Social­demokraterna presenterade sitt valmanifest

Socialdemokraterna presenterade under tisdagsförmiddagen sitt valmanifest, där S bland annat går till val på att höja barn- och studiebidraget samt underhållsstödet. Ekot rapporterade direkt från presskonferensen.

Fokus på fler jobb och bättre skola | Analys: Klara besked saknas från S

Julia Milder, Ekot: Om drygt två timmar presenterar Socialdemokraterna sitt valmanifest. De S-toppar som medverkar är Stefan Löfven, Carin Jämtin, Magdalena Andersson och Mikael Damberg och de kommer att hålla till på Grillska gymnasiet i Stockholm.

07:37, 2 September 2014

Julia Milder, Ekot: Klockan 9.30 inleder de med en rundvandring på gymnasieskolan och klockan 9.50 börjar de presentationen av valmanifestet, som enligt partiet ska innehålla reformer för 40 miljarder kronor, med stort fokus på skolan. Detta ska finansieras med höjda skatter för höginkomsttagare och för storbanker samt med krogmoms, skriver S-topparna på DN Debatt i dag.

07:43, 2 September 2014

Julia Milder, Ekot: Socialdemokraterna har, liksom Alliansen, fått kritik för att de kommer med valmanifestet så sent inför valet. Några av kritikerna är Irene Wennemo, ledarskribent på Dagens Arena och Heidi Avellan, politisk chefredaktör på Sydsvenskan, som för en stund sedan medverkade i P1-Morgon: http://t.sr.se/1r9Cy1i

07:49, 2 September 2014

FFurtenbach: S lovar höjda barnbidrag om vinner valet, 100 kr/barn. Även studiebidragen till gymnasister ska höjas. #svpol

09:33, 2 September 2014

Julia Milder, Ekot: Som Ekots inrikespolitiska chef Fredrik Furtenbach rapporterar om innehåller Socialdemokraternas valmanifest en höjning av barnbidragen med 100 kronor per barn och månad, även studiebidraget för gymnasister ska höjas med samma summa. S vill också höja underhållsstödet med 50 koronor per barn.

09:37, 2 September 2014

FFurtenbach: S har lovat höjt barnbidrag tidigare, i budgetförslag, men går nu till val på det. #svpol

09:39, 2 September 2014

Julia Milder, Ekot: Att höja barnbidrag och studiebidrag är relativt dyrt, twittrar Ekots inrikeschef Fredrik Furtenbach, S har tidigare räknat med 2,4 miljarder kronor.

09:47, 2 September 2014

LovaOlssonEkot: Så här ser Socialdemokraternas valmanifest ut. Presenteras inom kort på Grillska gymnasiet. http://t.co/n3pFW94poo

09:47, 2 September 2014

Julia Milder, Ekot: Snart drar Socialdemokraternas pressträff igång, just nu talar representanter för Grillska gymnasiet.

09:49, 2 September 2014

LovaOlssonEkot: Stefan Löfven och övriga S-ledningen informeras om Grillska gymnasiet. Sedan pressträff om valmanifestet. http://t.co/lmsIFIEJya

09:51, 2 September 2014

Julia Milder, Ekot: Nu talar elever från Grillska om skolan. Vi väntar på att pressträffen ska dra igång.

09:55, 2 September 2014

khelmerson: Utan gymnasieutbildning inga jobb säger stadsmissionens gymnasieskolas ledning. Passar som hand i handske till S- valmanifest. #svpol

09:55, 2 September 2014

Julia Milder, Ekot: I väntan på presskonferensen: S lovar också i valmanifestet att ta bort "stupstocken" i sjukförsäkringen: på sikt vill S höja taket i sjukpenningen tio prisbasbelopp och i ett första steg till åtta, skriver partiet i manifestet.

10:01, 2 September 2014

khelmerson: Nu så. #svpol http://t.co/4PXhhBuP0M

10:02, 2 September 2014

Julia Milder, Ekot: Nu verkar presskonferensen vara på gång efter lång väntan. Stefan Löfven och Magdalena Andersson tar plats.
- Det här valmanifestet bygger på en analys som många delar av Sverige, inleder Löfven.

10:04, 2 September 2014

Julia Milder, Ekot: - Sverige håller på att gå sönder, många ger uttryck för att de är trötta på att bara tala om det går att få några kronor till i den egna plånboken, i stället för att prata om vad vi kan skapa tillsammans, säger Löfven.

10:05, 2 September 2014

Julia Milder, Ekot: Löfven menar att valmanifestet är en satsning för att Sverige ska hålla ihop, och nämner bland annat en bra skola, att knäcka arbetslösheten, och att Sverige ska ha en "värdig vård och omsorg" och en trygg äldrevård.

10:06, 2 September 2014

khelmerson: Ljudvolymen på socialdemokraternas presskonferens kan väcka döda. #svpol

10:06, 2 September 2014

LovaOlssonEkot: "Sverige håller på att gå sönder", säger Stefan Löfven på pressträffen.

10:06, 2 September 2014

Julia Milder, Ekot: Löfven fortsätter med att säga att S finansierar varje förslag fullt ut.
- Det är ett sätt att ta ansvar för Sverige, nu krävs förändring.

10:07, 2 September 2014

Julia Milder, Ekot: Löfven spaltar upp tre långsiktiga mål som S har för Sverige: Lägst arbetslöshet i EU, en skola i toppklass och en bättre vård. Inget som inte sagts förut alltså.

10:08, 2 September 2014

LovaOlssonEkot: S prioriterar jobben, skolan och välfärden, säger Löfven.

10:08, 2 September 2014

Julia Milder, Ekot: Löfven pratar om jobben, och fortsätter att prata om ungdomsarbetslösheten. Han menar att en av de viktigaste strukturrefomerna som S vill göra är att göra gymnasiet obligatoriskt. Och nu kommer Löfven in på förslaget om 90-dagarsgarantin, där unga arbetslösa ska få jobb, utbildning eller praktik inom 90 dagar.

10:10, 2 September 2014

Julia Milder, Ekot: - Vi kommer att föra en aktiv jobbpolitik för alla. Jobben är förutsättningen för att vi ska ha råd med den välfärden vi vill ha.
Jobben är fokuset för S, säger Löfven.

10:11, 2 September 2014

Julia Milder, Ekot: S vill bygga 250 000 nya bostäder till 2020, en "försvarlig del" av dessa ska vara hyresrätter och mindre studentlägenheter. S vill också investera i järnvägen och föra en aktiv näringspolitik.

10:13, 2 September 2014

Julia Milder, Ekot: - Vi tror på samarbete, ledare för näringslivet och forskare tex kan tillsammans stärka Sverige och ta reda på den kompetens som finns, säger Löfven.

10:13, 2 September 2014

Julia Milder, Ekot: - Vi ska ha en bred offensiv för jämställdhet, säger Löfven och tar upp att heltid ska vara norm och delade turer ska bekämpas.

10:15, 2 September 2014

Julia Milder, Ekot: Löfven tar även upp föräldraförsäkringen - S vill vika ytterligare en månad för vardera föräldern så att det blir tre månader som är vikta per förälder.

10:16, 2 September 2014

Julia Milder, Ekot: Löfven säger att det viktigaste är att man kan få tillbaka människor i arbete vid arbetslöshet så snabbt som möjligt, men att ersättningen vid arbetslöshet ska höjas.

10:18, 2 September 2014

Julia Milder, Ekot: Nu talar Mikael Damberg om skolan.
- Det krävs investeringar i skolan och vi gör breda investeringar i utbildningssystemet. Bakgrunden är att svensk skola tappar i kunskapsresultat.

10:19, 2 September 2014

Julia Milder, Ekot: Damberg pekar bland annat på att ojämlikheten i skolan ökat och att andelen högskoleplatser minskat. Sedan pratar han om reformer som S vill införa:
- Det första handlar om tidiga insatser, mindre klasser och ett maxtak om 15 barn för förskolegrupper, vi gör en stor investering i läraryrkets attraktivitet, vi ställer högre krav på att komma in på lärarubildningen.
- Vi måste stoppa vinstjakten i skolsystemet, vi avsätter en halv miljard årligen för att satsa på de skolor som brottas med de tuffaste utmaningarna, säger Damberg.

10:24, 2 September 2014

Julia Milder, Ekot: Nu är det Carin Jämtins tur - hon pratar om välfärden.
- Inkomstklyftorna ska minska genom jobb, de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation, säger hon om Socialdemokraternas mål.

10:27, 2 September 2014

Julia Milder, Ekot: Jämtin säger att det är färre anställda i välfärden i dag och att vintsjakten skadar välfärden.
- Vi behöver ha fler anställda inom vård och omsorg. Vi behöver satsa mer på sjuksköterske- och undersköterske-utbildning, säger Jämtin.

10:30, 2 September 2014

Julia Milder, Ekot: Nu till barnbidraget som S alltså vill höja med 100 kronor per barn, något som ger familjer mer frihet, menar Jämtin.

10:31, 2 September 2014

Julia Milder, Ekot: Magdalena Anderssons, S ekonomisk-politisk talesperson, tur. Hon inleder med att kritisera regeringen för att inte respektera budgetreglerna med överskottsmål.
- Man har misskött statsfinanserna, man bryter mot budgetreglerna. Den borgerliga regeringen har skapat ett stort hål i statens finanser.

10:34, 2 September 2014

LovaOlssonEkot: Höjda barnbidrag "en viktig insats för att öka jämlikheten i Sverige", säger Carin Jämtin. http://t.co/3ody5NkCl9

10:34, 2 September 2014

LovaOlssonEkot: Magdalena Andersson kritiserar: "högerregeringen har återfallit i sitt gamla mönster att missköta statsfinanserna". http://t.co/IGGp7PhiH8

10:34, 2 September 2014

Julia Milder, Ekot: Ytterligare kängor till regeringen från Magdalena Andersson:
- Man har sänkt skatten konsekvent varje år, trots att man varje år haft underskott i statens finanser.
- Man nallar på kommande års refomrutrymme.

10:35, 2 September 2014

Julia Milder, Ekot: S vill genomföra reformer på 40 miljarder kronor. Den största inkomsten till det får staten, enligt S förslag, genom att höja den nedsatta arbetsgivaravgiften för unga och att ta bort den halverade krogmomsen, som tidigare varit känt.

10:37, 2 September 2014

TomasRamberg: S valmanifest liksom alliansens en katalog över kända förslag från senaste året

10:38, 2 September 2014

Julia Milder, Ekot: Enligt S ska man få in 1,8 miljarder på höjd skatt för höginkomsttagare och en ny skatt för storbanker ska ge 4 miljarder. En ny vägsliteavgift ska dra in 4 miljarder som ska gå till infrastruktursatsningar - allt detta är alltså sedan tidigare presenterat.

10:41, 2 September 2014

TomasRamberg: Stora summorna i s förslag: järnvägar, 90dagarsgaranti, a-kassa, barnbidrag, sjukvårdsanställda, lärarlöner o mindre klasser

10:41, 2 September 2014

TomasRamberg: Alliansens försäkringar hjälper inte: MA hotar med "högerregeringens kommande skattesänkningar"

10:42, 2 September 2014

Julia Milder, Ekot: Löfven igen, som också passar på att ge en känga åt regeringen:
- Man säger att man inte lovar skattesänkningar, men det är exakt samma bluff som 2010, vi vet vad de vill och skattesänkningar är inte uteslutet.

10:43, 2 September 2014

TomasRamberg: S vill höja a-kassan ytterligare om fler får jobb

10:43, 2 September 2014

Julia Milder, Ekot: Nu är det dags för frågor på presskonferensen. Utgiften för a-kassereformen har sänkts från 3,5 miljarder till 2,5 miljarder, hur kommer det sig? undrar Ekots inrikespolitiska kommentator Tomas Ramberg.
- Utvecklingen för arbetsmarknaden är bättre än vad prognosen låg tidigare, säger Magdalena Andersson.

10:47, 2 September 2014

TomasRamberg: S beräkning av a-kassekostnad bygger på lägre arbetslöshet

10:47, 2 September 2014

Julia Milder, Ekot: Tänker ni riva upp Lex Laval?
- De som kommer hit ska ha svenska kollektivavtal, därför har vi tagit upp det när det gäller arbetskraftsinvandring, avtalen ska vara juridiskt bindande, säger Stefan Löfven.

10:49, 2 September 2014

Julia Milder, Ekot: Där är presskonferensen slut och det är dags för enskilda intervjuer.

10:50, 2 September 2014

TomasRamberg: Lite tid för gemensamma frågor på s PK Trots viktigaste dokumentet i valrörelsen

10:50, 2 September 2014

Julia Milder, Ekot: Tack för att ni följde vår direktrapportering - fortsätt gärna att hålla koll på sverigesradio.se för fler uppdateringar, kommentarer, analyser och reaktioner på Socialdemokraternas valmanifest.

10:54, 2 September 2014

millr: Har ni tänkt höja oddsen på Svenska Spel? Pensionärernas enda möjlighet till förbättring.

Julia Milder, Ekot: Den frågan kanske du bör ställa direkt till Socialdemokraterna. De har tidigare lovat att sänka skatten för pensionärer.

11:02, 2 September 2014

Undrande : Ska bli intressant och höra Tomas R kommentar idag. Mycket intressant !

11:02, 2 September 2014

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista