DRABBAR BIN

Domstol stoppar bidödande medel

1:52 min

Sockerbetsfrön som behandlats med insektsmedel som är farliga för bin får inte användas i årets sådd – och det var fel av Kemikalieinspektionen att ge dispens för dessa frön. Det har mark- och miljödomstolen beslutat.

– Vi är förstå jätteglada över att mark- och miljödomstolen delar vår bedömning att neonikotinoider inte ska användas på våra åkrar. Det är ett ämne som EU förbjudit, det finns alternativ. Därför tyckte vi det var fel att det skulle ges en dispens, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen som är en av de organisationer som överklagat.

I fjol förbjöd EU tre insektsmedel så kallade neonikotinoider, för all användning utomhus. Alltmer forskning visar på stora risker för humlor och bin och andra pollinerande insekter. Karin Lexén:

– Vi vet att neonikotinoider, som det här är en form av, påverkar insekternas centrala nervsystem. Och att det är en starkt bidragande orsak till vildbinas och andra pollinatörers tillbakagång. Vi har fått många avskräckande rapporter om insektsdöd och insekternas nedgång. Det här är ett av de ämnen man konstaterat vara farligt för bin, humlor och andra insekter, säger Karin Lexén.

Svenska Betodlare bad Kemikalieinspektionen om en dispens för att få använda sockerbetsfrön som behandlats med imidakloprid, ett av de förbjudna substanserna, och Kemikalieinspektionen sa ja. Betodlare har använt preparaten i ett tiotal år och anser att andra preparat inte är tillräckligt effektiva. Att de skulle förlora ungefär tio procent av skörden utan en nöddispens.

Men nu går alltså domstolen emot Kemikalieinspektionens dispens, efter överklaganden från bland andra Naturskyddsföreningen och Sveriges Biodlares Riksförbund.

Mark- och miljödomstolen menar att det inte är skäl ge nöddispens för att slippa det skördebortfall på cirka tio procent som Betodlarna uppskattat blir följden om de inte får använda imidakloprid.

Domstolen skriver också att det är "förvånande och svårförståeligt att inte betodlare och leverantörer börjat utarbeta metoder för att använda alternativ, eftersom de känt till EU:s förbud.

Domstolens beslut kan överklagas men vårbruket är på gång och för den här säsongen måste nu betodlarna använda andra frön än de som behandlats med imidakloprid.