Maximalt 200 fonder

PPM-systemet ska göras om – färre fonder

2:28 min

Den som själv vill bestämma var pensionspengarna ska placeras kommer att ha betydligt färre fonder att välja på framöver. För att säkra kvalitén på fonderna föreslår särskilde utredaren Mikael Westberg att de ska minska från dagens 500 till max 200 fonder.

– I det nuvarande systemet har vi upplevt ett antal mycket allvarliga fondskandaler de senaste åren, men det har också funnit mer strukturella problem som har handlat om att det stora utbudet av fonder och valsituationen har varit svår för de allra flesta sparare, säger Mikael Westberg.

Sedan premiepensionssystemet med fondval startade för snart 20 år sedan har antalet aktiva val av fonder minskat kraftigt och för närvarande gör bara cirka fem procent av pensionsspararna som aktivt väljer fonder.

Genom ett mindre antal fonder som upphandlas efter bland annat kvalité, hållbarhet och pris kommer premiepensionssystemet att bli enklare för den enskilde, samtidigt som valfriheten behålls, säger Mikael Westberg:

– Utgångspunkten för systemet är förvalet. Man ska inte behöva välja fonder på fondtorget för att få en bra pension. Men, för de som ändå vill välja fonder – och det finns ett stort antal sparare som vill göra det – så ska det finnas ett kvalitetssäkrat och upphandlat fondtorg med bra fonder för pensionssparande.

Upphandlingen och granskningen av fonderna ska enligt utredningen göras av Sjunde AP-fonden, som ombildas till en ny myndighet. Den nya verksamheten ska påbörjas första januari 2021 och ett nytt fondtorg ska beräknas vara klar 2 till 3 år senare.

Ansvarig minister, civilminister Ardalan Shekarabi, är nöjd med utredningens förslag – ett förslag som enligt honom ligger helt i linje med den politiska pensionsgruppens överenskommelser om nya regler för fondmarknaden.

Shekarabi säger att en förändring var nödvändig med tanke på de senaste årens skandaler, där företag har utnyttjat pensionssparare. Det är därför bra att staten nu tar sitt ansvar och rensar bort oseriösa aktörer. 

– Att vi hittills haft vilda västern på det här området, det har ju lett till att pensionssparare förlorat enorma belopp. Det är ett misslyckande för staten, det är ett åtagande som staten misslyckats kring. Därför måste detta genomföras och det är också vad de politiska partierna är överens om i pensionsgruppen, säger Ardalan Shekarabi.