Vänsterpartiet

V ska bredda sin målgrupp – vill locka tjänstemän

2:19 min

Vänsterpartiet ska försöka bredda sin målgrupp och i större utsträckning än tidigare vända sig till människor som har tjänstemannayrken. Det är en del av arbetet med att fram ett nytt partiprogram.

En av frågorna som diskuteras på Vänsterpartiets vänsterdagar, som avslutas idag, är arbetet med att ta fram ett nytt partiprogram.

– Jag tror att vi ska prata om arbetare väldigt mycket därför att det är de som sviks idag, men också om tjänstemän som riskerar att få ett betydligt sämre läge om några år. Jag tror att det är ett misstag att tänka att vänstern enbart ska vara till för dem som är de sämst ställda i samhället, säger Aron Etzler, Vänsterpartiets partisekreterare.

Det är viktigt att kunna visa att Vänsterpartiets politik passar fler än människor i arbetarklassen, anser Aron Etzler. Så vilka ska då partiet vända sig till?

– Jag tänker att det finns en massa medlemmar i TCO och Unionen och på andra ställen än LO som också borde känna en naturlig hemvist i vänstern. Arbetarrörelsen har ju genom historien varit ganska duktig på att nå en jättestor mängd, har vunnit majoriteter i samhället och det borde vi ju sikta på att göra också, säger han.

Men vilka är då vänsterpartister idag? I det senaste riksdagsvalet var det fler kvinnor och fler med eftergymnasial utbildning som röstade på Vänsterpartiet. Enligt partiets egen undersökning bland partiets medlemmar uppger ungefär en lika stor andel av de yrkesverksamma att de är arbetare som att de är tjänstemän.

Bland LO:s medlemmar var det nio procent som röstade på Vänsterpartiet, enligt SVT:s valundersökning. Den här gruppen finns alltså redan. Men i utformningen av ett nytt partiprogram kommer de här grupperna att inkluderas tydligare i formuleringarna kring vilka partiet vänder sig till, som till exempel lärare och läkare.

– En slags antiidentitetspolitik, säger Hanna Cederin, sammankallande i gruppen, som arbetar fram förslaget till ett nytt partiprogram.

– Det handlar ju också om att se Vänsterpartiet som ett parti för de många inte för de få och det tror jag att Vänsterpartiet behöver ställa om till mentalt, säger Aron Etzler.