Fotot är en närbild a

LSS-utredningen

Regeringen har bett tjänstemannen Gunilla Malmborg att undersöka lagen LSS och föreslå förändringar. Hon berättade om förslagen den 10 januari 2019.