Älgjakt

Sveaskog vill skjuta 32 älgar med hjälp av helikopter

1:38 min

Statliga skogsbolaget Sveaskog har ansökt hos länsstyrelsen i Norrbotten om tillstånd att med hjälp av helikopter få skjuta 32 älgar.

Djuren finns i ett område norr om Boden. Bakgrunden är stora betesskador på grund av mycket älg i området, säger Mikael Lundberg, skogsvårdschef vid Sveaskog.

– De äter upp vår skog, de tuggar i sig en hel del.

Skyddsjakt på älg med hjälp av helikopter har aldrig förekommit i Sverige, enligt Naturvårdsverket.

Länsstyrelsen i Norrbotten funderar just nu på om Sveaskogs ansökan ska få ja eller nej och har begärt in kompletterande upplysningar från bolaget innan beslut fattas, rapporterar tidningen Svensk jakt.

Mikael Lundberg säger att jakt är ett ord som leder tankarna fel, egentligen handlar det om skyddsavskjutning.

– Viktigt att hålla isär det, det här har inget att göra med älgjakt utan om att åtgärda ett problem.

I första hand vill Sveaskog använda helikopter för att avliva 32 älgar, i andra hand vill bolaget få använda drönare och snöskoter för att skjuta älgarna.

Sveaskog får kritik på sociala medier för att bolaget vill använda helikopter för att skjuta djuren:

– Men hur gör länsstyrelsen när de är ute och skyddsjagar andra djur, hur gör vi när vi märker upp älgar och söver dem, det är med helikopter. Det här är ju ett sätt att ta uti med problemet, säger Mikael Lundberg.