HOT MOT POLITIKER

Var tredje politiker utsatt: ”Ett hot mot demokratin”

2:06 min

Idag publicerade Brottsförebyggande rådet siffror över hot mot politiker. 30 procent av alla förtroendevalda utsattes för trakasserier, hot och våld förra året – den högsta siffran någonsin som uppmätts. Socialdemokratiska riksdagsledamoten Yasmine Bladelius säger att hoten har påverkat hennes politiska uppdrag.

– Det kan vara att man inte svarar på telefon när man inte känner igen numret, att man inte låter sina barn gå till brevlådan. Det kan också vara som under valrörelsen då jag utsattes kraftigt att jag valde att faktiskt inte delta på vissa debatter eftersom jag upplevde att man får mer hot och hat efter, säger Yasmine Bladelius.

Under flera år har den 31-åriga riksdagsledamoten Yasmine Bladelius utsatts för allt ifrån hot på sociala medier till nazistiskt klotter i form av ett stort svart hakkors som målades på ytterdörren till hennes bostad.

– Jag blev först väldigt arg – en vit dörr som var förstörd – det var min bostad – någon hade varit hemma hos mig. Ilska över det, men även rädsla att någon hade varit där.

Det tog inte slut där. År 2014 började en man trakassera henne konstant via mejl, brev, telefon och sociala medier under dygnets alla timmar. Det upphörde först efter en fällande dom för en penisbild som kom i år.

Bladelius är inte ensam. Nästan var tredje förtroendevalda uppger att de utsatts förra året – och de som är yngre, har utländsk bakgrund eller är storstadspolitiker utsätts mer.

20 procent av de kvinnliga politikerna menar att de undviker att uttala sig i specifika frågor – alltså självcensur – menar Brå-utredaren Anna Gavell Frenzel.

– Det här kan definitivt i förlängningen betraktas som ett hot mot demokratin när förtroendevalda inte känner att de kan uppfylla sina plikter.

Regeringen har lagt fram ett lagförslag för att skärpa straffet just för brott mot förtroendevalda. Detta debatteras i riksdagen om två veckor.