Sveriges Radios korrespondenter 2017 Claes Aronsson (London) Ekot Sveriges Radio

Claes Aronsson, London

Bevakar Storbritannien och Irland med bas i London.

Kontakt: claes.aronsson@sverigesradio.se

Twitter: @claesaron

Facebook: Radiokorrespondenterna

Claes Aronsson tar över uppdraget som Londonkorrespondent efter Staffan Sonning.