

Hedemora kommun skriver i ett mejl att de inte anmält händelsen eftersom inga personuppgifter har riskerats. Kommunen skriver också att städpersonal som har tillgång till förrådet utbildas i sekretess. Men Anneli Andersson på IVO menar att det inte är okej att förvara dokument i ett förråd, utan det ska förvaras på ett säkert sätt där inte obehöriga får tillgång.

– Det innebär nästan alltid ett låst dokumentskåp, säger hon.

Myndigheten granskar sedan tidigare Hedemora kommun och överväger nu efter Kalibers avslöjande om dokumenten också ska vara en del av den pågående tillsynen, inget beslut är ännu fattat i frågan.

– Jag tar emot den här informationen precis som vi gör när det gäller klagomål från enskilda och lex Sarah och så vidare, säger Annelie Andersson.

Hedemora kommuns kommunikationschef skriver i ett mejl att de ser över sina rutinerna och säkrar upp så att detta inte kan ske igen.

Flera lokalpolitiker i Hedemora har väckt frågan om en oberoende granskning av kommunen efter Kalibers avslöjande om att orosanmälningar läggs på hög, att personal som larmar tystas och dokument som försvinner.

– Det är djupt tragiskt och mycket allvarligt. Det är brist på ledning och styrning. Så här får det inte gå till i en kommun, säger Anna Eling som är kommunpolitiker i Hedemora för Liberalerna.

Kommunchefen Annika Strand säger till P4 Dalarna att det inte behövs en oberoende granskning av socialtjänsten i Hedemora. Istället inväntar kommunen Inspektionen för vård och omsorgs nya granskning.

– Jag tycker inte att det finns fog för det i det här läget, säger Annika Strand.