Svårt nå ut till unga om lungsjukdomen KOL

1:46 min

40 till 50 procent av rökare drabbas av den obotliga och dödliga lungsjukdomen KOL, enligt forskare på Karolinska sjukhuset. Och KOL ökar nu speciellt bland kvinnor. Medvetenheten bland unga måste bli högre, enligt A non smoking generation.

Lungsjukdomen KOL kan beskrivas som en kronisk lunginflammation som till 90 procent orsakas av rökning och en rapport som publicerats av Hjärt-Lungfonden i dag, visar på en stor ökning av sjukdomen de senaste 15 åren, speciellt bland kvinnor.

Men diagnosticeringen av KOL är bristfällig, enligt Åsa Wheelock på Karolinska Institutet.

– Vi har inga bra verktyg för att diagnosticera den och den diagnosticeras ganska sent i förloppet. Så mörkertalet är stort, men rapporter visar att uppemot 40-50 procent utvecklar KOL.

Enligt Hjärt-Lungfondens rapport finns det minst en halv miljon drabbade av den kroniska lungsjukdomen KOL. Och mörkertalet är stort. Enligt fonden får bara var femte som drabbas av sjukdomen rätt diagnos, vilket skulle betyda att minst 400 000 personer i Sverige lever med KOL utan att veta om det.

Men på Lunds Tekniska Universitet har man nu kommit på en metod som kan göra att man kan bli bättre på att diagnosticera både KOL och på vilket sett den drabbar olika patienter.

– Ju mer man vet om sjukdomen desto lättare är det för läkaren att ge en bra behandling och en bra prognos för framtiden, säger Jakob Lönndahl.

KOL, som kan beskrivas som en kronisk lunginflammation, kommer enligt världshälsoorganisationen WHO att bli den tredje vanligaste dödsorsaken i världen om mindre än 20 år. I Sverige dog förra året drygt 2 600 personer med diagnosen KOL. Och ökningen av KOL-patienter består mestadels av kvinnor.

Ökningen bland kvinnor som drabbas av KOL kan vara ett resultat av att rökning ökade bland kvinnor på 60-, 70- och 80-talen och Hjärt-Lungfonden tror att KOL kan bli ett ännu större problem.

Men med en billigare metod för att diagnosticera KOL så tror Jakob Lönndahl vid Lunds Tekniska Universitet att fler kan få bättre medicinering mot sjukdomen.

– Jag tror att de går att bygga med ett sånt enkelt utförande så att de kan finnas på lungkliniker på sjukhus. Så om man skickas från vårdcentral vidare till lungspecialist så kommer de att ha tillgång till instrumentet. Det är förhoppningen.

I dag räknar man med att 11 procent av svenskarna röker. Men det är svårt att nå ut till unga personer när det gäller sjukdomar som orsakas av rökning, anser Elin Ramfalk på A Non-smoking generation.

– Vi vet också att genom vetenskapen att sjukdomar som ligger långt fram i tiden är väldigt svårt att relatera till när man är ung och det är inte det som påverkar om man börjar eller inte.

Känner ungdomar till KOL i dag?

– Inte alla. Vi nämner det och pratar om det med unga personer som vi träffar, men medvetenheten måste absolut bli högre tror jag.

Kicki Narborn som har haft KOL i 6 år och håller med om att det är svårt att nå ut till unga.

– Jag har barnbarn som röker fastän de har läst alla broschyrer och jag försöker tala om för dem hur farligt det är, men jag tänkte inte heller på det. Så det är lite svårt att få dem att förstå att det är farligt.