Grönt ljus för kyrkobesök med skolan – utan Gud

2:11 min

Skolverket har tagit fram en juridisk vägledning för hur skolorna ska förhålla sig till olika religiösa högtider. I den står bland annat att de skolor som vill samla elever och lärare i kyrkan under advent kan göra det – förutsatt att det inte finns några religiösa inslag i ceremonierna.

– Tanken med skolans verksamhet är att alla elever ska känna sig trygga i att de inte blir utsatta för någon religiös påverkan. Oavsett vad de själva eller deras vårdnadshavare har för religiös tro, eller om det inte har någon religiös tro, säger undervisningsrådet Claes-Göran Aggebo på Skolverket.

Skolverket hänvisar till att den svenska skolan enligt skollagen ska vara religiöst obunden och neutral.

I vägledningen står att avslutningen eller samlingen kan ske i kyrkan. Om den utformas så att tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron, och det inte förekommer några religiösa inslag.

– Det får inte ges ett omfattande inslag av psalmer, eller för den delen bön, välsignelse eller trosbekännelse. Sådant för inte förekomma.

Hur är det nu i advent, med "Stilla natt" till exempel?

– Enstaka inslag som är mer förknippade med traditionen tycker vi är okej. Men det är rektorn som måste bedöma hur helhetsintrycket blir.

Enligt Skolverket är det alltså rektorerna som har det yttersta ansvaret för att lagen följs, å de måste i kontakter med kyrkan vara tydliga med vad som är tillåtet enligt Claes-Göran Aggebo.

– Då måste rektorn i kontakten med kyrkan bli överrens om innehållet, om man nu låter prästen till exempel säga något måste det också hållas inom gränserna. Och känner man att man inte kan komma överrens då får man avstå att vara i kyrkan.