Frivilliga som P4 Gävleborg träffat.

Möt de frivilliga som hjälper till i branden

Intresset att engagera sig ideellt för att stötta räddningsarbetarna som bekämpar skogsbränderna runt Kårböle har varit väldigt stort. Här hittar du deras berättelser.