Östros: Byter inte värderingar som kavaj

Den socialdemokratiske riksdagsmannen Thomas Östros ser inga problem med att han nu går till Svenska bankföreningen, för vilken han utsetts till verkställande direktör. Efter att tidigare företrätt arbetarrörelsen, varit finansminister och finanspolitisk talesperson, går han nu till att driva näringslivets intressen, och bankernas särintressen.

– Jag tycker det känns väldigt bra att få företräda en så viktig del av Sveriges näringsliv som bankväsendet som är avgörande för jobb och tillväxt och det känns som en rolig uppgift.

Det här är ju att byta sida helt och hållet; du har företrätt de allra fattigaste och nu ska du företräda de allra rikaste?

– Man byter inte värderingar som man byter kavaj, dom har jag kvar. Men jag har aldrig sett Sveriges näringsliv som en motståndare till politik utan tvärtom, ett framgångsrikt näringsliv och framgångsrika banker är en förutsättning för välfärd och jobb. Så därför känner jag mig inte alls som att det skulle stå i motsatsställning till varandra.

Vad är det som lockar då? Är det lönen?

– Det som lockar mig är möjligheten att  företräda en viktig del av Sveriges näringsliv.

Hur ser du på bonusar till de som sitter i ledningen för bankerna?

– Det är en väldigt het fråga som debatteras över hela världen. Jag tror det är viktigt att rörliga ersättningsdelar inte utformas så att det bidrar till riksfyllt beteende, men det är ägarnas sak att bedöma hur man vill belöna sina företrädare.

Vad tycker du om Vänsterpartiets förslag att de fyra storbankerna  ska betala en extra skatt nästa år?

– Jag tycker det är lite komplicerat att välja ut enskilda bolag och att ha olika bolagsskatter för olika bolag, och till och med i samma sfär. Jag tror att det är ett ganska komplicerat förslag som det finns anledning vara tveksam till.

Säger du nej?

– Jag är inte vd för Bankföreningen förrän 20 augusti, men även som riksdagsledamot så tycker jag att det är ett förslag som är mycket svårgenomförbart i praktiken.

Kommer du att ha besvär med de kritiska åsikter som du har haft om banker som företrädare för Socialdemokraterna?

– Nej, jag tycker nog att det är viktigt att se att det finns politiska frågetecken kring delar av näringslivet. Liksom det finns frågetecken kring näringslivet i politiken, och jag vill gärna vara en bro och en brygga däremellan; mellan näringsliv och politik.