En bok med texten #vemshistoria, på bakgrundet syns skolelever

#vemshistoria

Alla Sveriges elever ska få lära sig om de fem nationella minoriteternas historia i skolan. Att ge historiska perspektiv på judarnas, romernas, sverigefinnarnas, tornedalingarnas och urfolket samernas situation i Sverige är en obligatorisk del av historieundervisningen på högstadiet. Under #vemshistoria granskar vi om detta förverkligas.