Grafik: Så påverkar EU din vardag

Klicka på textrutorna för att läsa mer.

Bild
Bild

● Väckarklockan är CE-märkt. Märkningen visar att tillverkaren eller importören har följt de grundläggande krav som finns i EU-direktiven. I princip kan tillverkaren därmed hållas ansvarig för alla skador som orsakas av produkten, förutsatt att användaren följt instruktionerna.
● Osäker produkt? Genom systemet RAPEX (Rapid alert system for non-food products) varnas hela EU snabbt om en farlig produkt upptäcks i något EU land. EU-kommissionen publicerar varje vecka en översikt över varningar, risker och indragna varor.

● Varje år importerar Sverige cirka nio kilo kläder per person, och all import står under EU:s kontroll. 2004 stoppade EU exempelvis all textilimport från Kina under några månader eftersom priserna var så låga att de ansågs vara dumpade – så kallad illojal konkurrens.
● Kemikalierester i kläder regleras av EU:s REACH – alltså att det minst farliga alternativet alltid ska väljas.
● EU har bedrivit kampanj mot piratkopiering av designerkläder och samarbetar med Kina för att stoppa detta.

Tandkrämen
● Tandkräm är i regel klassat som kosmetisk produkt enligt ett EU-direktiv, därmed begränsas flouridnivån till 1,500 pm F, och mängden flour ska framgå på tandkrämstuben.
● De tandkrämer som innehåller nanopartiklar ska märkas, det efter att EU-parlamentet i mars i år stoppade ett förslag från EU-kommissionen om att ändra definitionen av nanomaterial och reglerna för märkning. Det gäller exempelis "Hydroxyapatite cavity filler", "Silver bacteria killer", "Titanium dioxide" och "whitener".
Schampo
● Även schampo klassas som kosmetika och tillverkare/importörer måste följa EU:s krav. Det finns en "svart lista" med förbjudna tillsatser, som till exempel kan vara hormonstörande för människor. I vissa fall är det så få ingredienser som får användas att det finns en begränsad "vit lista" över tillåtna tillsatser.
● Djurförsök är i princip förbjudet, utom under strikta villkor.
Tvättmedel
Alla kemikalier som används i tvättmedel ska testas och registreras hos en EU-myndighet som håller till i Helsingfors. Grundprincipen, som tagits fram i EU:s kemikaliepaket REACH, är att tillverkare alltid måste använda det minst farliga alternativet när de väljer vilka kemikalier som ska användas.
Vatten
EU reglerar bland annat blymängden och rester av pesticider i all vattendistribution som förser mer än 50 personer med dricksvatten. Det gäller även system som hanterar mer än 10 kubikmeter om dagen, eller mindre system som säljer vatten. EU har också regler för bland annat grundvatten och ytvatten, och regler för att samordna avrinning i markerna.
Toalett
EU har tagit fram en "miljömärkning" för toaletter som spolar snålt.
Avlopp
EU kräver att alla större avloppsreningsverk registreras och kontrolleras av nationella myndighet. EU ställer också krav på att en viss grad av rening, exempelvis gällande kväverening, ska göras innan något släpps ut.

Den vanliga glödlampan, som uppfanns för 130 år sedan, har fasats ut genom EU-regler. Sedan 2012 är det förbjudet att importera eller sälja de gamla glödlamporna, bara de som fortfarande finns i lager får säljas. Genom att i stället använda en ny generation av energieffektiva lampor kommer EU att ha sparat motsvarande 11 miljoner hushålls årsförbrukning fram till år 2020, och koldioxidutsläppen beräknas minska med 15 miljoner ton, varje år.


● EU kräver att minst 50 procent av tv-sändningar i medlemsländerna ska vara producerade i Europa, och tio procent ska vara producerat av oberoende bolag.
● Hur mycket reklam som får sändas i en kanal begränsas dels gällande hur mycket tid reklamavbrotten får ta, och gällande hur ofta avbrotten får komma.
● Reklam för alkohol och tobak är strikt begränsat och reklam riktat mot barn begränsat.
● EU tillåter att medlemsländer begränsar innehållet till viss det, exempelvis för att hindra hets mot folkgrupper, eller för att skydda minderåriga.
● Varje land får anmäla lista över TV-sändningar man anser vara av nationellt värde, till exempel OS, VM i ishockey, Eurovision Song Contest, och de sändningarna får de inte begränsas till visning på betalkanaler.

● EU reglerar jordbruk, djuruppfödningen, djurfoder och djurtransporter. Det handlar exempelvis om gödsel och smittskydd i jordbruket, om lokaler, luft, ljus och hygien i uppfödningen, och tider och utrymme i transporterna.
● Hanteringen av livsmedelstillverkningen regleras också. EU har regler för hygien och hantering, hur nedkylning ska göras, vilka tillsatser, färgämnen och konserveringsmedel som får användas.
● Märkningen av varorna regleras av EU, som kräver bäst före-datum och innehållsförteckning. Det ska stå hur mycket frukt, kakao, rent kött, etc som finns i en produkt. Det ska stå om det finns GMO-ingredienser, och uppgifter om kalorier, och vitaminer ska finnas med.
● Förpackningarna får inte heller se ut hur som helst, lismedel ska vara i hela eller halva enheter, så att konsumenten lätt kan jämföra priserna.

● EU har satt en obligatorisk garanti, för återlämnande av felaktig produkt, till två år.
● Alla energislukande apparater som kylskåp, diskmaskin och spis måste vara märkta så att konsumenten kan se hur energisnål varan är, genom en betygskala från A till E.


● Leksaker ska vara säkra inom EU. Varor som inte godkänns får inte importeras. EU har bland annat förhandlat fram en överenskommelse med Kina om att göra säkrare leksaker.
● EU:s regeringar har kommit överens om att erbjuda dagis för alla barn över tre år – men överenskommelsen är frivillig.
● EU ger bidrag till mjölk vid skollunchen, det gäller oavsett fetthalt på mjölken.
● EU-länderna samarbetar om utbyten av studenter och lärare. Det kan handla om språkutbyte, studentutbyte, lärarutbyte, lärlingsutbyte och att jämförbara universitetsexamen kan användas i olika EU-länder.

Varje medlemsland har fått välja särskilt skyddsvärda områden för att skydda den biologiska mångfalden inom EU. Flora och fauna kan klassas som Natura 2000 – vilket innebär hårda krav på att djur och växter mår bra i området.


● Är bussen/tåget kraftigt försenad? EU-medborgare har passagerarrättigheter liksom på flyget som ger rätt till ersättning, övernattning, och så vidare.
● Gäspar bussföraren? EU har arbetstidsregler och de är särskilt stränga för bussförare med max arbetsdag, obligatoriska raster under ett arbetspass och de får inte jobba obegränsat övertid.
● När bussbolagens tjänster upphandlas gäller också EU-regler. Tjänster ska annonseras och vara öppet för företag från alla EU-länder.
● EU ställer krav om bilbälten i bussen.
● EU ställer krav på utbildning av bussförare.

● Produktsäkerheten regleras i ett EU-direktiv, som exempelvis har regler om materiel, bilens strålkastare, bilbälte, etc.
● När det gäller avgaser säger EU:s regler att en biltillverkares hela flotta av nya bilar (alltså snittet av samtliga modeler) inte får ha store utsläpp än 130 gram koldioxid per kilometer, och det målet ska vara uppnått senast 2015. Nästa steg är att nå 95 gram per kilometer år 2021.
● När bilen ska skrotas så gäller inom EU ett mål om att öka andelen material som kan återanvändas. Tillverkare måste bland annat begränsa farliga ämnen i produktionen och måste använda återvinningsbart material. 2015 ska 95 procent av materielet i en bil kunna återanvändas eller återvinnas.
● Ditt körkort ska vara utformat så att det är lätt att känna igen och kan användas över hela EU. Förare av tunga fordon ska avkrävas läkarkontroll.

● Hur stora fordon som tillåtas köra på europeiska vägar är reglerat.
● EU:s konkurrensregler har satt stopp för samarbete mellan asfaltstillverkare och asfaltsläggare, vilket tidigare drev upp priserna. EU-reglerna resulterade i höga böter för inblandade företag.

● Alla offentliga byggnader måste följa vissa energisnålhetskrav och ha deklarationer om detta uppsatta. På samma sätt som privata villor sedan 2009 måste kunna överlämna en energideklaration vid försäljning.
● Aktiebolag: Nästan allt regleras. EU ställer krav på bokföring, revision, insyn, kapitaltäckning och fackrepresentanter, och har rekommendationer om antal kvinnor i bolagsstyrelsen.
● Arbetstider: EU har maxregler, övertidstak, regler för vad som är jour eller inte, osv.
● Kollektivavtal: Det krävs inget svenskt kollektivavtal för gästarbetare inom EU, de som kallas "utstationerade". De som jobbar i Sverige under en begränsad tid, på uppdrag av en arbetsgivare i sitt hemland, kan i stället ha kollektivavtal från hemlandet och facket kan kräva giltiga avtal med semester, ledighet och sjukförsäkring.

● EU:s hygienregler styr rutinerna i ett storkök.
● Fisk till lunch? Eftersom EU:s fiskevatten är gemensamma begränsas hur mycket fisk som får fiskas. Efter den senaste fiskerireformen måste länderna följa de vetenskapliga rekommendationerna för fisket. Sverige har fått dispens gällande mängden dioxin i Östersjösillen, på villkor att befolkningen får veta att mängden kan vara skadlig, särskilt för gravida och små barn.

● EU har satt tak för vad telebolag får ta betalt för mobilsamtal, utlandssamtal och roaming. EU ställer också krav på telebolagen om tydlig information om priser och kräver att kunder varnas när deras räkning är på väg upp i höjden.
● Google och Facebook via mobilen? EU har krav om skydd av dina personuppgifter och diskuterar just nu ytterligare skärpning, bland annat vill de ge EU-medborgare rätten att bli bortgömd och få radera uppgifter om sig själva.


● Både när du handlar i vanliga butiker och när du handlar på nätet gäller EU:s konsumentskydd. Skyddet reglerar bland annat att du har rätt att få viss information innan köpet, rättigheter vid ändringar i villkoren, rättigheter vid distanshandel och vilka avgifter som får läggas på.
● EU har också ett nätverk av rådgivare för den som handlar utomlands och vill klaga eller skicka tillbaka varan.

En av de så kallade ”universella tjänster” som EU kräver att varje stat ska tillhandahålla för medborgarna är postutbäring. Hur fort ett brev ska komma fram, hur ofta posten ska komma, regleras precis som att alla ska ha tillgång till vatten och el.

Du kan tryggt använda ditt kreditkort utan att oroa dig för att dina kontouppgifter hamnar i orätta händer – EU har nämligen sett till att det är banken som ersätter dig om någon tömmer ditt bankkonto, så länge du har kortet under normal uppsikt.


● Idrottsmoms. Säljs varor eller tjänster till ett värde över 100 000 per år ska moms läggas på, men det går att göra undantag för ideella föreningar.
● En proffsidrottare räknas som arbetstagare i EU och har därmed rätt till ordentliga anställningskontrakt, bland annat med sjukförsäkring, pension, arbetsvila. 

Väckarklockan

● Väckarklockan är CE-märkt. Märkningen visar att tillverkaren eller importören har följt de grundläggande krav som finns i EU-direktiven. I princip kan tillverkaren därmed hållas ansvarig för alla skador som orsakas av produkten, förutsatt att användaren följt instruktionerna.
● Osäker produkt? Genom systemet RAPEX (Rapid alert system for non-food products) varnas hela EU snabbt om en farlig produkt upptäcks i något EU land. EU-kommissionen publicerar varje vecka en översikt över varningar, risker och indragna varor.  http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/

Tända lampan

Den vanliga glödlampan, som uppfanns för 130 år sedan, har fasats ut genom EU-regler. Sedan 2012 är det förbjudet att importera eller sälja de gamla glödlamporna, bara de som fortfarande finns i lager får säljas.
Genom att i stället använda en ny generation av energieffektiva lampor kommer EU att ha sparat motsvarande 11 miljoner hushålls årsförbrukning fram till år 2020, och koldioxidutsläppen beräknas minska med 15 miljoner ton, varje år.


Badrummet

Tandkrämen
● Tandkräm är i regel klassat som kosmetisk produkt enligt ett EU-direktiv, därmed begränsas fluoridnivån till 1,500 pm F, och mängden fluor ska framgå på tandkrämstuben.
● De tandkrämer som innehåller nanopartiklar ska märkas, det efter att EU-parlamentet i mars i år stoppade ett förslag från EU-kommissionen om att ändra definitionen av nanomaterial och reglerna för märkning. Det gäller exempelis ”Hydroxyapatite cavity filler”, ”Silver bacteria killer”, ”Titanium dioxide och whitener”.
Schampo
● Även schampo klassas som kosmetika och tillverkare/importörer måste följa EU:s krav. Det finns en ”svart lista” med förbjudna tillsatser, som till exempel kan vara hormonstörande för människor. I vissa fall är det så få ingredienser som får användas att det finns en begränsad ”vit lista” över tillåtna tillsatser.
● Djurförsök är i princip förbjudet, utom under strikta villkor.
Tvättmedel
● Alla kemikalier som används i tvättmedel ska testas och registreras hos en EU-myndighet som håller till i Helsingfors. Grundprincipen, som tagits fram i EU:s kemikaliepaket REACH, är att tillverkare alltid måste använda det minst farliga alternativet när de väljer vilka kemikalier som ska användas.
Vatten
● EU reglerar bland annat blymängden och rester av pesticider i all vattendistribution som förser mer än 50 personer med dricksvatten. Det gäller även system som hanterar mer än 10 kubikmeter om dagen, eller mindre system som säljer vatten.
● EU har också regler för bland annat grundvatten och ytvatten, och regler för att samordna avrinning i markerna. 
Toalett
● EU har tagit fram en ”miljömärkning” för toaletter som spolar snålt.
Avlopp
● EU kräver att alla större avloppsreningsverk registreras och kontrolleras av nationella myndigheter. EU ställer också krav på att en viss grad av rening, exempelvis gällande kväverening, ska göras innan något släpps ut.

Klä på sig

● Varje år importerar Sverige cirka nio kilo kläder per person, och all import står under EU:s kontroll. 2004 stoppade EU exempelvis all textilimport från Kina under några månader eftersom priserna var så låga att de ansågs vara dumpade – så kallad illojal konkurrens.
● Kemikalierester i kläder regleras av EU:s REACH – alltså att det minst farliga alternativet alltid ska väljas.
● EU har bedrivit kampanj mot piratkopiering av designerkläder och samarbetar med Kina för att stoppa detta.
● Det finns i dag EU-förslag om att ändra märkningen av äkta läder, för att särskilja från imitationer.

Kökets vitvaror

● EU har satt en obligatorisk garanti, för återlämnande av felaktig produkt, till två år.
● Alla energislukande apparater som kylskåp, diskmaskin och spis måste vara märkta så att konsumenten kan se hur energisnål varan är, genom en betygskala från A till E.
Laga mat
● EU reglerar jordbruk, djuruppfödningen, djurfoder och djurtransporter. Det handlar exempelvis om gödsel och smittskydd i jordbruket, om lokaler, luft, ljus och hygien i uppfödningen, och tider och utrymme i transporterna.
● Hanteringen av livsmedelstillverkningen regleras också. EU har regler för hygien och hantering, hur nedkylning ska göras, vilka tillsatser, färgämnen och konserveringsmedel som får användas.
● Märkningen av varorna regleras av EU, som kräver bäst före-datum och innehållsförteckning. Det ska stå hur mycket frukt, kakao, rent kött, etc. som finns i en produkt. Det ska stå om det finns GMO-ingredienser, och uppgifter om kalorier, och vitaminer ska finnas med.
● Förpackningarna får inte heller se ut hur som helst, livsmedel ska vara i hela eller halva enheter, så att konsumenten lätt kan jämföra priserna.
● Varning! EU har ett helt system för att varna alla EU-länder om ett farligt livsmedel upptäcks i något land – det kallas RASFF (Rapid alert system for food and feed).

Bilen

● Produktsäkerheten regleras i ett EU-direktiv, som exempelvis har regler om materiel, bilens strålkastare, bilbälte, etc.
● När det gäller avgaser säger EU:s regler att en biltillverkares hela flotta av nya bilar (alltså snittet av samtliga modeller) inte får ha store utsläpp än 130 gram koldioxid per kilometer, och det målet ska vara uppnått senast 2015. Nästa steg är att nå 95 gram per kilometer år 2021.
● När bilen ska skrotas så gäller inom EU ett mål om att öka andelen material som kan återanvändas. Tillverkare måste bland annat begränsa farliga ämnen i produktionen och måste använda återvinningsbart material. 2015 ska 95 procent av materielet i en bil kunna återanvändas eller återvinnas.
● Ditt körkort ska vara utformat så att det är lätt att känna igen och kan användas över hela EU. Förare av tunga fordon ska avkrävas läkarkontroll.
● EU har också ett samarbete mellan myndigheter för att ta ut böter för fortkörning i utlandet av yrkesförare.

Bussen

● Är bussen/tåget kraftigt försenad? EU-medborgare har passagerarrättigheter liksom på flyget som ger rätt till ersättning, övernattning, och så vidare. http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_en.htm 
● Gäspar bussföraren? EU har arbetstidsregler och de är särskilt stränga för bussförare med max arbetsdag, obligatoriska raster under ett arbetspass och de får inte jobba obegränsat övertid.
● EU ställer krav om bilbälten i bussen.
● EU ställer krav på utbildning av bussförare.
● När bussbolagens tjänster upphandlas gäller också EU-regler. Tjänster ska annonseras och vara öppet för företag från alla EU-länder.

Vägen

● Hur stora fordon som tillåtas köra på europeiska vägar är reglerat.
● EU:s konkurrensregler har satt stopp för samarbete mellan asfaltstillverkare och asfaltsläggare, vilket tidigare drev upp priserna. EU-reglerna resulterade i höga böter för inblandade företag.

Telefonen

● EU har satt tak för vad telebolag får ta betalt för mobilsamtal, utlandssamtal och roaming. EU ställer också krav på telebolagen om tydlig information om priser och kräver att kunder varnas när deras räkning är på väg upp i höjden
● Google och Facebook via mobilen? EU har krav om skydd av dina personuppgifter och diskuterar just nu ytterligare skärpning, bland annat vill de ge EU-medborgare rätten att bli bortgömd och få radera uppgifter om sig själva.

Betala med kreditkort

● Du kan tryggt använda ditt kreditkort utan att oroa dig för att dina kontouppgifter hamnar i orätta händer – EU har nämligen sett till att det är banken som ersätter dig om någon tömmer ditt bankkonto, så länge du har haft kortet under normal uppsikt.
● EU har även satt ett tak för avgifter på kreditkort, så kallade interbank-avgifter.

På jobbet

● Alla offentliga byggnader måste följa vissa energisnålhetskrav och ha deklarationer om detta uppsatta. På samma sätt som privata villor sedan 2009 måste kunna överlämna en energideklaration vid försäljning.
● Aktiebolag: Nästan allt regleras. EU ställer krav på bokföring, revision, insyn, kapitaltäckning och fackrepresentanter, och har rekommendationer om antal kvinnor i bolagsstyrelsen.
● Arbetstider: EU har maxregler, övertidstak, regler för vad som är jour eller inte, osv.
● Kollektivavtal: Det krävs inget svenskt kollektivavtal för gästarbetare inom EU, de som kallas ”utstationerade”. De som jobbar i Sverige under en begränsad tid, på uppdrag av en arbetsgivare i sitt hemland, kan i stället ha kollektivavtal från hemlandet och facket kan kräva giltiga avtal med semester, ledighet och sjukförsäkring.

Lunch

● EU:s hygienregler styr rutinerna i ett storkök.
● Fisk till lunch? Eftersom EU:s fiskevatten är gemensamma begränsas hur mycket fisk som får fiskas. Efter den senaste fiskerireformen måste länderna följa de vetenskapliga rekommendationerna för fisket. Sverige har fått dispens gällande mängden dioxin i Östersjösillen, på villkor att befolkningen får veta att mängden kan vara skadlig, särskilt för gravida och små barn.
● Varning! EU har ett helt system för att varna alla EU-länder om ett farligt livsmedel upptäcks i något land – det kallas RASFF (Rapid alert system for food and feed).

Handla

● Både när du handlar i vanliga butiker och när du handlar på nätet gäller EU:s konsumentskydd. Skyddet reglerar bland annat att du har rätt att få viss information innan köpet, rättigheter vid ändringar i villkoren, rättigheter vid distanshandel och vilka avgifter som får läggas på.
● EU har också ett nätverk av rådgivare för den som handlar utomlands och vill klaga eller skicka tillbaka varan.

Dagis och skola

● Leksaker ska vara säkra inom EU. Varor som inte godkänns får inte importeras. EU har bland annat förhandlat fram en överenskommelse med Kina om att göra säkrare leksaker.
● EU:s regeringar har kommit överens om att erbjuda dagis för alla barn över tre år – men överenskommelsen är frivillig.
● EU ger bidrag till mjölk vid skollunchen, det gäller oavsett fetthalt på mjölken.
● EU-länderna samarbetar om utbyten av studenter och lärare. Det kan handla om språkutbyte, studentutbyte, lärarutbyte, lärlingsutbyte och att jämförbara universitetsexamen kan användas i olika EU-länder.
● EU-länderna har en frivillig överenskommelse om att minska antalet avhoppare från grundskola/gymnasiet.

Posta brev

● En av de så kallade ”universella tjänster” som EU kräver att varje stat ska tillhandahålla för medborgarna är postutbäring. Hur fort ett brev ska komma fram, hur ofta posten ska komma, regleras precis som att alla ska ha tillgång till vatten och el.

Skjutsa barn till fotbollsträningen

● Idrottsmoms. Säljs varor eller tjänster till ett värde över 100 000 per år ska moms läggas på, men det går att göra undantag för ideella föreningar.
● En proffsidrottare räknas som arbetstagare i EU och har därmed rätt till ordentliga anställningskontrakt, bland annat med sjukförsäkring, pension, arbetsvila.

En joggingtur i skogen

● Varje medlemsland har fått välja särskilt skyddsvärda områden för att skydda den biologiska mångfalden inom EU. Flora och fauna kan klassas som Natura 2000 – vilket innebär hårda krav på att djur och växter mår bra i området.

Titta på tv

● EU kräver att minst 50 procent av tv-sändningar i medlemsländerna ska vara producerade i Europa, och tio procent ska vara producerat av oberoende bolag.
● Hur mycket reklam som får sändas i en kanal begränsas dels gällande hur mycket tid reklamavbrotten får ta, och gällande hur ofta avbrotten får komma.
● Reklam för alkohol och tobak är strikt begränsat och reklam riktat mot barn begränsat.
● EU tillåter att medlemsländer begränsar innehållet till viss det, exempelvis för att hindra hets mot folkgrupper, eller för att skydda minderåriga.
● Varje land får anmäla en lista över TV-sändningar man anser vara av nationellt värde, till exempel OS, VM i ishockey, Eurovision Song Contest, och de sändningarna får inte begränsas till visning på betalkanaler.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista