MP: Vattenfall måste bygga ut vindkraften

2:05 min

Miljöpartiet vill att helstatliga energijätten Vattenfall kraftigt bygger ut vindkraften. Partiet kräver också andra miljöförändring av bolaget och efterlyser en mycket starkare politiska styrning av bolaget.

– Vi vill vara tydliga med att vi tror att Vattenfall behöver en ny inriktning där man satsar mycket mer på förnybar energi och en smart energianvändning, säger partiets språkrör Åsa Romson.

I topp på Miljöpartiets kravlista står att Vattenfall fram till år 2030 bygger vindkraftverk som ger 20 terrawattimmar, hälften på land, hälften till havs. Det är en stor utbyggnad som motsvarar i runda tal en knapp tredjedel av kärnkraften. Men det är en realistisk ambition, menar Åsa Romson.

– 20 terrawattimmar, både till havs och på land, ligger inom ramen för de planeringsmål som man från vindkraftsindustrin och Energimyndigheten redan har, säger hon.

Socialdemokraterna håller med om att det behövs tydliga mål för Vattenfall. Men partiet är skeptiskt till att slå fast exakta mål och tidsperioder som Miljöpartiet gör.

– Men som ambition så är det bra att tycka att Vattenfall ska ta på sig ledartröjan på ett tydligare sätt än man hittills gjort, säger Jennie Nilsson, näringspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.

Men för Vänsterpartiet innebär Miljöpartets krav på Vattenfall inga problem, allra minst kraven på kraftigt utbyggd vindkraft.

– Vi är bara i början på att bygga ut de förnyabara energislagen. Vindkraften är ju det som har störst potential så jag tycker det är ett väldigt rimligt mål, säger vänsterledaren Jonas Sjöstedt.

Miljöpartiet kräver ytterligare två satsningar av Vattenfall. Den ena är att bolaget ansluter en halv miljon hushåll med egna solceller eller vindkraftverk och att företagets kunder ska använda smarta elmätare och minska sin energiförbrukning med 20 procent.

Dessa krav på förändringar hos Vattenfall förutsätter en avsevärt starkare politisk styrning av bolaget.

– Vi vill att en regering tydligt styr helstatliga bolag. Det gör man via ägardirektiv och via en tydligt uttalad politisk vision, säger Åsa Romson.

Jennie Nilsson håller med om att det behövs en starkare styrning, fast även där finns gränser.

– Det måste givetvis göras en avvägning kopplat till vad som är konkurrenskraftigt och rimligt utifrån att det är ett bolag som ska konkurrera och fungera på en marknad, säger hon.