Grafik: Bostadsbrist hinder för nyanlända över hela landet

Många nyanlända berättar i Sveriges Radios #100röster om hur svårt det är att få tag i en stabil boendesituation i Sverige. Bilden bekräftas av kommunerna. 64 procent av de kommuner som svarat på en enkät från Länsstyrelserna anger att bostadsbristen är ett ganska eller mycket stort hinder – och bilden är densamma från söder till norr.

Källa: Detta är vad kommunerna själva har svarat i Länsstyrelsens enkät till Sveriges kommuner, META 2014.