Ett grafiskt montage som illustrerar viruset corona.

Nya coronaviruset

De flesta coronavirus finns bara hos djur, men några kan smitta människor, däribland coronaviruset 2019-nCoV som nu brutit ut i Kina. Viruset kan orsaka vanlig förkylning och i vissa fall svårare lunginflammation. Sars och Mers är andra kända och allvarliga typer av coronavirus.