EU och USA förhandlar om frihandelsavtal

1:29 min

Den här veckan inleddes ännu en förhandlingsrunda om ett frihandelsavtal mellan EU och USA. Henrik Horn, professor i internationell ekonomi, menar att utsikterna för ett avtal är väldigt goda.

– Jag är övertygad om att det kommer bli ett avtal, jag tror inte man hade satt igång den här processen med mindre än att man var ganska säker på att komma fram, för att man är så bränd när det gäller sådana här förhandlingsprocedurer som inte leder någonstans, så att ett avtal kommer det nog att bli, frågan är vad det kommer att innehålla, säger Henrik Horn, professor i internationell ekonomi.

Enligt en uträkning av kommerskollegium skulle ett frihandelsavtal mellan EU och USA kunna öka den svenska exporten till USA med ungefär 20 procent med ett frihandelsavtal. Att sedan försöka översätta det i nya jobb är däremot svårt.

Förhandlingarna om ett frihandelsavtal återupptogs alltså den här veckan. Sådana förhandlingar tar ofta lång tid, exempelvis hade det avtal som världshandelsorganisationen WTO slöt för några veckor sedan föregåtts av förhandlingar i närmare 20 år.

Men Olof Erixon, handelspolitiskt ansvarig på svenskt Näringsliv, tror att det finns förutsättningar för att de här förhandlingarna kan gå relativt sett snabbt.

– Ska man få någonting till stånd måste det ske relativt omgående, ungefär inom de närmaste två åren.

Varför är det bråttom?

– Ska man få ett avtal genom kongressen i USA, måste man helst göra det innan Obamas mandatperiod löper ut, annars kan det bli oändliga fördröjningar på det hållet. Men också hos oss själva spelar det här roll, den nuvarande kommissionen lämnar till exempel nästa höst, man är angelägen om att ha huvuddelen av förhandlingsarbetet klart till dess, säger Olof Erixon, handelspolitiskt ansvarig på svenskt Näringsliv.