Malin Björk är Vänsterpartiets toppkandidat till EU-parlamentsvalet. Foto: Jessica Gow/TT.
Så tycker partierna i EU-valet:

Malin Björk, Vänsterpartiet:

Vänsterpartiets tre viktigaste frågor i EU-valet är välfärden, arbetsrätten och jämställdheten.

Anser du/ditt parti att det ska bli möjligt för flyktingar att – under vissa omständigheter – söka asyl i EU utanför EU:s gränser?

– Ja. Vi måste skapa lagliga vägar att söka asyl i EU. Det ska till exempel vara möjligt att ansöka om europeiskt asylvisum från ambassaden i hemlandet. I dag tvingas människor använda flyktingsmugglare och i många fall göra livsfarliga resor till Europa. Vi menar att Dublinbestämmelserna ska avskaffas, då de hindrar människor i behov av skydd undan krig och förföljelse att söka asyl inom EU.

Anser du/ditt parti att EU – under vissa omständigheter – ska kunna tvinga medlemsländer att ta emot flyktingar?

– Nej. Vi vänder oss mot ökad överstatlighet inom asyl- och invandringspolitiken och menar att detta, tvärtom, kommer att leda till en ännu mer restriktiv politik och till en ökad militarisering vid EU:s yttre gränser och urholkning av asylrätten. Organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter bedömer att 43 miljoner människor just nu befinner sig på flykt runt om i världen. Av dem tar sig bara 0,8 procent till Europa. Varje EU-land måste själv ta sitt ansvar för att i praktiken försvara mänskliga rättigheter.

Anser du/ditt parti att utländska företag som verkar i Sverige ska tvingas att teckna svenska kollektivavtal?

– Ja. Detta handlar om att värna den svenska modellen men också om trygghet på arbetsplatsen, rättvisa löner och pensioner. Vi måste stoppa social dumpning på arbetsmarknaden och öka arbetstagares rättigheter, oavsett vilket land de kommer ifrån eller vilket företag de arbetar för.

Anser du/ditt parti att EU bör anta ett tilläggsprotokoll till EU-fördraget, för att stärka EU-medborgarnas fackliga rättigheter?

– Ja. Vänsterpartiet har haft det kravet länge. I dag är arbetsrätt och kollektivavtal underordnade EU-rätten. Marknadens frihet går före fackliga rättigheter. Så kan det inte fortsätta, därför krävs ett socialt protokoll som säkrar de fackliga rättigheterna. I november 2012 tillkännagav regeringen att ”Sverige bör kräva att EU ska anta ett socialt protokoll som medför att de grundläggande fackliga rättigheterna inte underordnas EU:s ekonomiska friheter.” De fyra regeringspartierna röstade emot.

Anser du/ditt parti att EU ska ges beskattningsrätt på något område, till exempel så kallad tobinskatt (som är en skatt på internationella valutatransaktioner för att begränsa skadlig spekulation) på finansiella tjänster?

– Nej. Vi motsätter oss att ge EU beskattningsrätt. Men en så kallad tobinskatt är möjlig att genomföra utan att ge EU beskattningsrätt. Elva euro-länder har inlett samarbete för att kunna införa skatt på finansiella transaktioner. Vänsterpartiet vill att en sådan transaktionsskatt införs också i Sverige i samband med att länderna i det fördjupade samarbetet gör det.

Anser du/ditt parti att EU:s polissamarbete bör fördjupas – till exempel genom ett ökat registerutbyte?

– Nej. Det finns redan möjligheter att utbyta information vid brottslighet som går över gränserna. Samarbete om till exempel trafficking kan fördjupas utan att vi går mot en gemensam poliskår, liknande FBI, vilket denna typ av förslag egentligen handlar om. Riskerna är att polisiärt samarbete leder till andra rättsliga samarbeten kring till exempel brott och straff och i förlängningen en EU-stat. Det vill vi inte se.

Anser du/ditt parti att EU:s försvarssamarbete bör fördjupas på något sätt?

– Nej. EU:s försvarssamarbete fokuserar i dag mer på militarisering och exkludering än fredsbevarande och mångfald. I tragedin utanför Lampedusa dog nära 300 människor för att de försökte ta sig till EU. Det är till stor del ett resultat av EU:s militariserade gränspolitik. Ökat militärt samarbete skulle också vara ytterligare steg på vägen att skapa en EU-stat. Det är vi emot. Sveriges neutralitet är viktig.

Anser du/ditt parti att det är bra att EU kan påverka svenska jaktregler på varg?

– Går inte att svara ja eller nej. Det bästa hade varit om regeringen istället lyssnat på all den kunskap som finns hos miljöorganisationer och forskning. EU-kommissionen är ju inte direkt kända för sin djurskyddspolitik. Att få smäll på fingrarna av dem är ett verkligt lågvattenmärke.

Anser du/ditt parti att en svensk skola ska kunna vägra att servera kött från EU-länder med svagare djurskyddsregler än vad som finns i Sverige?

– Ja. EU har i dag en mycket dysfunktionell lagstiftning vad gäller djurskydd och många av reglerna är oklara. Det som skett är att lobbyister lyckats få parlamentet att förhala en skarp djurskyddslag. Vänsterpartiet kräver omedelbar handling. Vi måste stoppa djurtransporter över åtta timmar, förbjuda kupering på grisar och se till att djur har tillräckligt med levnadsyta och material för att tillfredsställa sina naturliga behov. Den fria marknadens överordning över djurs och människors hälsa måste få ett slut.

Anser du/ditt parti att EU bör agera på något sätt för att färre EU-medborgare ska komma till Sverige för att tigga?

– Går inte att svara ja eller nej. Den fria rörligheten måste gälla alla EU:s länder annars har EU verkligen misslyckats. Däremot måste EU sluta upp med en åtstramningspolitik som försvårar för medlemsländer att göra viktiga sociala satsningar och på välfärden. Medlemsländerna bör också leva upp till de åtaganden man gjort för mänskliga rättigheter, även Sverige.

Anser du/ditt parti att det är rätt av EU att förhandla med USA om ett frihandelsavtal, utan att ställa motkrav efter avslöjandena om NSA:s omfattande övervakning?

– Nej. Tystnaden om NSA i EU är farlig för demokratin. Tyvärr är övervakning bara ett av många problem med detta avtal. Marknad och vinster sätts före klimat och arbetsrätt och erfarenheter från bland annat Australien (som stämts av tobaksbolahet Philip Morris) visar att även folkhälsa kan äventyras av så kallade ISDS (som ger investerare rätt att stämma en stat för nyinförda
bestämmelser som direkt eller indirekt påverkar investerarens vinst). Att förhandlingarna är hemliga ökar inte vårt förtroende för det nya frihandelsavtalet mellan USA och EU.

Anser du/ditt parti att både Turkiet och Ukraina ska kunna bli EU-medlem?

– Ja, båda. Så länge man kan leva upp till Köpenhamnskriterierna bör alla länder själva få bestämma hur/om de vill gå med i EU men också om man vill gå ur.

Vilka bindande mål anser du/ditt parti att EU bör sätta upp för klimatpolitiken till år 2030?

– 60 procent minskning av växthusgaser, varav samtliga procent ska ske inom medlemsstaten. 45 procent förnybar energi och 40 procent energieffektivisering. Vi vill också ha en grundläggande reform av det misslyckade systemet med utsläppsrätter. Vår vision är att EU ska vara klimatneutralt till 2050, det är det enda rimliga, vi har bara ett jordklot. Vänsterpartiet anser att den svenska regeringen inte går tillräckligt hårt ut i förhandlingarna. Vi vill att Sverige ska gå i bräschen i klimatomställningen.

Vilka tre frågor anser du/ditt parti är de viktigaste i EU-valet – och vilket är ert bästa förslag för att åstadkomma förändringar i respektive fråga?

– Försvara Välfärden genom att stoppa åtstramningspolitiken och byta ekonomisk politik till en som sätter människor före vinstintressen. Sedan arbetsrätten. Där vill vi riva upp den så kallade Lavaldomen, och att arbetsrätt och rättvisa villkor ska vara grunden i alla direktiv som reglerar marknadens villkor. Och så jämställdheten. Vi vill påverka medlemsstaterna och EU att arbeta mot våld mot kvinnor och för frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Malin Björk (V)

42 år. Bor i Bryssel.  
Arbetar som EU-tjänsteman för vänstergruppen GUE/NGL i Europaparlamentet.
Hon har en tydlig feministisk profil. Innan hon började arbeta i parlamentet jobbade hon för EWL, European Women's Lobby, paraplyorganisation för kvinnorörelser inom EU.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".