Stor rapport

Bostadsrättsföreningar sårbara för ekonomisk brottslighet

1:58 min

Landets bostadsrättsföreningar är mycket sårbara för ekonomisk brottslighet, visar en stor rapport beställd av Fastighetsägarna.

60 av 500 tillfrågade föreningar uppger att de under de senaste fem åren utsatts för bedrägerier och andra ekobrott.

– Det var förskingring. Vi hade en person som jobbade för föreningen som ekonomianställd som lyckades förskingra hundratusentals kronor, säger Arne som var kassör i en av de föreningar som drabbats.

För ett par år sedan upptäckte styrelsen i Arnes förening att en då anställd av föreningen mixtrade med bokföringen, utfärdade bluffakturor och flyttade sexsiffriga belopp från föreningens konto till sitt eget.

 – Jag brukar likna det vid en schweizerost när man hittar hål i verifikatpärmen, säger Arne som inte vill säga sitt fullständiga namn.

Totalt beräknas runt 3000 av landets 25 000 bostadsrättsföreningar blivit utsatta för någon form av ekonomisk brottslighet under senaste fem åren. Det enligt en rapport av Sweco, beställd av organisationen Fastighetsägarna och där bland annat representanter från 500 bostadsrättsföreningar intervjuats. Av dem uppger 12 procent att deras föreningar utsatts för brott.

Men samtidigt uppger var fjärde tillfrågad förening att de inte vet om de blivit utsatta för det eller inte.

– Man kan misstänka att det döljer sig ett stort mörkertal bland de 25 procenten som faktiskt inte har någon aning om ifall det här har drabbat dom eller inte, säger Johan Flodin, bostadsrättsexpert på Fastighetsägarna.

Den stora sårbarheten bland bostadsrättsföreningar för ekobrott, grundar sig mycket i låg ekonomisk och juridisk kompetens inom styrelserna, bristande uppföljning av fakturor och avtal, samt attestregler som inte följs. I föreningen där Arne var kassör hade inte heller den auktoriserade revisorn upptäckt förskingringen som där pågått under flera år.

– Nej, och det var vi ganska besvikna på när vi upptäckte det efter hand. Och det var inte så svårt att upptäcka det, säger Arne.

Vad sa revisorn när det väl upptäcktes?

– Han bara gapade.

Samtidigt tenderar engagemanget att minska inom landets 25 000 bostadsrättsföreningar genom vilka det årligen flödar 120 miljarder kronor. Även det något som ökar sårbarheten för brott, enligt Fastighetsägarnas Johan Flodin.

– Vi vill skyndsamt se att myndigheter skapar sig en bild av och en förståelse kring den hör typen av brottslighet. För vi upplever inte att det idag finns ett samlat myndighetsperspektiv på frågan om ekonomisk brottslighet mot bostadsrättsföreningar, säger han.