Bättre hjälp till hjärtsjuka för fortsatt sexliv

1:50 min

För första gången har forskare sammanställt en guide som ska ge konkreta riktlinjer i hur vården ska ge bemöta och ge information till hjärtpatienter i frågor som rör sexuell hälsa.

För personer med hjärtproblem som till exempel drabbats av en hjärtinfarkt eller genomgått en hjärttransplantation är frågor om hur man ska återgå till ett aktivt sexuellt liv ofta något som hamnar i skymundan eller inte tas upp av vården, det menar Roland Carlstein på Riksförbundet HjärtLung.

– Man får ingen information av vården i dag. Jag har varit hjärtsjuk i 20 år och jag har aldrig upplevt att man ställt frågan, säger Roland Carlstein.

Varje år drabbas över 30 000 personer i Sverige av en hjärtinfarkt och för dem och andra hjärtsjuka som tillexempel genomgått en hjärttransplantation eller har en pacemaker så kan sex ofta förknippas med risker, vilket Ann Samnegård, överläkare och hjärtspecialist vid Danderyds sjukhus, bekräftar.

– Många är nog oroliga för att ett samlag ska utlösa en ny hjärtinfarkt.

I dag finns bara generella riktlinjer inom vården som säger att man bör ta upp frågan om sex med hjärtpatienter men inte hur man ska göra det och därför lämnas frågan ofta oberörd, menar Ann Samnegård.

– I dag är det nog det vanligaste att patienterna själva ställer frågor om de törs.

Forskare från Linköpings universitet och Witcha State University i USA har utifrån flera internationella studier sammanställt en guide med riktlinjer för hur man ska bemöta hjärtpatienter i frågor som rör sexuell hälsa.

Bland de konkreta råden som ges är att läkarna själva ska ta upp frågan om sex och samlevnad så att det inte ligger på patientens ansvar och att det ska göras individuella bedömningar utifrån den typ av hjärtproblem som patienten har.

Mer konkreta riktlinjer är något som Ann Samnegård vid Danderyds sjukhus tror skulle kunna underlätta för bemötandet av patienter i sådana här frågor.

– Den här typen av riktlinjer skulle kunna hjälpa oss att på ett mer naturligt sätt prata med patienter om de här frågorna. Jag tror att det är många som har funderingar utan att våga ställa frågan, säger Ann Samnegård.

Även Roland Carlstein på Riksförbundet HjärtLung tror att mer fokus på de här frågorna skulle underlätta för många hjärtsjukas samliv.

– Det skulle vara väldigt viktigt och oerhört bra framförallt att lyfta frågan till den nivån. Att kunna säga till doktorn att nu finns det riktlinjer för det här nu ska man kunna ha ett bra sexliv. Sådana här riktlinjer skulle nog rädda många äktenskap bland de hjärtsjuka i Sverige, säger Roland Carlstein.