200 000 ton om året

Trots larm: Mängden plast fortsätter öka

2:19 min

Trots åtgärder för att minska plastmängden går utvecklingen i motsatt riktning. Över 200 000 ton plastförpackningar kommer varje år ut på den svenska marknaden.

Trots larmrapporter om plastens negativa miljöpåverkan forsätter mängden plastförpackningar att öka med ett par procent varje år. 

2017 handlade det om totalt 215 000 ton plastförpackningar och enligt beräkningar från Svensk dagligvaruhandel, vars medlemsföretag står för drygt 60 procent av plastförpackningarna, fortsätter mängden att öka i samma takt.

– Främsta skälet att det ökar beror på att det är ett så bra material. Sen ökar också dagligvaruhandeln totalt sett vilket gör att även mängden plastförpackningar ökar, säger Karin Brynell, vd för branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel.

På senare tid har flera åtgärder lagts fram för att begränsa just plastavfallet. På EU-nivå handlar det exempelvis om att förbjuda engångsplastartiklar som plastbestick, plasttallrikar och sugrör.

Även i Sverige har en del gjort för att minska mängden plast.

Så sent som i somras skärptes lagen om producentansvar. därmed får förpackningar bara användas när det är nödvändigt

Även Svensk Dagligvaruhandel har satt upp mål. Inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige ska samtliga plastförpackningar vara producerade i förnybar eller återvunnen plast år 2030. Ett tufft mål, enligt Karin Brynell.

– Det finns inte fossilfri plast så det räcker. Dessutom kan du inte alltid använda återvunnen plast i kontakt med mat, den är inte tillräckligt ren. 

Henrik Oxfall, forskare vid det statliga forskningsinstitutet Rise, tycker målen är bra men menar samtidigt att dagligvaruhandeln har begränsad makt att bestämma över förpackningarna man säljer.

– Mycket av maten som säljs är inte producerad i Sverige och när det gäller importerade varor har Sverige ganska lite att säga till om.