Filippa Reinfeldt medger brister i vårdreform

1:50 min

Sjukhusen i Stockholm har i vinter haft stora problem med överbeläggningar. Tanken var att det fria vårdvalet som infördes för fem år sedan skulle avlasta akutsjukhusen, men reformen har misslyckats trots att primärvården har byggts ut kraftigt. Det medgav sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt i Ekots lördagsintervju.

– Jag hade naturligtvis önskat att den kraftiga utbyggnad som vårdvalet har möjliggjort, att det också hade lett till att trycket på akutmottagningarna minskat. Det kan vi tyvärr inte se att det har, säger Filippa Reinfeldt.

– Men om vi inte hade lyckats bygga ut primärvården tack vare vårdvalet, vart hade då alla de patienterna tagit vägen? Hade vi haft ett ännu högre tryck inne på sjukhusens akutavdelningar?

Filippa Reinfeldt, hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholm, har inget entydigt svar på varför politikerna misslyckats med att avlasta trycket på akutsjukhusen.

Men hon tror bland annat det är vanans makt som får patienterna att söka hjälp på akuten i stället för på vårdcentralen.

– Jag tror inte att vi hunnit vänja oss vid det stora, fina utbud som finns i form av alla dessa vårdcentraler och närakuter runtom i Stockholms län. Där kanske det är så att vi inte lyckats tillräckligt med information, säger Filippa Reinfeldt.

Hon leder Moderaternas arbete med en ny hälsopolitik.

Ett av förslagen som ska behandlas på partistämman i höst är en satsning på elevhälsan.

Arbetsgruppen vill att skolhälsovården ska hålla hälsosamtal med eleverna vartannat år i stället för som i dag fyra gånger under skoltiden.