Hoppa till textinnehållet Sajtkarta Support Kontakta Sveriges radio Spelaren Alla kanaler

Poddradio - Filosofiska rummet

Ladda ner enstaka program här

Högerklicka på länken och välj "Spara mål som".

Konstens frihet

söndag, 23 februari 2014, kl 17:40
Konstens frihet (MP3) Konstens frihet (38 min)
Måndag 21 april 2014 kl 06:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Konstnären Carl Michael von Hausswolff målade akvareller med aska som han tagit ur en kremeringsugn i nazisternas förintelseläger Majdanek, och ställde ut dem på ett galleri i Lund. Nu berättar han varför i Filosofiska rummet, och han diskuterar konstens frihet med filosoferna Nils-Eric Sahlin och Jeanette Emt. På något sätt måste väl konsten få gå utanför rådande samhällsnormer för att kunna belysa och problematisera dem, och nog kan man hävda att censur och förbud kväser ett öppet samhälle? Samtidigt bör väl lag, moral och normer gälla alla? Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Intelligens

söndag, 09 februari 2014, kl 17:40
Intelligens (MP3) Intelligens (39 min)
Fredag 18 april 2014 kl 06:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Hjärnforskning är en akademisk gren i ropet sedan några år nu. Och i hjärnan sitter något som vi kallar för intelligens; vår förmåga att uppfatta världen, tänka och dra slutsatser. Intelligensen påverkar allt vi gör och allt vi gör påverkar intelligensen, hävdar Johan Norberg redan i underrubriken till sin bok Hjärnrevolutionen. Johan är en av gästerna när Filosofiska rummet undersöker hur intelligens ska definieras, i vilken grad den bestäms av arv respektive miljö, om man blir lyckligare ju intelligentare man är och om intelligens är detsamma som vishet. Utöver idéhistorikern Johan Norberg deltar filosofen Ingar Brinck och hjärnforskaren Germund Hesslow i samtalet, som leds av Lars Mogensen. Producent är Thomas Lunderquist.

Ryska Revolutionen och dess idéer

söndag, 30 mars 2014, kl 17:00
Ryska Revolutionen och dess idéer (MP3) Ryska Revolutionen och dess idéer (38 min)
Söndag 30 mars 2014 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Den Ryska revolutionen 1917 kom att sätta prägel på 1900-talets världspolitik. De unga revolutionsledarna var intellektuella och skolade i Marx, Engels och Franska Revolutionens ideal. I veckans program samtalar vi om hur revolutionen genomfördes, vilka idéer som låg bakom och vad som blev konsekvenserna. Medverkande är Sven-Erik Liedman, idéhistoriker, Elena Namli, vid centrum för rysslandsstudier och Göran Greider, författare. Programledare och producent Peter Sandberg.

Övervakad och nöjd - om tillit i det digitala samhället

söndag, 23 mars 2014, kl 17:40
Övervakad och nöjd - om tillit i det digitala samhället (MP3) Övervakad och nöjd - om tillit i det digitala samhället (39 min)
Söndag 23 mars 2014 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Det digitala samhället, det vill säga den verklighet vi lever i idag med en nästan löjligt användarvänlig och snabb kommunikationsteknik, ställer nya krav på hur vi förhåller oss till varandra. I förra veckans program låg fokus på hur vi skapar oss själva och vår moral i denna sköna, nya värld. I veckans program diskuterar vi hur vår tillit till varandra och till de delvis nya institutioner som uppstått, påverkas. Och hur ska vi kunna upprätthålla den nödvändiga tilliten när sätten att spionera på och baktala varandra på nätet tycks outsinliga och svårkontrollerade. Socialpsykologen Lasse Dencik samtalar med informationsvetaren Jutta Haider och arbetslivsforskaren Calle Rosengren, under ledning av Lars Mogensen. Producent: Thomas Lunderquist.

Jaget i det digitala samhället

söndag, 16 mars 2014, kl 17:40
Jaget i det digitala samhället (MP3) Jaget i det digitala samhället (38 min)
Söndag 16 mars 2014 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Förutsättningarna för att vara människa – hur vi skapar vårt jag och vår moral, hur vi förnimmer världen – har förändrats med den moderna, digitala tekniken. Plötsligt är det så enkelt att kommunicera, skaffa information och underhållning. Vilka är möjligheterna och riskerna med en på så många sätt underlättad tillvaro? Gäster i Filosofiska rummet: Jaget i det digitala samhället är etikforskaren Elisabeth Gerle, socialpsykologen Lasse Dencik och rättssociologen Måns Svensson. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Varför växer nationalismen i Europa?

söndag, 09 mars 2014, kl 17:00
Varför växer nationalismen i Europa? (MP3) Varför växer nationalismen i Europa? (38 min)
Söndag 09 mars 2014 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Varför växer nationalismen i Europa? Och hur ser dess filosofiska rötter ut? I ett samarbete med Dramaten i Stockholm sänder Filosofiska Rummet nu ett samtal om nationalism, en idé som dödförklarats men ständigt dyker upp på nytt. Gäster är journalisterna Annika Ström-Melin och Göran Rosenberg och filosofen Hans Ruin. Programledare är Peter Sandberg. Gäster är journalisterna Annika Ström-Melin och Göran Rosenberg och filosofen Hans Ruin. Programledare och producent Peter Sandberg

Franska Revolutionen och dess politiska idéer

söndag, 16 februari 2014, kl 17:00
Franska Revolutionen och dess politiska idéer (MP3) Franska Revolutionen och dess politiska idéer (39 min)
Söndag 16 februari 2014 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska Rummets serie om revolutioner fortsätter den här veckan med den Franska revolutionen. Den 14 juli 1789 stormades Bastiljen i Paris, orättvisorna hade gått för långt, liksom fattigdom och armod under den enväldige kung Ludvig den XVI och hans drottning Marie Antoinette. Men hur gick revolutionen till, vilka idéer byggde den på och på vilket sätt har den inspirerat senare uppror mot makten? Gäster är Gina Gustavsson, statsvetare, Göran Greider, forfattare och Patricia Lorenzoni, idehistoriker. Programledare och producent Peter Sandberg

Självkritiken som samhällsfenomen

söndag, 26 januari 2014, kl 17:40
Självkritiken som samhällsfenomen (MP3) Självkritiken som samhällsfenomen (39 min)
Söndag 26 januari 2014 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Nu slår sig partiledarna ner i terapifåtöljen i SVT:s nya serie Nyfiken på partiledaren. I åtta program försöker läkaren och psykoterapeuten Poul Perris förstå partiernas ideologi och värderingar utifrån deras ledares livserfarenheter. Den danske sociologen Rasmus Willig menar att självkritik har ersatt samhällskritik i dagens individualistiska kultur. Arbetslöshet, stress och problem i skolan ansågs på 1980- och 90-talen vara samhällets fel. Idag vänds kritiken inåt, och tystnaden breder ut sig. I Filosofiska rummet prövas Willigs hypotes. Utöver den danske sociologen själv deltar religionshistorikern Anne-Christine Hornborg och kulturjournalisten Per Svensson i samtalet, som leds av Lars Mogensen. Producent är Thomas Lunderquist.

Vad är en revolution?

söndag, 19 januari 2014, kl 17:00
Vad är en revolution? (MP3) Vad är en revolution? (39 min)
Söndag 19 januari 2014 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofen Hanna Arendt Skriver i sin bok On Revolution att begreppet revolution var okänt före de två stora revolutionerna på 1700-talet, den amerikanska och den franska. Ingen av aktörerna hade den ringaste föraning om hur det nya dramat skulle utvecklas. Sedan dess har världen sett många revolutioner. Men vad är en revolution; hur början den, vilket förlopp har den och vad ska den leda till? I veckans program försöker vi svara på frågan om vad som är karakteristiskt för en revolution. Gäster är filosoferna Hans Ruin och Lena Halldenius och Stefan Jonsson Professor i etnicitet. Programledare och producent Peter Sandberg

Vad är en revolution?

söndag, 19 januari 2014, kl 17:00
Vad är en revolution? (MP3) Vad är en revolution? (38 min)
Söndag 19 januari 2014 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofen Hanna Arendt Skriver i sin bok On Revolution att begreppet revolution var okänt före de två stora revolutionerna på 1700-talet, den amerikanska och den franska. Ingen av aktörerna hade den ringaste föraning om hur det nya dramat skulle utvecklas. Sedan dess har världen sett många revolutioner. Men vad är en revolution; hur början den, vilket förlopp har den och vad ska den leda till? I veckans program försöker vi svara på frågan om vad som är karakteristiskt för en revolution. Medverkande är Hans Ruin, professor i filosofi, Lena Halldenius, professor i mänskliga rättigheter och Stefan Jonsson, professor i etnicitet. Programledare och producent Peter Sandberg.

Demokratins alternativ

söndag, 12 januari 2014, kl 17:40
Demokratins alternativ (MP3) Demokratins alternativ (38 min)
Söndag 12 januari 2014 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Nästa år är det val till både kommuner, riksdag och EU-parlament och folkstyret tas för givet. Men har vi kommit till historiens slut eller finns det andra och bättre sätt att styra ett samhälle? Majoritetsförtryck, lobbyistmakt och urholkad demokrati – det är ämnen för Filosofiska rummet Demokratins alternativ med författaren Lena Andersson, Julia Branting, politisk chefsstrateg Malmö stad och filosofen Marcus Agnafors. Programledare är kulturjournalisten Jenny Maria Nilsson.

Fronesis i välfärden

söndag, 05 januari 2014, kl 17:00
Fronesis i välfärden (MP3) Fronesis i välfärden (39 min)
Söndag 05 januari 2014 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Redan antikens filosofer visste att det är en konst både att vara människa och att leva i ett samhälle tillsammans med andra människor. I det moderna samhälle finns ett spektrum av yrken som ser till att välfärd och trygghet fungerar: sjukskötare, socialassistenter, poliser och många fler. Men vilken kunskap krävs för att göra ett bra jobb? Hur förs kunskapen vidare och hur värderas den? Medverkande: Göran Rosenberg, författare och journalist, Jonna Bornemark, filosof vid Södertörns högskola och Markus Antonsson, stationsbefäl vid Södermalmspolisen. Programledare och producent Peter Sandberg Programmet är en repris från maj 2013.

Tillit

söndag, 29 december 2013, kl 17:40
Tillit (MP3) Tillit (38 min)
Söndag 29 december 2013 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Ett fungerande samhälle tycks kräva ett visst mått av tillit mellan individer och av medborgarna gentemot samhällets institutioner. Åsikten förs ibland fram att tilliten minskar ju större sociala skillnader och etnisk mångfald som finns i ett samhälle. Tilliten kan mätas på olika sätt, och har blivit ett begrepp som gärna undersöks av samhällsvetare och diskuteras av journalister och intellektuella. Vad är tillit, hur viktig är den och är den en sinande tillgång i Sverige idag? Gäster är historikern Lars Trägårdh, journalisten Dilsa Demirbag Sten och nationalekonomen Andreas Bergh. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Prekariatet - en global underklass?

söndag, 22 december 2013, kl 17:40
Prekariatet - en global underklass? (MP3) Prekariatet - en global underklass? (39 min)
Söndag 22 december 2013 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Arbetsrätten har länge varit omhuldad i välfärdssamhället Sverige. Men vad händer med den stora och växande skaran medborgare som är arbetslösa eller tillfälligt anställda, som inte vet om de har något jobb att gå till nästa månad eller redan imorgon? Och vad innebär prekariatet för samhället? Filosofiska rummet har träffat Guy Standing som framhåller ”prekariatet” som en ny, farlig samhällsklass, och samlat en kvalificerad panel för att diskutera detta prekariat. Gästerna heter Bo Isenberg, Jeanette Emt och Tapio Salonen, och är respektive sociolog, filosof och socionom och fattigdomsforskare. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Fred eller rättvisa

söndag, 15 december 2013, kl 17:39
Fred eller rättvisa (MP3) Fred eller rättvisa (39 min)
Söndag 15 december 2013 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

”Efter kriget: Att skapa fred och skipa rättvisa.” Så lyder rubriken för ett samarbete mellan P1-programmen Obs och Filosofiska rummet kring frågor om just hur det är möjligt att uppnå fred och rättvisa. Men hur förhåller sig dessa stora begrepp till varandra? Hänger de ihop som ler och långhalm? Det ligger nära till hands att säga att fred kräver rättvisa. Ingen varaktig fred utan att parterna i konflikten känner att rättvisa har skipats. Samtidigt är det oftast just krav på rättvisa som driver olika parter att hamna i konflikt med varandra. Olika definitioner av den rättvisa lösningen, vill säga. Filosofiska rummets bidrag i serien heter därför ”Fred eller rättvisa”. Det är ett samtal mellan freds- och konfliktforskaren Ane Kirkegaard, juristen och forskningschefen på Raoul Wallenberg-institutet Christina Jonsson och filosofen Per Bauhn. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Vad ska vi med filosofi till?

söndag, 08 december 2013, kl 17:00
Vad ska vi med filosofi till? (MP3) Vad ska vi med filosofi till? (38 min)
Söndag 08 december 2013 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Vad ska vi vi med filosofin till? Tre filosofer diskuterar kring vilken nytta vi har av filosofi i vardagslivet och i samhället. Gäster är Jonna Bornemark, filosof vid Södertörns högskola, Torbjörn Tännsjö, filosof Stockholms universitet, Jeanette Emt, filosof Lunds universitet. Programledare och producent Peter Sandberg.

Delad glädje – om delandekulturens mekanismer och möjligheter

söndag, 01 december 2013, kl 17:00
Delad glädje – om delandekulturens mekanismer och möjligheter (MP3) Delad glädje – om delandekulturens mekanismer och möjligheter (38 min)
Söndag 01 december 2013 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Tvättstugan har vi delat länge, och folkbiblioteken är inte heller något nytt. Men annars märks tydliga tecken i tiden på en ny delandetrend där vi arrangerar klädbytardagar, byter hus på semestern, ingår matlag och delar all upptänklig information på nätet. Ett slags nygenerositet där allt mitt är ditt och ägande inte längre är det viktigaste i livet. Om vi verkligen lever i en delandekultur, hur den i så fall uppstått, dess drivkrafter, förutsättningar och konsekvenser diskuterar omvärldsanalytiker Bahare Haghshenas, filosof Magnus Jiborn och sociolog Mikael Klintman med Filosofiska rummets programledare Lars Mogensen. Producent är Thomas Lunderquist.

Kontakt och avskärmning – ett samtal om människan och mobilen

söndag, 27 oktober 2013, kl 17:40
Kontakt och avskärmning – ett samtal om människan och mobilen (MP3) Kontakt och avskärmning – ett samtal om människan och mobilen (39 min)
Söndag 27 oktober 2013 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Smartphonen, datormobilen, har blivit vårt universalverktyg i vardagen. Enligt fransk statistik kollar vi mobilen 150 gånger om dagen. Vi vidrör den först på morgonen och sist på kvällen – och förmodligen mycket mer än vår partner. Datormobilen kan tillfredsställa snart nog alla våra behov och vara ett medel till total frigörelse. Samtidigt är den det ultimata övervakningsverktyget. Dessutom: ju mer vi kommunicerar med våra vänner och kontakter var som helst i världen, desto mindre tycks vi bry oss om vår nästa alldeles bredvid. Så vad gör datormobilen med oss som sociala varelser, och hur påverkar den samhällsbygget i stort? Thomas Lunderquist har träffat den franska filosofen Cynthia Fleury, och i studion samtalar sociologen Emma Engdahl med etikforskaren Ann Heberlein och journalisten Anders Mildner under ledning av Lars Mogensen. Producent är Thomas Lunderquist.

Adam Smith och konsten att leva moraliskt i marknadssamhället

söndag, 20 oktober 2013, kl 17:40
Adam Smith och konsten att leva moraliskt i marknadssamhället (MP3) Adam Smith och konsten att leva moraliskt i marknadssamhället (39 min)
Söndag 20 oktober 2013 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Den skotske upplysningsfilosofen Adam Smith åberopas flitigt än idag. Fast mer av nyliberala ekonomer än av moralfilosofer. Man hänvisar till Smiths begrepp ”Den osynliga handen” i sin argumentation om hur människans egenintresse och de fria marknadskrafterna ska ordna samhället till det bästa. Men Smith förfäktar också människans strävan efter sympati och harmoni med sina medmänniskor. Hur går detta ihop? Annorlunda formulerat: Hur lever man moraliskt i marknadssamhället? Statsvetaren Stefan Björklund, som just utkommit med en bok om Adam Smith, resonerar med Eva Klang Vänerklint, områdeschef inom äldrevården i Landskrona och Stefan de Vylder, nationalekonom. Samtalsledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Hur fungerar Higgspartikeln?

söndag, 13 oktober 2013, kl 17:00
Hur fungerar Higgspartikeln? (MP3) Hur fungerar Higgspartikeln? (39 min)
Söndag 13 oktober 2013 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Forskarna bakom teorierna om Higgspartikeln får årets nobelpris i fysik. Men vad är det för partikel, hur fungerar den och vad har vi för glädje av att ha hittat den? Gäster är de båda fysikerna Ulf Danielsson och Bengt Gustafsson. Programledare och producent Peter Sandberg

Vad ska vi med filosofin till?

söndag, 13 oktober 2013, kl 17:00
Vad ska vi med filosofin till? (MP3) Vad ska vi med filosofin till? (38 min)
Söndag 13 oktober 2013 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofin kan locka till nyfiket tänkande kring livet och dess gåtor, men kan också ses som ett intellektuellt grubblande fjärran från vardagen. Så, vad ska vi med filosofi till? Gäster är filosoferna Jonna Bornemark,Torbjörn Tännsjö och Jeanette Emt. Programledare och producent Peter Sandberg

Normer – livets tysta överenskommelser

söndag, 29 september 2013, kl 17:40
Normer – livets tysta överenskommelser (MP3) Normer – livets tysta överenskommelser (39 min)
Söndag 29 september 2013 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Varför är det konstigt att stå vänd mot sina medpassagerare i en hiss istället för mot dörren, när det är ofint att vända ryggen mot dem man tränger sig förbi för att nå sin plats i bänkraden i teatersalongen? Det är en fråga om sociala normer. Det finns också andra normer att beakta i livet: språkliga, kulturella, rättsliga... Lyckligtvis hanterar vi de flesta omedvetet. Men varför har vi normer, hur uppstår de och är vi fast i för evigt redan fixerade oskrivna lagar, eller kommer vi i själva verket hela tiden tillsammans fram till nya sätt att förhålla oss till varandra? Allt kanske inte är så hopplöst förutbestämt som vi inbillar oss. Vi kanske idkar onödig självcensur i det sociala livet. I ett samtal inför en månghövdad publik på Filosofiska institutionen under Kulturnatten i Lund, samtalar filosofiprofessor Ingar Brinck med professorn i rättssociologi Håkan Hydén och professorn i lingvistik Jordan Zlatev. Publiken bidrar också med frågor och funderingar. Samtalsledare är Lars Mo

Sex, våld och underkastelse. Ett samtal om kärlekens väsen

söndag, 22 september 2013, kl 17:00
Sex, våld och underkastelse. Ett samtal om kärlekens väsen (MP3) Sex, våld och underkastelse. Ett samtal om kärlekens väsen (39 min)
Söndag 22 september 2013 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Kärleken är tålmodig och god, om man får tro Pauli brev till korintierna. Men det är knappast den enda definitionen. Kärleken kan vara våldsam i sitt begär och sin maktlystnad. Den kan förföra, förgöra och förvrida huvudet på den mest stillsamma och rationella människa. Om den alls finns, vill säga. För är inte det vi kallar kärlek mest en social konstruktion, en överenskommelse för att tillfredsställa vår önskan efter bekräftelse – eller för att samtidigt tillfredsställa och sätta tvångströja på vår otyglade sexdrift? Etikforskaren och författaren Ann Heberlein diskuterar kärlekens väsen med filosofen Jeanette Emt och religionsfilosofen Ervik Cejvan. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Filosofiska rummet

söndag, 15 september 2013, kl 17:00
Filosofiska rummet (MP3) Filosofiska rummet (38 min)
Söndag 15 september 2013 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Ångest är en känsla som kan vara både förlamande och men också en väg till filosofisk insikt. Så vad är skillnaden mellan panikångest och existentiell ångest? Gäster är Fredrik Svenaeus, professor i filosofi, Karin Johannisson, professor i idé och lärdomshistoria och Rolf Alzén, läkare och docent i medicinsk humaniora. Programledare och producent Peter Sandberg

Trolleri och självbedrägeri

söndag, 08 september 2013, kl 17:40
Trolleri och självbedrägeri (MP3) Trolleri och självbedrägeri (38 min)
Söndag 08 september 2013 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Att trollkonstnären gömmer ett kort i rockärmen eller i bakfickan, det har vi väl länge misstänkt. Men att forskare lurar oss när de gör enkäter, det är vi kanske inte beredda på. Ändå händer det, också här i trygga Sverige! Kognitionsforskarna Petter Johansson och Lars Hall visar i sina experiment hur vi har anledning att misstro våra sinnen och för den delen också robustheten i våra estetiska, moraliska och politiska val. Hör mer om deras internationellt uppmärksammade begrepp ”Choice Blindness” – beslutsblindhet – och om andra trollerikonster när Petter Johansson samtalar med trollkarlen Tom Stone och programledare Lars Mogensen. Producent är Thomas Lunderquist.

Om det växande antalet psykiatriska diagnoser.

söndag, 01 september 2013, kl 17:00
Om det växande antalet psykiatriska diagnoser. (MP3) Om det växande antalet psykiatriska diagnoser. (39 min)
Söndag 01 september 2013 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

I två program ska Filosofiska Rummet diskutera psykiatriska diagnoser. I första programmet handlar det om det växande antalet diagnoser och vad de innebär. Gäster är Fredrik Svenaeus, professor i filosofi, Karin Johannisson, professor i idé och lärdomshistoria och Rolf Alzén, läkare och docent i medicinsk humaniora. Programledare och producent Peter Sandberg.

Nyanser av svenskhet

fredag, 30 augusti 2013, kl 10:21
Nyanser av svenskhet (MP3) Nyanser av svenskhet (39 min)
Söndag 25 augusti 2013 kl 10:21 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

SCB för demografisk statistik över personer med utländsk bakgrund. Det bör de sluta med, anser statsvetarna Marie Demker och Andreas Johansson Heinö. I en artikel i DN i juli argumenterade de för att staten bör vara ”färgblind”, i bemärkelsen inte göra skillnad på människors ursprung. Annars befästs en skadlig syn på svenskhet. Karim Jebari, doktorand i praktisk filosofi, svarade: ”Genom att förhålla oss till världen som den faktiskt är, snarare än hur den borde vara, kan vi förändra den till det bättre.” Hör Andreas Johansson Heinö, Karim Jebari och Lasse Dencik diskutera Sveriges färgseende med programledare Lars Mogensen. Producent är Thomas Lunderquist.

Etik för den irrationella människan

söndag, 23 juni 2013, kl 17:40
Etik för den irrationella människan (MP3) Etik för den irrationella människan (39 min)
Söndag 23 juni 2013 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Moralfilosofin, etiken, uttrycker regler för hur vi bör handla rätt och gott gentemot våra medmänniskor och vår omvärld i stort. Det finns i själva verket många olika sådana etiker. Vissa, som utilitarismen, hävdar att det är handlingens konsekvenser som bör styra oss. Andra, som dygdeetiken, framhåller dygderna som en lämlig kompass. Målet förenar dessa etiker. Men utgångspunkten tycks också densamma: Att den moraliska agenten, alltså vi människor, är rationell. Detta rimmar dock illa med vad modern beteendeforskning berättar, att vi fattar våra beslut högst irrationellt. Vad är då värdet av befintlig etik? De båda praktiska filosoferna Nils-Eric Sahlin och Per Bauhn samtalar kring detta med programledare Lars Mogensen i veckans upplaga av Filosofiska rummet. Producent är Thomas Lunderquist.

Vad ska människan göra åt klimatförändringarna?

söndag, 16 juni 2013, kl 17:00
Vad ska människan göra åt klimatförändringarna? (MP3) Vad ska människan göra åt klimatförändringarna? (39 min)
Söndag 16 juni 2013 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Vad ska människan göra åt klimatförändringarna och vilka visioner kan humanister bidra med när det gäller visiner om hur vi bör leva? Gäster är Sverker Sörlin, idéhistoriker och professor i miljöhistoria vid KTH och Gustaf Arrhenius, professor i praktisk filosofi och verksam vid Collège d'etudes mondial i Paris. Programledare och producent Peter Sandberg

När staten vet bäst. Om paternalism för irrationella medborgare

söndag, 09 juni 2013, kl 17:40
När staten vet bäst. Om paternalism för irrationella medborgare (MP3) När staten vet bäst. Om paternalism för irrationella medborgare (39 min)
Söndag 09 juni 2013 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Vi trycker i oss chips och läsk, vi röker och gör en massa andra saker som vi mycket väl vet inte är bra för oss. De senaste decenniernas psykologi och hjärnforskning visar att vi människor helt enkelt inte är så bra på det här med rationellt beslutsfattande. Filosofen och medicinske etikern Nils-Eric Sahlin talar om att vi är enögda, närsynta, och lider av ett allvarligt brytningsfel. Medvetna om denna brist på klokhet vore det kanske klokt att överlåta en del beslut åt staten. Den skulle med tvingande paternalism lagstifta mot att vi skadar oss själva för mycket. Ett annat alternativ är en mer frihetlig paternalism där vi på olika sätt kan presenteras inför det kloka valet i varierande frågor. Detta diskuterar de båda praktiska filosoferna Nils-Eric Sahlin och Per Bauhn med programledare Lars Mogensen i veckans upplaga av Filosofiska rummet. Producent är Thomas Lunderquist.

Poeten William Blakes tankevärld

söndag, 02 juni 2013, kl 17:00
Poeten William Blakes tankevärld (MP3) Poeten William Blakes tankevärld (39 min)
Söndag 02 juni 2013 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Patti Smith, Bob Dylan och Jim Morrison har inspirerats av poeten William Blake som föddes 1757 i London. Blake var en säregen poet och konstnär som skapade en egen mytologi och hyllade fantasin och inbillningskraften som det som gör människan till människa. Medverkande: Carl-Johan Malmberg, författare och kritiker och poeten Eva Ström, som inspirerats av Blakes poesi. Programledare och producent Peter Sandberg

Optimism och pessimism

söndag, 26 maj 2013, kl 17:40
Optimism och pessimism (MP3) Optimism och pessimism (40 min)
Söndag 26 maj 2013 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Vilket vackert väder! utropar optimisten. Idag, ja… replikerar pessimisten. Vilken livsinställning är lämpligast för att leva ett gott liv? Det finns de som hävdar att pessimisten alltid vinner. För antingen har hon rätt, det går faktiskt åt skogen, eller så blir hon positivt överraskad när det trots allt går bra. Optimisten som ständigt räknar med det bästa torde lida större risk att gång på gång besviken. Dessutom finns det inom filosofin en gammal – alltsedan stoikerna – pessimistisk tradition. Olof Röhlander är mental styrketränare. Under Lars Mogensens ledning diskuterar han optimism och pessimism med Jeanette Emt och Ingmar Persson, praktiska filosofer. Producent är Thomas Lunderquist.

Hela intervjun med Carlo Strenger (på engelska)

torsdag, 23 maj 2013, kl 12:13
Hela intervjun med Carlo Strenger (på engelska) (MP3) Hela intervjun med Carlo Strenger (på engelska) (48 min)
Söndag 19 maj 2013 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Hela intervjun som bildar underlag till Filosofiska rummet Utblick: Homo Globalis i Tel Aviv. Thomas Lunderquist samtalar med Carlo Strenger.

Utblick: Homo Globalis i Tel Aviv. Thomas Lunderquist samtalar med Carlo Strenger

söndag, 19 maj 2013, kl 17:40
Utblick: Homo Globalis i Tel Aviv. Thomas Lunderquist samtalar med Carlo Strenger (MP3) Utblick: Homo Globalis i Tel Aviv. Thomas Lunderquist samtalar med Carlo Strenger (39 min)
Söndag 19 maj 2013 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Homo Globalis. Så kallar Carlo Strenger den klass människor som håller på att formas av den nya, sammankopplade världen. Homo Globalis delar värderingar och har inga problem att förstå varandra och samarbeta över nationsgränserna. Däremot finns det en risk att den nya sortens människa har svårt att finna mening eller skapa sitt eget liv med den globala marknadsplatsens krav och ideal. Thomas Lunderquist har träffat den schweizisk-israeliska filosofen och psykoanalytikern Carlo Strenger i hans hem i Tel Aviv för ett samtal om detta, men också om hur han som israelisk vänsterliberal intellektuell ser på Israel-Palestina-konflikten.

Fronesis i välfärden

söndag, 12 maj 2013, kl 17:00
Fronesis i välfärden (MP3) Fronesis i välfärden (39 min)
Söndag 12 maj 2013 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Redan antikens filosofer visste att det är en konst både att vara människa och att leva i ett samhälle tillsammans med andra människor. I det moderna samhälle finns ett spektrum av yrken som ser till att välfärd och trygghet fungerar: sjukskötare, socialassistenter, poliser och många fler. Men vilken kunskap krävs för att göra ett bra jobb? Hur förs kunskapen vidare och hur värderas den? Medverkande: Göran Rosenberg, författare och journalist, Jonna Bornemark, filosof och föreståndare på Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola och Markus Antonsson, stationsbefäl vid Södermalmspolisen. Programledare och producent Peter Sandberg

En samvetsfråga. Sören Kierkegaard 200 år

söndag, 05 maj 2013, kl 17:40
En samvetsfråga. Sören Kierkegaard 200 år (MP3) En samvetsfråga. Sören Kierkegaard 200 år (39 min)
Söndag 05 maj 2013 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

För tvåhundra år sedan föddes Skandinaviens mest kända filosof, Sören Kierkegaard, som ligger begravd på Assistens-kyrkogården i Köpenhamn. För att uppmärksamma hans födelsedag beger sig Filosofiska rummet dit tillsammans med två Kierkegaard-kännare, Roy Wiklander och Lone Koldtoft, varav den ena också nedlägger en röd ros på hans grav. Det blir ett samtal om Kierkegaards liv och verk, och om hans syn på samvetet och dess förhållande till etiken. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Tiga eller tala. När bör vi ta debatten?

söndag, 28 april 2013, kl 17:40
Tiga eller tala. När bör vi ta debatten? (MP3) Tiga eller tala. När bör vi ta debatten? (39 min)
Söndag 28 april 2013 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Är Sverige rasistiskt? Förekommer strukturell diskriminering, och hur bör den i så fall bekämpas? Nyligen kritiserade Aftonbladets kulturredaktör Åsa Linderborg Dagens Nyheters kulturredaktion för att ha publicerat Jasenko Selimovics svar på Jonas Hassen Khemiris uppmärksammade öppna brev till justitieminister Beatrice Ask om strukturell rasism i Sverige. Linderborgs inställning fick Publicistklubbens ordförande Stina Lundberg Dabrowski att skriva en debattartikel i Expressen i vilken hon hävdar existensen av en ”konsensuselit” som skrämmer dem som vill yppa obekväma åsikter till tystnad. Filosofiska rummet har bjudit in tre politiska filosofer, Per Bauhn, Lena Halldenius och Magnus Jiborn, för att reda ut begrepp och diskutera om det finns vissa ämnen och frågeställningar varom man helst bör tiga. Programledare Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist

Vad är en vuxen?

söndag, 24 mars 2013, kl 17:40
Vad är en vuxen? (MP3) Vad är en vuxen? (39 min)
Söndag 24 mars 2013 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Under ungdomsåren tilltar oftast en insikt om att man måste ta ansvar för sin egen person. Så småningom måste man kanske rentav måste börja ansvara för andra, till exempel sina eventuella barn eller åldrande föräldrar. Är det mängden ansvar man axlar som avgör hur vuxen man är, eller är man vuxen när man är vad andra förväntar sig av en att vara? Detta diskuterar två just myndiga gymnasister, Joy Mbatha och Lo Owman Foster, med filosofiska praktikern Tulsa Jansson, 44 år och författaren Sigrid Combüchen, 71 år. Programledare är Lars Mogensen, 50, producent Thomas Lunderquist, 44.

Ny påve

söndag, 17 mars 2013, kl 18:00
Ny påve (MP3) Ny påve (39 min)
Söndag 17 mars 2013 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

I veckan valdes en ny påve som tagit sig namnet Franciskus. Teologiska Rummet funderar och spekulerar kring vilken roll han kommer att ta som katolska kyrkans ledare. Medverkande: Ulf Jonsson, jesuitpater, Medeleine Fredell dominikansyster, Örjan Ekman, Individuell människohjälp. Programledare och producent Peter Sandberg

Vem är den nya påven?

söndag, 17 mars 2013, kl 17:00
Vem är den nya påven? (MP3) Vem är den nya påven? (39 min)
Söndag 17 mars 2013 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

I veckan valdes en ny påve som tagit sig namnet Franciskus. Men vem är han och vilken roll han kommer att ta som katolska kyrkans ledare? Medverkande: Ulf Jonsson, jesuitpater, Medeleine Fredell dominikansyster, Örjan Ekman, ekumeniskt aktiv som arbetat medIndividuell människohjälp Programledare och producent Peter Sandberg

Diasporans och exilens filosofi

söndag, 10 mars 2013, kl 17:40
Diasporans och exilens filosofi (MP3) Diasporans och exilens filosofi (39 min)
Söndag 10 mars 2013 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filofiska rummet: Diasporans och exilens filosofi. Med författaren René Vasquez Díaz, journalisten och blivande juristen Hanin Shakrah och socialpsykologen Lasse Dencik. Programledare är Lars Mogensen.

Om Higgspartikeln 2013-03-03

söndag, 03 mars 2013, kl 18:00
Om Higgspartikeln 2013-03-03 (MP3) Om Higgspartikeln 2013-03-03 (40 min)
Söndag 03 mars 2013 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

---PÅA: Sommaren 2012 bekräftade CERN-laboratoriet i Schweiz att man funnit den s.k Higgspartikeln, som gäckat vetenskapen i 40 år. De tusentals forskare som arbetat med projektet jublade. Men vad är Higgs för partikel, hur fungerar den och vad har vi för glädje av att ha funnit den?. Medverkande: Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, och Bengt Gustafsson, professor i teoretisk astrofysik, båda vid Uppsala universitet. Programledare och producent Peter Sandberg

Att tänka med kroppen - om dans och filosofi

söndag, 24 februari 2013, kl 17:40
Att tänka med kroppen - om dans och filosofi (MP3) Att tänka med kroppen - om dans och filosofi (39 min)
Söndag 24 februari 2013 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

En filosof och en koreograf gör dansföreställningar tillsammans, samtidigt som de forskar kring dansens förmåga att uttrycka och behandla tankestoff. Det kan handla om språkets våld mot kroppen eller om dansens poetiska förmåga att överskrida gränser och utmana förståelsegrunder. I ett möte inför publik på Skånes Dansteater i Malmö samtalar filosofen Per Nilsson och koreografen Björn Säfsten med konstprofessorn Gertrud Sandqvist om dans som ett sätt att tänka med kroppen. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Hur visar sig världen för oss? 2013-02-17

söndag, 17 februari 2013, kl 18:00
Hur visar sig världen för oss? 2013-02-17 (MP3) Hur visar sig världen för oss? 2013-02-17 (41 min)
Söndag 17 februari 2013 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Hur visar sig världen för oss? Det försöker den filosofiska tanketraditionen fenomenologi ge svar på. Fenomenologin introducerades på allvar i Sverige först på 1970-talet, men har spelat en stor roll för den kontinentala filosofin, med namn som Simone de Beauvoir och Martin Heidegger. Medverkande: Lisa Käll, forskare vid Centrum för genusvetenskap, Fredrik Sveneaus, professor i filosofi och Johan Eriksson, doktor i teoretisk filosofi. Programledare och producent Peter Sandberg

Vad är en intellektuell?

söndag, 10 februari 2013, kl 17:45
Vad är en intellektuell? (MP3) Vad är en intellektuell? (39 min)
Söndag 10 februari 2013 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Det finns en föreställning om att en intellektuell ska vara lite undflyende, lite flanör à la Walter Benjamin eller Roland Barthes. Man ska vara lite samtalande, hoppande hit och dit, som ett samtal i Filosofiska rummet… Är det inte lite ansvarslöst? Man ska analysera och kritisera företeelser i samtiden, man ska dekonstruera, men man slipper konstruera något nytt, man slipper undan det mödosamma byggandet av nya fungerande system. Eller, vilken är den intellektuelles uppgift, och vem är intellektuell idag? Samtal mellan dramatikern Christina Ouzounidis, socialpsykologen Lasse Dencik och kulturskribenten Jenny Maria Nilsson. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Estetikens historia 2013-02-03

söndag, 03 februari 2013, kl 18:00
Estetikens historia 2013-02-03 (MP3) Estetikens historia 2013-02-03 (41 min)
Söndag 03 februari 2013 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Vad är konst och vad är ett värdefullt konstnärligt uttryck ? De estetiska idealen har förändrats över tiden och även begreppet estetik har fyllts med nytt innehåll. Länge betecknade begreppet en lägre kunskapsförmåga relaterad till sinnena och därmed underordnad förnuftet. Så vad är estetik och hur har man sett på konstens uppgift och uttryck genom historien? Medverkande: Sven- Olov Wallenstein, professor i filosofi, Sara Danius, professor i estetik och Thomas Anderberg, filosof och kritiker. Programledare och producent Peter Sandberg

Konsten att leva i ett informationssamhälle

söndag, 27 januari 2013, kl 17:40
Konsten att leva i ett informationssamhälle (MP3) Konsten att leva i ett informationssamhälle (40 min)
Söndag 27 januari 2013 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Vi lever i ett informationssamhälle och blir översköljda av information under större delen av vår vakna tid. Den amerikanske författaren Clay A Johnson jämför skräpmatskulturen med informationsfrossan. Skräp in, skräp ut. Fett, salt och socker. Man blir fet och sjuk av friterad kyckling. Och man blir stressad, avtrubbad och dum av för mycket vanföreställningar och lättuggad bekräftelse på internet. Vad bestämmer vad som finns och vad vi tar till oss och hur håller vi oss flytande på informationsoceanen? Samtal i Filosofiska rummet: Konsten att leva i ett informationssamhälle mellan Sofia Mirjamsdotter, journalist, bloggare och en av Sveriges främsta experter på sociala medier, Andreas Jacobsson som är lektor i datavetenskap vid Malmö högskola och Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Universum och verkligheten 2013-01-20

söndag, 20 januari 2013, kl 18:00
Universum och verkligheten 2013-01-20 (MP3) Universum och verkligheten 2013-01-20 (42 min)
Söndag 20 januari 2013 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Verkligheten på jorden brukar stämma väl överens med våra sinnliga erfarenheter. Men hur är det med verkligheten i universum och bland de allra minsta partiklarna? Gäster är strängforskaren Ulf Danielsson och kognitionsforskaren Peter Gärdenfors. Programledare och producent Peter Sandberg.

De eviga frågornas växlingar

söndag, 13 januari 2013, kl 17:40
De eviga frågornas växlingar (MP3) De eviga frågornas växlingar (39 min)
Söndag 13 januari 2013 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Frågan om förhållandet mellan idéer och historia är som frågan om hönan och ägget: Vad kom först? Det vill säga, utvecklas historien utifrån hur filosoferna har funderat på kammaren, eller utvecklas filosofin och idéerna utifrån historiska händelser – och för den delen den tekniska och vetenskapliga utvecklingen? I dagens Filosofiska rummet diskuterar historikern Eva Österberg förhållandet mellan idéerna och historien med idéhistorikerna Svante Nordin och Thomas Kaiserfeld. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Vetenskapskriget

söndag, 06 januari 2013, kl 17:45
Vetenskapskriget (MP3) Vetenskapskriget (41 min)
Söndag 06 januari 2013 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Det finnas en gammal och ständigt uppblossande konflikt mellan å ena sidan naturvetenskap och å andra sidan kulturvetenskaperna - humaniora och samhällsvetenskap. Den brittiske forskaren CP Snow talade för ett halvsekel sedan om den här motsättningen som en klyfta mellan två olika kulturer, en klyfta som bara tycks vidgas. Andra har beskrivit förhållandet som ett vetenskapskrig: naturvetare som kritiserar sociologer och samhällsvetare för att vara ideologiskt färgade och blinda för vetenskapliga fakta. Humanister som vänder sig mot vad man betraktar som naturvetarnas sammanblandning av vetenskap och förnuft. Det handlar om synen på vetenskap men i förlängningen också om synen på världen och människan i Filosofiska rummet: Vetenskapskriget, med pedagogen Mina O´Dowd, biologen Christer Löfstedt och idéhistorikern Svante Nordin. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist

Den nya tidens legitimitet

söndag, 30 december 2012, kl 17:45
Den nya tidens legitimitet (MP3) Den nya tidens legitimitet (40 min)
Söndag 30 december 2012 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

I Europa har det länge funnits en tanke om att historien utvecklas linjärt och framåt, mot allt Bättre, Sannare och Klokare. Moderniteten med sitt fokus på kunskap och vetenskap har präglat vår världsbild och människosyn. Politiskt skakas nu Europa av ekonomisk kris och misstro mot parlamenten, marknaden och kapitalismen. Runt om i världen tycks religiös extremism och rabiat nationalism förblinda människor. Så hur står sig rationalitet och vetenskap, vilken tilltro finns idag till moderniteten? Detta är det första av tre samtal med idéhistorikern Svante Nordin med utgångspunkt i 1900-talet. Idag samtalar han med sociologen Bo Isenberg och med programledaren Lars Mogensen. Producent: Thomas Lunderquist.

Jul

söndag, 23 december 2012, kl 17:45
Jul (MP3) Jul (41 min)
Söndag 23 december 2012 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Julen är en tid för gemenskap i familjens hägn - en tid när mycket ställs på sin spets: Vad är en familj? Hur ser sambandet ut mellan tvång och gemenskap? Kan jag behålla hörlurarna på under middagen? Måste jag visa glädje när jag får en kokbok jag inte vill ha? Är det anständigt att spendera tusentals kronor på ting som vi inte behöver när det samtidigt finns de i Sverige som inte har råd att köpa gympaskor till sina barn? Filosofiska rummet knäcker julens värsta nötter, tillhandahåller julrim och reson men också delikata dilemman att begrunda. Allt med hjälp av fyra filosoferande nissar: komikerna Anders & Måns (Johansson & Nilsson), kulturjournalist Per Svensson och filosof Jeanette Emt. Programledare: Lars Mogensen. Producent: Thomas Lunderquist.

Publikens frågor på Dramaten 2012-12-16

söndag, 16 december 2012, kl 18:00
Publikens frågor på Dramaten 2012-12-16 (MP3) Publikens frågor på Dramaten 2012-12-16 (40 min)
Söndag 16 december 2012 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Är tillväxt enbart en god nyhet? Finns några alternativ till dagens ekonomiska system? Varför vågar politiker inte ta svåra beslut i miljöfrågan? När Filosofiska Rummet nyligen sände från Dramaten i Stockholm fick publiken chans att ställa frågor till de medverkande. Nu får ni höra frågorna och svaren. Medverkande: Sofia Nerbrand, ordförande i Bertil Ohlin- institutet, Göran Greider, författare och debattör, Sverker Sörlin, idé och miljöhistoriker och Katarina Bjärvall, författare och journalist som skrivit om konsumtion. Programledare Peter Sandberg Producent Marie-Jeanette Löfgren

Om den ekonomiska krisen, konsumtionen och moralen 2012-12-09

söndag, 09 december 2012, kl 18:00
Om den ekonomiska krisen, konsumtionen och moralen 2012-12-09 (MP3) Om den ekonomiska krisen, konsumtionen och moralen 2012-12-09 (41 min)
Söndag 09 december 2012 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

I den ekonomiska krisens spår drabbas allt fler människor av social utslagning. Men det är inte bara ekonomin som kraschar, även miljön står inför allvarliga hot. Filosofiska Rummet sänder inför publik på Dramaten, och ämnet är krisen, konsumtionen och moralen. Medverkande: Sofia Nerbrand, ordförande i Bertil Ohlin- institutet, Göran Greider, författare och debattör, Sverker Sörlin, idé och miljöhistoriker och Katarina Bjärvall, författare och journalist som skrivit om konsumtion. Programledare Peter Sandberg Producent Marie-Jeanette Löfgren

Det Sköna

söndag, 02 december 2012, kl 17:45
Det Sköna (MP3) Det Sköna (41 min)
Söndag 02 december 2012 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

En plötslig regnbåge över hustaken, ett ansikte i vimlet eller en handväska från en italiensk designer: Vad är skönhet? Är föremål vackra för att de skänker glädje eller skänker de glädje för att de är vackra? Vilken är skönhetens plats i konsten och hur förhåller sig skönhet till godhet och sanning? Om detta samtalar gästerna i Filosofiska rummet: Det Sköna, inspelat inför publik på Dunkers kulturhus i Helsingborg på den av Unesco proklamerade Filosoferandets dag den 15 november. Gäster är Pontus Kyander, direktör för Trondheims konstmuseum, filosofen Jeanette Emt och Tulsa Jansson, filosofisk praktiker. Programledare: Lars Mogensen. Producent: Thomas Lunderquist.

Antropocentrism - om människan som skapelsens krona

söndag, 28 oktober 2012, kl 17:45
Antropocentrism - om människan som skapelsens krona (MP3) Antropocentrism - om människan som skapelsens krona (40 min)
Söndag 28 oktober 2012 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Och Gud skapade människan till sin avbild. Åtminstone i 1 Mosebok 1:27. Den bibliska skapelsemyten har möjligen en del i människans förhållande till icke-mänskliga djur. Vi lever medvetet eller omedvetet i föreställningen – eller förvillelsen? – att vi är mer värda än andra levande varelser. Denna antropocentrism, denna människans tendens att sätta sig själv i centrum: Är den alls berättigad? Att mena att just människolivet är heligt och okränkbart blir ju på bekostnad av de andra djuren. Hur bör vi leva och förhålla oss till övrigt liv på jorden? Dessa frågor dryftar Ann Heberlein, etikforskare och författare, Mathias Osvath, som jämför kognitiva mekanismer mellan olika djurarter och Helena Pedersen, som bedriver kritiska djurstudier. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Vad ska man tro på?

söndag, 21 oktober 2012, kl 17:45
Vad ska man tro på? (MP3) Vad ska man tro på? (41 min)
Söndag 21 oktober 2012 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Om man inte tror på gud, vad ska man då tro på? Möjligen räcker det inte att konstatera att religionerna är hokus-pokus. Möjligen behöver ateisten något annat för sina existentiella funderingar. Men vad? I förra veckans program föreslog filosofiprofessor Hubert Dreyfus något slags sekulär polyteism à la Homeros. Vad föreslår veckans OBS-debattörer, tillika dagens gäster i Filosofiska rummet, cancerläkare och terapeut Pia Dellson, ambassadör Ulla Gudmundson och religionshistoriker Olav Hammer? Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Utblick: Livets mening i en sekulär kultur

söndag, 14 oktober 2012, kl 17:45
Utblick: Livets mening i en sekulär kultur (MP3) Utblick: Livets mening i en sekulär kultur (40 min)
Söndag 14 oktober 2012 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Vad ska man tro på i en sekulär tid? Ett förslag från den amerikanska västkusten är att läsa Homeros och inspireras av hans grekers livskänsla i Odysséen! Thomas Lunderquist har träffat filosofiprofessor Hubert Dreyfus, som föredrar att använda skönlitteratur framför filosofiböcker i sin undervisning. Det här programmet är en del av P1:s temavecka Vad ska man tro på? Kolla också in OBS! 15-18 oktober och Människor och tro 19 oktober. Och så avslutas veckan med ett samtal mellan OBS-debattörerna i Filosofiska rummet den 21 oktober.

Carl von Linné och mentalsjukdomarna

söndag, 07 oktober 2012, kl 18:00
Carl von Linné och mentalsjukdomarna (MP3) Carl von Linné och mentalsjukdomarna (41 min)
Söndag 07 oktober 2012 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Vid mitten av 1700-talet försökte Carl von Linné systematisera människans mentala sjukdomar. Filosofiska rummet fördjupar sig anteckningarna från Linnés föreläsningar, vilka ger en bild 1700-talets syn på människans psyke. Gäster är Nils Uddenberg, docent i både psykiatri och empirisk livsåskådningsforskning.och Gunnar Broberg, professor i idé och lärdomshistoria. Programledare och producent Peter Sandberg

Filosofiska rummet Döden o Existensen del 2

söndag, 30 september 2012, kl 18:00
Filosofiska rummet Döden o Existensen del 2 (MP3) Filosofiska rummet Döden o Existensen del 2 (41 min)
Söndag 30 september 2012 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Människan har en stor förmåga att skapa mening i sitt liv. Men kanske behöver vi skapa en mening också med döden. Det andra programmet i filosofiska rummets serie om döden och existensen. Medverkande är KG Hammar, tidigare ärkebiskop, Jonna Bornemark, filosof vid Södertörns Högskola och Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska Institutet. Programledare och producent Peter Sandberg Programledare och producent är Peter Sandberg.

Filosofiska rummet 20120923 Medmänsklighet

söndag, 23 september 2012, kl 17:45
Filosofiska rummet 20120923 Medmänsklighet (MP3) Filosofiska rummet 20120923 Medmänsklighet (41 min)
Söndag 23 september 2012 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Den gyllene regeln är enkel, och religionerna och filosoferna är samstämmiga: Vi bör behandla våra medmänniskor som vi själva vill bli behandlade. Ändå är resultatet nedslående. Oginhet, missunnsamhet, själviskhet, krig och tortyr florerar i världen. Varför är det på detta viset? Kring detta grunnar och resonerar gästerna i veckans Filosofiska rummet: Stefan Einhorn, läkare och författare, Ann Heberlein, etikforskare och författare och Mathias Osvath, kognitions- och primatforskare - tillsammans med en publik på Filosofiska institutionen vid Lunds universitet. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Filosofiska rummet Döden och existensen del 1

söndag, 16 september 2012, kl 18:00
Filosofiska rummet Döden och existensen del 1 (MP3) Filosofiska rummet Döden och existensen del 1 (41 min)
Söndag 16 september 2012 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Påa: Tanken på den egna döden gör de flesta av oss sårbara. Samtidigt är döden ett existensvillkor vi aldrig kan slita oss loss från. Och kanske är medvetandet om döden nödvändigt för att vi ska kunna känna en djupare mening med livet. Det första av två program om döden och existensen. Gäster är KG Hammar, tidigare ärkebiskop, Jonna Bornemark, filosof vid Södertörns Högskola och Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska Institutet. Programledare och producent Peter Sandberg

Filosofiska rummet 20120909 En sund själ i en sund samhällskropp

söndag, 09 september 2012, kl 17:45
Filosofiska rummet 20120909 En sund själ i en sund samhällskropp (MP3) Filosofiska rummet 20120909 En sund själ i en sund samhällskropp (41 min)
Söndag 09 september 2012 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Globalt sett är Sverige ett bra land att leva i. Så varför mår så många så dåligt, varför tar en av tjugo svenskar antidepressiva mediciner? I Filosofiska rummet diskuteras om det bara handlar om kemisk obalans i hjärnan, eller om det kan ha något med samhällets organisation att göra: Saknar vi en djupare mening när vi blir pepprade med oändliga möjligheter till förströelse och underhållning av den digitala underhållningsindustrin, är konkurrensen för hård i marknadsliberalismen, eller är det snarare så att den ”statsindividualistiska” välfärdsmodellen har gjort oss ensamma och olyckliga, när meningen var att ge alla samma chans genom att frigöra oss från beroendet av vår klass och den familj som vi råkat födas in i? Gäster är David Eberhard, psykiater, Elisabeth Gerle, etikforskare och Vibecke Klüft, läkare och kognitiv beteendeterapeut. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Filosofiska rummet 20120902 Tvivel som livshållning

söndag, 02 september 2012, kl 17:45
Filosofiska rummet 20120902 Tvivel som livshållning (MP3) Filosofiska rummet 20120902 Tvivel som livshållning (41 min)
Söndag 02 september 2012 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

”Felet med vår värld är att de dumma är så säkra på sin sak och de kloka så fulla av tvivel.” Finurligt sagt av den brittiske filosofen, matematikern och författaren Bertrand Russell. Eller annorlunda uttryckt, av Tage Danielsson: ”Utan tvivel är man inte riktigt klok” Blir man då klok av att tvivla, och hur tvivlar man på rätt sätt? Man kan ju betvivla att det skulle vara så fruktbart att tvivla på allt… I veckans Filosofiska rummet träffas en filosofisk praktiker som vill återupprätta tvivlet som livshållning, en snabbfotad doer och en akademisk analytisk filosof. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Filosofiska rummet Special: Domen mot Breivik del 1 och 2

söndag, 26 augusti 2012, kl 10:00
Filosofiska rummet Special: Domen mot Breivik del 1 och 2 (MP3) Filosofiska rummet Special: Domen mot Breivik del 1 och 2 (86 min)
Söndag 26 augusti 2012 kl 16:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Förlängd specialsändning angående domen mot Anders Behring Breivik. Vilka ideologiska tankar och vilken samhälls och människosyn ligger till grund för Breiviks världsbild och manifest? Medverkande i timme ett: Lisa Bjurwald, författare till boken Europas skam, Lars Svendsén, norsk proffesor i filosofi och Anna-Lena Lodenius, journalist och författare som studerat extremnationalistisk rörelser. Medverkande timme två: Ola Larsmo, journalist och ordförande för Svenska Pen, Lars Gule, norsk filosof som vittnat i rättegången och Magnus Linton, som skrivit boken De hatade. Producent Marie Liljedahl. Programledare Peter Sandberg

Filosofiska boktips del 2

söndag, 24 juni 2012, kl 17:45
Filosofiska boktips del 2 (MP3) Filosofiska boktips del 2 (41 min)
Söndag 24 juni 2012 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet avslutar vårsäsongen med två program fyllda med filosofiska boktips för semesterläsaren som kräver lite mer i den berömda hängmattan eller solstolen än lättsmält ond, bråd död. I förra programmet tipsade panelen om fyra 1900-talsfavoriter, och i detta det sista Filosofiska rummet före sommaruppehållet presenterar de fyra var sin nyutgiven tankebok för de mer krävande hängmatteläsarna: Jeanette Emt tipsar om Derek Parfits On What Matters, vol 1-2 från 2011 Kenneth Hermele tipsar om Jonathan Safran Foers Äta djur från 2011 Magnus Jiborn tipsar om Daniel Kahnemans Thinking, Fast and Slow från 2011 Jenny Maria Nilsson tipsar om Torbjörn Tännsjös Privatliv från 2010 Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist. Lokatt Media för Sveriges Radio

Filosofiska boktips del I

söndag, 17 juni 2012, kl 17:44
Filosofiska boktips del I (MP3) Filosofiska boktips del I (40 min)
Söndag 17 juni 2012 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet avslutar vårsäsongen med två program fyllda med filosofiska boktips för semesterläsaren som kräver lite mer i den berömda hängmattan eller solstolen än lättsmält ond, bråd död. Nästa vecka blir det idel nyutgivna böcker, men här tipsar expertpanelen om var sin 1900-talsfavorit: Jeanette Emt tipsar om Susanne Langer: Filosofi i en ny tonart från 1942. Kenneth Hermele tipsar om Carolyn Merchant: Naturens död från 1980. Magnus Jiborn tipsar om Thomas C Schelling: Micromotives and Macrobehavior från 1978. Jenny Maria Nilsson tipsar om Albert Camus: Människans revolt från 1951. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist. Lokatt Media för Sveriges Radio

Döden och existensen - om frågor i livets slutskede

söndag, 03 juni 2012, kl 18:00
Döden och existensen - om frågor i livets slutskede (MP3) Döden och existensen - om frågor i livets slutskede (41 min)
Söndag 03 juni 2012 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Den som får ett cancerbesked hamnar ofta in i en känsla av djup ensamhet. Så hur hanterar den som är svårt sjuk de existentiella frågorna inför döden? Medverkande: Peter Strang, profesor i palliativ medecin och Lisa Sand, kurator. Programmledare och producent Peter Sandberg.

Döden och existensen

söndag, 03 juni 2012, kl 18:00
Döden och existensen (MP3) Döden och existensen (41 min)
Söndag 03 juni 2012 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Den som får ett cancerbesked hamnar ofta in i en känsla av existentiell ensamhet. Så hur hanterar den som är svårt sjuk de oundvikliga frågorna inför döden? Medverkande är Peter Strang, professor i palliativ medicin och Lisa Sand, kurator. Programmledare och producent Peter Sandberg.

Kant eller kvant - om de stora frågornas plats idag

söndag, 27 maj 2012, kl 17:45
Kant eller kvant - om de stora frågornas plats idag (MP3) Kant eller kvant - om de stora frågornas plats idag (41 min)
Söndag 27 maj 2012 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

”Filosofin är död.” Så bryskt avfärdar Stephen Hawking alla vetenskapers moder i sin nya bok Den stora planen, med ambitionen att presentera nya svar på några grundläggande existentiella frågor. ”(Filosofin) har inte följt med utvecklingen inom naturvetenskaperna, särskilt inte fysiken.” Stämmer det? I Filosofiska rummet möts idag tre professorer – en teoretisk fysiker, en dito filosof och en hjärnforskare: Bengt E Y Svensson, Anna-Sofia Maurin och Germund Hesslow, för att diskutera Hawkings påstående och försöka svara på var och hur mänsklighetens och tillvarons stora frågor förvaltas idag. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist. Lokatt Media för Sveriges Radio.

Självmordstankar

söndag, 20 maj 2012, kl 17:45
Självmordstankar (MP3) Självmordstankar (40 min)
Söndag 20 maj 2012 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Att vara eller inte vara, det är frågan – som inte bara Hamlet funderat på. Existentialisten Albert Camus menade i Myten om Sisyfos att självmordet är den enda riktigt viktiga filosofiska frågan: Är livet meningsfullt att levas, i en meningslös och absurd tillvaro? Andra filosofer avfärdar självmordet som omoraliskt, andra som irrationellt: Självmordet är en permanent lösning på ett tillfälligt problem. Filosofin gör anspråk på att behandla de stora, eviga frågorna. Men i vilken grad förlitar sig den verkligt deprimerade människan på förnuftsmässigt, logiskt resonerande när hon tänker på liv och död? I Filosofiska rummet: Självmordstankar diskuterar författaren Niklas Rådström, som skrivit boken En handfull regn om sin barndomsvän och hans självmord, med psykiatern Åsa Westrin och filosofen Jeanette Emt. Programledare: Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist. Lokatt Media för Sveriges Radio.

Den dumma idrotten

söndag, 13 maj 2012, kl 09:55
Den dumma idrotten (MP3) Den dumma idrotten (41 min)
Söndag 13 maj 2012 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Intellektuella har ett problematiskt förhållande till idrott och idrottande, med drag av såväl förakt som fascination: Folk som tränar är ytliga och egoistiska. De bryr sig mer om hur de ser ut än om världen och sina medmänniskor. Och tänk på hur många böcker man inte hinner läsa när man går på gym eller är ute och knatar runt, runt! Det ligger dessutom något ociviliserat i att tävla, i att vilja slå motståndaren med muskelkraft och fysisk snabbhet snarare än med goda argument. Samtidigt är den vältränade människokroppen vacker, och den fysiska ansträngningen något ädelt som lämpar sig väl som metaforer vid betraktande av människans lott i en meningslös värld. I Filosofiska rummet: Den dumma idrotten diskuterar idrottsfilosof Kutte Jönsson, skribent Jenny Maria Nilsson och idéhistoriker Sverker Sörlin förhållandet mellan intellekt och idrott. Programledare: Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist. Lokatt Media för Sveriges Radio.

Nation, identitet och mänskliga rättigheter

söndag, 08 april 2012, kl 17:45
Nation, identitet och mänskliga rättigheter (MP3) Nation, identitet och mänskliga rättigheter (41 min)
Söndag 08 april 2012 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

I år har det funnits romer i Sverige i femhundra år, och söndagen den 8 april firar romerna sin nationaldag. Det faktum att ett folk utan eget territorium kan fira nationaldag väcker en rad frågor: Vad betyder begreppet nation? Vad innebär det att tillhöra en nation men vara medborgare i en annan stat? Hur formar vi vår identitet utifrån nationstillhörighet och medborgarskap, och vem värnar våra mänskliga rättigheter när vi inte har samma nation- och statstillhörighet? Detta diskuterar Monica Caldaras, grundare av romska kulturcentret i Malmö med filosofen Lena Halldenius och historikern Dick Harrison, under ledning av Lars Mogensen. Producent är Thomas Lunderquist.

Vad är kvalitet

söndag, 01 april 2012, kl 18:00
Vad är kvalitet (MP3) Vad är kvalitet (41 min)
Söndag 01 april 2012 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Vad innebär begreppet kvalitet, vem avgör vad som är kvalitet och hur har begreppet färändrats över tiden. Medverkande Andreas Berg, doktor i pedagogik, Anders Burman docent i Idéhistoria och Jonna Bornemark, doktor i filosofi. Programledare och producent Peter Sandberg

Vårt behov av myter

torsdag, 29 mars 2012, kl 23:17
Vårt behov av myter (MP3) Vårt behov av myter (41 min)
Söndag 25 mars 2012 kl 23:17 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

En dialog ur författaren Niklas Rådströms pjäs Bibeln, som spelar just nu på Göteborgs stadsteater: Exegeten: De där historierna är inte bara upphittade arkeologiska föremål att betrakta i en glasmonter. Ateisten: Det är bara sagor. Exegeten: Vi måste ge dem liv och mening. Ateisten: Man kan ju inte ge mening åt det som inte finns. Exegeten: Vi måste hela tiden ge allt i våra liv ny mening. Det gäller även Gud. I en inspelning från Göteborgs stadsteater diskuterar programledare Lars Mogensen vårt behov av myter med Niklas Rådström och litteraturvetaren Lisbeth Larsson. Producent är Thomas Lunderquist.

Psykiatrins historia

söndag, 18 mars 2012, kl 18:00
Psykiatrins historia (MP3) Psykiatrins historia (41 min)
Söndag 18 mars 2012 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

om psykiatrons historia och hur vad som ansetts vara normalt och vad som setts som uttryck för psykisk störning förändrats genem seklerna. Medverkande Karin Johannisson och Nils Uddenberg. Programmledare och producent är Peter Sandberg.

Korruption, förtroende och gåvor

söndag, 11 mars 2012, kl 17:45
Korruption, förtroende och gåvor (MP3) Korruption, förtroende och gåvor (41 min)
Söndag 11 mars 2012 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Korrumpera betyder förstöra, och tittar man närmare på många länder i Öst- och Centraleuropa, Afrika och Asien ser man hur den allt genomsyrande korruptionen förstör alla möjligheter att skapa ett rättssäkert och demokratiskt samhälle där människor litar på varandra – och på att behandlas lika av samhällets olika institutioner. Sverige är å sin sida ett av världens minst korrupta länder. Ändå tycks muthärvorna stå som spön i backen, och”Göteborgsandan”, där närings- och föreningsliv är kompis med politiker och myndigheter, utgör en gynnsam jordmån för mutor, korruption och gräddfiler. Var går gränsen mellan förtroende och korruption? Och exakt var tippar den förtroendeskapande vängåvan över i regelvidrig muta? Detta diskuterar filosofen Magnus Jiborn med sociologen Malin Åkerström och journalisten och statsvetaren Mi Lennhag. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist. En Lokatt Media-produktion för Sveriges Radio

Kollektiv skuld

söndag, 04 mars 2012, kl 18:00
Kollektiv skuld (MP3) Kollektiv skuld (41 min)
Söndag 04 mars 2012 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Att utdela kollektiv skuld är något som tycks ligga för människan, samtidigt som det anses som något orimligt. Medverkande är Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi, Dilsa Demirbag-Sten, författare och debattör och Lasse Dencik professor i socialpsykologi. Programledare och producent Peter Sandberg

Antogone och den antika filosofin

söndag, 26 februari 2012, kl 18:00
Antogone och den antika filosofin (MP3) Antogone och den antika filosofin (41 min)
Söndag 26 februari 2012 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Den klassiska filosofins tidevarv var också det antika grekiska dramats tid. Så på vilket sätt återspeglas filosofin i Antigones och kung Oidipus grymma öden? Medverkande Magnus Florin, dramaturg Dramaten, Cecilia Sjöholm, litteraturvetare och Sven-olov Wallenstein, filosof. Programledare och producent Peter Sandberg.

I evighetens väntrum. Ett samtal om det ofattbara

söndag, 19 februari 2012, kl 18:00
I evighetens väntrum. Ett samtal om det ofattbara (MP3) I evighetens väntrum. Ett samtal om det ofattbara (41 min)
Söndag 19 februari 2012 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Att livet och universum har en början och ett slut är svårt för att inte säga omöjligt att förstå. Var fanns jag innan jag blev till? Var finns jag när jag är död? Men motsatsen, tidens och rummets evighet och oändlighet, är lika omöjliga att föreställa sig. Att tid och rum i extremerna är ofattbara begrepp, hur handskas vi med det? Hur återskapar, gestaltar, besvarar en konstnär, en vetenskapsman och en filosof det största frågorna? Det är ämnet för veckans samtal i Filosofiska rummet, som spelas in inför publik på konstmässan Supermarket på Kulturhuset i Stockholm (fredagen den 17 februari kl 14.00 i Studio 3). Gäster är astronomen Bengt Gustafsson, professor i astrofysik och direktör för Sigtunastiftelsen, konstnären Lisa Jonasson som just nu ställer ut på Bonniers konsthall och Staffan Carlshamre som är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Hubotar, människor och viljans frihet

söndag, 12 februari 2012, kl 17:45
Hubotar, människor och viljans frihet (MP3) Hubotar, människor och viljans frihet (41 min)
Söndag 12 februari 2012 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

I SVT:s nya dramaserie Äkta människor florerar ett slags naturtrogna mänskliga robotar, hubotar, som utför alla slags tjänster åt de riktiga människorna. Serien är spännande och skrämmande som underhållning, men den kommenterar också vårt högteknologiska samhälle och väcker tankar om mänskliga mekanismer som vilja till makt, libido och främlingsfientlighet. Men hur stor är egentligen skillnaden mellan dessa dessa hjälpredor och sexdockor, och oss äkta människor av kött och blod? Nya rön inom hjärnforskning, biologi och psykologi verkar ge allt mindre spelrum för den fria, väljande individen. Är vi kanske alla i själva verket hubotar, helt styrda av en avancerad mekanik och mjukvara som gör att vi handlar efter ett fixt och färdigt schema av drifter och instinkter? Det är ämnet för veckans samtal i Filosofiska rummet. Gäster är hjärnforskaren Germund Hesslow och filosoferna Asger Kirkeby-Hinrup och Jeanette Emt. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist. En Lokatt Med

Om det filosofiska språket

söndag, 05 februari 2012, kl 18:00
Om det filosofiska språket (MP3) Om det filosofiska språket (41 min)
Söndag 05 februari 2012 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Måste det filosofiska texter vara snåriga och fulla av svårbegripliga begrepp? Filosofiska rummet om det filosofiska språket. Gäster: Hans Ruin, professor i filosofi, Jonna Bornemark doktor i filosofi och Erik Jansson Boström, doktorand i teoretisk filosofi. Programledare och producent är Peter Sandberg. Ava fredag: Vill du kommentera programmet så går det bra att göra på Filosofiska rummets hemsida som du når via www.sverigesradio.se. På söndag 17.00 här i P1 kan ni höra ett nytt Filosofiska rummet. Vill ni skriva till programmet kan ni göra det på adress Filosofiska rummet, Sveriges radio, 105 10 Stockholm. (Tipsa gärna om att det går att lyssna på webben.)

Juridik, makt och moral

söndag, 29 januari 2012, kl 17:45
Juridik, makt och moral (MP3) Juridik, makt och moral (41 min)
Söndag 29 januari 2012 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Frågan om hur vi ska förhålla oss till lagen kan tyckas självklar: vi ska lyda! Ändå kan den ibland synas orättvis. Legalt är kanske inte alltid legitimt? Faktum är att lagar, liksom ett samhälles värderingar, förändras över tid. En annan värld är möjlig! utropar aktivisten. Men bör de sociala rörelserna verka med eller mot lagen i sin kamp för andra möjliga världar, andra samhällssystem än det rådande? Land ska med lag byggas. Men vem som bygger lagarna, för vem de byggs och utifrån vilka kriterier - det kan tåla en granskning. För detta är filosofen Per Bauhn och rättsvetaren Mikael Baaz inbjudna till Filosofiska rummet och ett samtal med programledaren Lars Mogensen. Producent är Thomas Lunderquist, Lokatt Media i Malmö, för Sveriges Radio.

Den andre i mångkulturen

söndag, 22 januari 2012, kl 18:00
Den andre i mångkulturen (MP3) Den andre i mångkulturen (41 min)
Söndag 22 januari 2012 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Var går gränsen för tolerans och var går gränsen för krav på anpassning i ett samhälle där många kulturer lever sida vid sida? Medverkande är författarna och debattörerna Dilsa Demirbag-Sten och Göran Rosenberg och Lasse Dencik, professor i socialpsykologi. Programledare och producentPeter Sandberg.

Ondska som sjukdom

söndag, 15 januari 2012, kl 17:45
Ondska som sjukdom (MP3) Ondska som sjukdom (41 min)
Söndag 15 januari 2012 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

När vi läser om massmördare och våldsverkare tänker vi ofta att vederbörande måste vara galen - det är ju helt sjukt att begå så onda handlingar! Men lagens och experternas definition av sjukdom är inte riktigt densamma som i det allmänna medvetandet. Och inte sällan vacklar även expertisen; i Norge gör just nu olika läkare helt skilda analyser av massmördarens Breiviks mentala hälsa. I Filosofiska rummet Ondska som sjukdom hör vi den norske filosofen Lars Fr H Svendsen, författare till Ondskans filosofi, diskutera med Pontus Höglund som forskar i medicinsk etik vid rättspsykiatriska kliniken i Malmö och lundafilosofen Jeanette Emt. Det handlar om olika former av ondska och hur detta begrepp är kopplat till sjukdom, fri vilja och frivilligt handlande. Producent är Thomas Lunderquist och programledare Lars Mogensen.

Var finns matematiken?

söndag, 08 januari 2012, kl 18:00
Var finns matematiken? (MP3) Var finns matematiken? (41 min)
Söndag 08 januari 2012 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Var finns matematiken? Är matematiken en mänsklig uppfinning eller existerar matematiken oberoende av människan? Gäster: Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik och Gunnar Berg, lektor i matematik. Programmledare och producent är Peter Sandberg.

Hela intervjun med Marjolijn Februari, extramaterial till Utblick

måndag, 02 januari 2012, kl 11:29
Hela intervjun med Marjolijn Februari, extramaterial till Utblick (MP3) Hela intervjun med Marjolijn Februari, extramaterial till Utblick (33 min)
Söndag 01 januari 2012 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Extramaterial till Filosofiska rummet Utblick 20120101: Hela Thomas Lunderquists intervju med Marjolijn Februari

Hela intervjun med Ingrid Robeyns, extramaterial Utblick

söndag, 01 januari 2012, kl 23:51
Hela intervjun med Ingrid Robeyns, extramaterial Utblick (MP3) Hela intervjun med Ingrid Robeyns, extramaterial Utblick (23 min)
Söndag 01 januari 2012 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Extramaterial till Filosofiska rummet Utblick 20120101 Hela intervjun med Ingrid Robeyns

Utblick: Frihet och jämlikhet i världens mest liberala land

söndag, 01 januari 2012, kl 17:45
Utblick: Frihet och jämlikhet i världens mest liberala land (MP3) Utblick: Frihet och jämlikhet i världens mest liberala land (41 min)
Söndag 01 januari 2012 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet Utblick: Frihet och jämlikhet i världens mest liberala land. I Nederländerna har det blivit vanligt att ifrågasätta författningens första paragraf, som garanterar alla medborgare lika behandling oavsett kön, religion, livsinriktning eller ras. Många menar att det är en tyrannisk form av jämlikhet som tvingar människor att vara jämlika. Marjolijn Februari, rättsfilosof, kolumnist och skönlitterär författare i Amsterdam, menar tvärtom att paragrafen inte tvingar folk att vara lika utan tillåter dem att vara olika. I veckans Filosofiska rummet träffar Thomas Lunderquist henne, och han beger sig också till Erasmus-universitetet i Rotterdam och ekonomen och filosofen Ingrid Robeyns. Både hon och Februari framhåller den indiske nationalekonomen Amartya Sen och hans ”Capability Approach”, vikten av att människor tillerkänns en jämlik möjlighet att skapa sina liv. Producerat av Lokatt Media för Sveriges Radio.

Det brottsliga hatet

söndag, 25 december 2011, kl 17:45
Det brottsliga hatet (MP3) Det brottsliga hatet (41 min)
Söndag 25 december 2011 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet: Det brottsliga hatet Muslimska kvinnor som trakasseras för sin slöja. Judar som blir angripna på väg till och från synagogan och homosexuella som misshandlas på grund av sin sexuella läggning. Den typen av brott kallas hatbrott och sker i de mest vardagliga sammanhang. Varje år görs över 5 000 anmälningar och säkert är det många som aldrig ens polisanmäls. Vad vill samhället visa genom att kalla vissa handlingar för hatbrott? Är det värre att bli misshandlad av någon som hatar en för den grupp man tillhör snarare än för den man själv är? I Filosofiska rummet möts denna vecka David Brax, som är filosof och ingår i ett internationellt forskningsprojekt om hatbrott, Jeanette Larsson, kriminalinspektör och hatbrottsutbildare vid polisen i Malmö och Per-Ole Träskman, professor i straffrätt. Lars Mogensen är programledare, Thomas Lunderquist producent. En Lokatt Media-produktion för Sveriges Radio

Om språkets evolution

söndag, 18 december 2011, kl 18:00
Om språkets evolution (MP3) Om språkets evolution (41 min)
Söndag 18 december 2011 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

När och hur började människan prata? Och varför? Gäster: Peter Gärdenfors, Lasse Berg och Karin Aronsson. Programledare och producent är Peter Sandberg.

Meningen med arbetet

söndag, 11 december 2011, kl 17:45
Meningen med arbetet (MP3) Meningen med arbetet (41 min)
Söndag 11 december 2011 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet: Meningen med arbetet. Förr i tiden arbetade man för att skapa en meningsfull tillvaro och fritid. Numera tycks arbetet ha blivit ett självändamål. Sällan om någonsin hör man längre i det realpolitiska offentliga samtalet någon som förespråkar sänkt arbetstid. Tvärtom verkar alla riksdagspartier överens om att det är arbetslinjen som gäller. Men måste det vara så? Är heltidsarbete för alla nödvändigt för ett blomstrande samhälle? Skulle inte den alltmer effektiviserade produktionen kunna ge oss utrymme att leva medan vi lever, istället för att bara skapa ännu mer stress? I Filosofiska rummet möts Anne-Marie Pålsson, nationalekonom och upphovsman till RUT-avdraget, Roland Paulsen, sociolog och kritiker av arbetssamhället, samt historikern Victor Lundberg. Lars Mogensen är programledare, producent Thomas Lunderquist.

Om Gud som moralfilosof. Religion och etik.

söndag, 04 december 2011, kl 17:45
Om Gud som moralfilosof. Religion och etik. (MP3) Om Gud som moralfilosof. Religion och etik. (41 min)
Söndag 04 december 2011 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet: Religion och etik – om Gud som moralfilosof. Säg moral eller etik, och många ser Gud och hans bud, kyrkan och hyttande präster för sitt inre öga. Det har blivit hög tid att frigöra etiken ur religionens tvångströja! Det menar Birgitta Forsman, som i sin nyutkomna bok Gudlös etik motiverar det bland annat med att religionens inflytande styr in det moraliska tänkandet till underlivsfrågor, och ger dessa frågor reaktionära svar som skapar mycket lidande. Men religion är inte lika med fundamentalism, menar Anders Piltz, katolsk präst. Människorna behöver religionens mångtusenåriga erfarenheter. I Filosofiska rummet möts Birgitta Forsman och Anders Piltz i en debatt under Lars Mogensens ledning. Producent är Thomas Lunderquist.

Minnets funktion

söndag, 30 oktober 2011, kl 17:45
Minnets funktion (MP3) Minnets funktion (41 min)
Söndag 30 oktober 2011 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

”Minnena ljuger” heter Kjell Espmarks memoarbok. Minnesforskaren och neuropsykologen Mikael Johanssons forskning tycks landa i samma slutsats. Är våra minnen verkligen så opålitliga, och varför är det i så fall på detta viset? Vad får det för konsekvenser och kan insikten om minnenas opålitlighet vara till hjälp på något vis? Dessa frågor och fler diskuteras när Filosofiska rummet gör sitt fjärde och sista besök på Grubbelklubben i Malmö för den här säsongen. Lars Mogensens gäster är författaren och akademiledamoten Kjell Espmark, minnesforskaren och neuropsykologen Mikael Johansson samt psykologen Eugenia Rozenberg. Producent: Thomas Lunderquist

Makt och förtryck

söndag, 23 oktober 2011, kl 17:45
Makt och förtryck (MP3) Makt och förtryck (42 min)
Söndag 23 oktober 2011 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet: Makt och förtryck. Makt: Det är något malmklingande över ordet, något stålglänsande och karismatiskt. Makt är härligt men farligt, den riskerar alltid att slå över i maktmissbruk och förtryck. Man kan betrakta livet på jorden som en härva av intrikata maktrelationer. Man kan anse att makt i sig är något fult och att all makt bör avslöjas och bjudas motstånd. Men går makt att utplåna, eller är den ett nödvändigt nollsummespel? Och om maktförhållandet utjämnas, är den fullständiga jämlikheten ett ideal i alla lägen? Detta och mer diskuteras i veckans Filosofiska rummet, som än en gång är inspelat inför publik på Grubbelklubben, Moriska paviljongen i Malmö. Gäster är journalisten Per Svensson, kulturvetaren Petra Ragnerstam och filosofen Jeanette Emt. Programledare Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist. Det sista Filosofiska rummet på Grubbelklubben spelas in på Grubbelklubben, Moriska paviljongen i Malmö måndagen den 24 oktober kl 19.30. Ämnet är minnets funkti

Om åldrande 2011

söndag, 16 oktober 2011, kl 17:45
Om åldrande 2011 (MP3) Om åldrande 2011 (41 min)
Söndag 16 oktober 2011 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Jätteproppen Orvar skojades det om en gång i tiden. Det är den generationen som nu drar på sig golfbagen eller försöker förverkliga sina drömmar. Friskare och rikare än tidigare generationers gamla - och ändå skrämda av det ålderdomens smygande förfall som är lika hotfullt som alltid. Men åldrandet är inget som inträffar vid 65 eller 75. Att bli gammal är en sak, men åldrandet är en process som inleds direkt när livet börjar. Många av oss försöker skjuta upp det eller förneka det. Hälften av de barn som föds idag kommer att bli 100 år. Ändå finns det folk som drabbas av åldersnoja när de fyller 30. Vad är det vi är så rädda för med livet? Fysikern och författaren Bodil Jönsson diskuterar åldrandets utmaningar och möjligheter med artisten och poeten Emil Jensen när Filosofiska rummet fortsätter sitt gästspel på Grubbelklubben i Malmö. Programledare Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist. Kommande inspelningar av Filosofiska rummet på Grubbelklubben, Moriska paviljongen i Malmö: Mån

Det går förmodligen åt skogen. Extramaterial

söndag, 09 oktober 2011, kl 17:45
Det går förmodligen åt skogen. Extramaterial (MP3) Det går förmodligen åt skogen. Extramaterial (22 min)
Söndag 09 oktober 2011 kl 17:45 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Samtalet och publikfrågorna om mänsklighetens undergång och dess möjliga räddning fortsätter.

Det går förmodligen åt skogen. Om mänsklighetens undergång och vad vi kan göra för att stoppa den.

söndag, 09 oktober 2011, kl 17:45
Det går förmodligen åt skogen. Om mänsklighetens undergång och vad vi kan göra för att stoppa den. (MP3) Det går förmodligen åt skogen. Om mänsklighetens undergång och vad vi kan göra för att stoppa den. (40 min)
Söndag 09 oktober 2011 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Vi bryr oss mest om våra närmaste och startar gärna krig med alla andra. Vi tänker kortsiktigt, kan bara planera för den närmaste framtiden och för det som ligger närmast framför näsan. Det fungerade förr, i småskaliga samhällen, men hur ska det gå i den globaliserade byn där det tekniska framsteget gjort det möjligt, för att inte säga troligt, för oss att ta kål på oss många gånger om? Åt skogen, är tesen. Människans moraliska utveckling har rent evolutionärt inte hängt med. Kanske måste vi hjälpa moralen på traven, biomedicinskt? Eller måste vi politiskt tvinga tillbaka människans räckvidd till det lokala planet? Meningarna krockar när filosoferna Ingmar Persson och Karim Jebari och humanekologen Alf Hornborg tänker högt, inför publik på Moriska paviljongen i Malmö, under ledning av Lars Mogensen.

Det går förmodligen åt skogen. Samtalet fortsätter.

söndag, 09 oktober 2011, kl 17:45
Det går förmodligen åt skogen. Samtalet fortsätter. (MP3) Det går förmodligen åt skogen. Samtalet fortsätter. (22 min)
Söndag 09 oktober 2011 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Här bjuder vi på mer diskussion och publikfrågor, extramaterial som inte fick plats i radiosändningen av Filosofiska rummet: Det går förmodligen åt skogen. Om mänsklighetens undergång och vad vi kan göra för att rädda oss.

Kierkegaard och att välja

söndag, 02 oktober 2011, kl 18:00
Kierkegaard och att välja (MP3) Kierkegaard och att välja (41 min)
Söndag 02 oktober 2011 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

"Gift dig, och du kommer att ångra dig. Gift dig inte, och du kommer att ångra dig". Citatet kommer från filosofen Sören Kierkegaard och ger en illustration till hur svårt det kan vara att välja i livet. Men bara genom att välja kan en människa bli sig själv, menade Kierkegaard, och tankarna kring att välja gå som en röd tråd genom hans filosofi. Gäster är Jonna Lappalainen, doktor i filosofi vid Södertörns högskola, Lambros Roumbanis doktor i sociologi vid Södertörns högskola och Henry Montgomery professor i kognitiv psykologi vid Stockholms universitet. Programledare och producent Peter Sandberg.

Finns matematik

söndag, 25 september 2011, kl 18:00
Finns matematik (MP3) Finns matematik (41 min)
Söndag 25 september 2011 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Matematik o filosofi har alltid hängt ihop. Men är matematik också en egen oberoende vetenskap eller existerar matematiken bara när den tillämpas och appliceras på andra vetenskaper? Och hur är det med de matematiska objekten, finns de och i så falla hur? Medverkande är Gunnar Berg, universitetslektor i matematik, Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik och Sören Stenlund, professor i teoretisk filosofi. Programledare och producent Peter Sandberg

Gravid

söndag, 18 september 2011, kl 18:00
Gravid (MP3) Gravid (41 min)
Söndag 18 september 2011 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Gravid, ett existentiellt tillstånd, nio månader som förändrar kroppen, självuppfattningen och synen på den egna positionen i livet. Gäster är filosoferna Jonna Bornemark, Anna-Karin Selberg och Erik Jansson Boström. Programledare och producent Peter Sandberg.

Vi & dom

söndag, 11 september 2011, kl 17:45
Vi & dom (MP3) Vi & dom (41 min)
Söndag 11 september 2011 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Vi & dom. Om människans - och djurets - benägenhet att gynna den egna gruppen på bekostnad av de främmande. Med etikforskaren Elisabeth Gerle, kognitionsforskaren Peter Gärdenfors och journalisten Lars Åberg. Programledare Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist. Lokatt Media för Sveriges Radio.

Anders Behring Breiviks och verkligheten

söndag, 28 augusti 2011, kl 18:00
Anders Behring Breiviks och verkligheten (MP3) Anders Behring Breiviks och verkligheten (41 min)
Söndag 28 augusti 2011 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Hur kan en person som lever i ett öppet samhälle få sin världsbild så förvriden som den hos attentatsmannen Anders Behring Breivik? Medverkande är Thomas Hylland Eriksen, professor i socialantropologi, Nina Witoszek, professor i kulturhistoria och Göran Rosenberg, författare och journalist. Programledare och producent Peter Sandberg.

Att leva med stora tankar

söndag, 26 juni 2011, kl 18:00
Att leva med stora tankar (MP3) Att leva med stora tankar (42 min)
Söndag 26 juni 2011 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Hur är det att leva ett liv i samklang med filosofin och människans stora idéer. Vi möter tre personer som helt eller delvis vigt sina liv åt de stora tankarna.Gäster: Karin Johannisson, Ronny Ambjörnsson, professorer i idéhistoria vid Uppsala respektive Umeå universitet och Gunnar Fredsriksson, tidigar chefredaktör på Aftonbladet som skrivit om de stora filosoferna. Programledare och producent är Peter Sandberg.

Konsten att samtala, eller Ett samtal som handlar om sig själv

söndag, 19 juni 2011, kl 17:45
Konsten att samtala, eller Ett samtal som handlar om sig själv (MP3) Konsten att samtala, eller Ett samtal som handlar om sig själv (40 min)
Söndag 19 juni 2011 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet: Konsten att samtala, eller Ett samtal som handlar om sig själv En fråga som länge förbryllat psykologer och kognitionsvetare är hur människor kan vara så dåliga på att resonera förnuftsmässigt i vissa sammanhang, och så bra i andra? Nu har frågan fått ett svar med en teori, argumentationsteorin, som menar att målet med vårt resonerande inte är sanningen eller det mest förnuftiga, utan att övertyga andra. Och eftersom vi hellre lyssnar på argument som bekräftar vår egen ståndpunkt, så kan det leda helt fel om vi inte korrigeras med mothugg, medan det kan leda väldigt långt när vi prövar argumenten med andra. Om argumentationsteorin, men också om andra funktioner med samtalet, samtalar kulturjournalisten Jenny Maria Nilsson och filosoferna Gunnar Björnsson och Jeanette Emt, med Filosofiska rummets Lars Mogensen. Producent är Thomas Lunderquist.

Kollektiv skuld

söndag, 12 juni 2011, kl 18:00
Kollektiv skuld (MP3) Kollektiv skuld (41 min)
Söndag 12 juni 2011 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Människan tycks vara benägen att utdela kollektiv skuld, samtidigt som det betraktas som orimligt. Men finns det situationer där individen bör ta på sig kollektiv skuld eller fördöma det kollektiv man tillhör? Gäster: Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi, Dilsa Demirbag-Sten, författare och debattör och Lasse Dencik professor i socialpsykologi. Programledare och producent Peter Sandberg.

Österländsk filosofi och meningen med att köra motorcykel

söndag, 05 juni 2011, kl 21:16
Österländsk filosofi och meningen med att köra motorcykel (MP3) Österländsk filosofi och meningen med att köra motorcykel (41 min)
Söndag 05 juni 2011 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Österländsk filosofi har i väst ofta avfärdats som religion och det är sant i bemärkelsen att mycket av tankegodset finns inom buddhismens olika grenar och inom hinduismen. Men det är fel att negligera österlandets tänkande så svepande, menar gästen i veckans Filosofiska rummet Graham Priest, professor i filosofi vid University of Melbourne, Australien. ”Samma sak gäller mycket av västerlandets filosofi. Du kan inte läsa Wittgenstein eller Heidegger utan att se att det finns mysticism inblandad”, säger Graham Priest som gått från att vara matematiker till att intressera sig allt mer för österländsk filosofi och dess implikationer för hur vi kan och bör leva. På fritiden ägnar han sig åt motorcykelkörning och karate - två mänskliga sysselsättningar han också skrivit om i filosofiska sammanhang. I samtalet med Lars Mogensen utvecklar han sina tankar om innebörden av att köra motorcykel.

Om det filosofiska språket

söndag, 29 maj 2011, kl 18:00
Om det filosofiska språket (MP3) Om det filosofiska språket (41 min)
Söndag 29 maj 2011 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Om det filosofiska språket. Måste filosofiska texter vara så snåriga och fulla av krångliga begrepp? Gäster är Hans Ruin, professor i filosofi vid Södertörns högskola, Jonna Bornemark doktor i filosofi vid Södertörns högskola och Erik Jansson Boström, doktorand i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet. Programledare och producent Peter Sandberg.

Om experimentell filosofi. Utblick: Fåtöljen brinner!

söndag, 22 maj 2011, kl 17:45
Om experimentell filosofi. Utblick: Fåtöljen brinner! (MP3) Om experimentell filosofi. Utblick: Fåtöljen brinner! (41 min)
Söndag 22 maj 2011 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Traditionellt filosoferande kan beskrivas som att filosofen sitter still i en fåtölj i sitt elfenbenstorn och tänker så det knakar. I analogi med den bilden har det nya forskningsprogrammet experimentell filosofi kallats ”the burning armchair” - den brinnande fåtöljen. Joshua Knobe, en av den experimentella filosofins förgrundsgestalter, gillar egentligen inte den drastiska bilden. Han vill helst se att empirin och den logiska analysen går hand i hand. Men frågan är: Kan man filosofera med experiment? Joshua Knobe är professor i filosofi och kognitionsvetenskap vid Yale-universitetet i Connecticut. Filosofiska rummets producent Thomas Lunderquist har intervjuat honom i hans hem i Brooklyn, New York, och utifrån den intervjun samtalar Lars Mogensen med Ingar Brinck, professor i filosofi vid Lunds universitet, Fredrik Björklund, forskare vid institutionen för psykologi, Lunds universitet och Gunnar Björnsson, filosof vid Linköpings universitet.

Hela intervjun med Joshua Knobe om experimentell filosofi

söndag, 22 maj 2011, kl 10:19
Hela intervjun med Joshua Knobe om experimentell filosofi (MP3) Hela intervjun med Joshua Knobe om experimentell filosofi (31 min)
Söndag 22 maj 2011 kl 10:19 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Extramaterial till Filosofiska rummet 23 maj 2011: Hela Thomas Lunderquists intervju med Joshua Knobe om experimentell filosofi

Varat och tiden

söndag, 15 maj 2011, kl 18:00
Varat och tiden (MP3) Varat och tiden (41 min)
Söndag 15 maj 2011 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Den tyska filosofen Martin Heideggers bok Varat och tiden räknas som ett av 1900-talets mest betydande verk. I programmet försöker vi reda ut begreppen i den ofta svårtolkade boken. Gäster: Fredrik Sveneaus, professor vid Centrum för praktisk kunskap, Johan Eriksson doktor i filosofi och Anna-Karin Selberg, doktorand i filosofi. Programledare och producent är Peter Sandberg.

Vänskap i facebooktider

söndag, 08 maj 2011, kl 17:45
Vänskap i facebooktider (MP3) Vänskap i facebooktider (41 min)
Söndag 08 maj 2011 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet: Vänskap i facebooktider ”Det är omöjligt att vara vän med många människor samtidigt” påstod filosofen Aristoteles cirka 2 350 år före facebook. Men hur betraktar vi vänskap i de sociala mediernas tidevarv? Är antika kriterier för vänskap som tillit och ömsesidighet fortfarande gångbara? Är vänskap likadan som den alltid varit, är det kanske bara ett semantiskt missförstånd; ska det där med ”vän” på facebook inte tas så bokstavligt? Men vad gör jag då med obehagskänslan när min vän från verkliga livet plötsligt fläker ut sitt innersta till beskådan för alla sina 537 facebook-”vänner” och inte bara för mig, i förtroende? Vad blir ett ömsesidigt förtroende mellan henne och mig värt? Om vänskap i facebooktider samtalar historikern och författaren Eva Österberg, filosofen Cathrine Felix och dokumentärfilmaren, psykologstudenten och facebookanvändaren Julia Nygren med Lars Mogensen. Producent är Thomas Lunderquist.

Förnuftet - känslornas slav, ett samtal om David Hume

söndag, 01 maj 2011, kl 17:45
Förnuftet - känslornas slav, ett samtal om David Hume (MP3) Förnuftet - känslornas slav, ett samtal om David Hume (40 min)
Söndag 01 maj 2011 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Den sjunde maj skulle den skotske 1700-talsfilosofen David Hume ha fyllt 300 år – om han hade fått leva. Fast egentligen är han odödlig, skeptikern, emotivisten och empiristen; upplysningsfilosofen som betonar känslornas ofrånkomliga roll för människorna. I veckans Filosofiska rummet förklarar författaren och journalisten Gunnar Fredriksson och filosofen Jeanette Emt varför de anser David Hume vara en av de klarast lysande gestalterna på den filosofiska himlen – och vad den tyske filosofen Immanuel Kant menade när han sade sig ha blivit väckt ur sin “dogmatiska slummer” av att läsa Hume. Programledare: Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist. Denna upplaga av Filosofiska rummet produceras för Sveriges Radio av produktionsbolaget Lokatt Media.

Anscombe, Foot och dygdetiken

söndag, 27 mars 2011, kl 17:45
Anscombe, Foot och dygdetiken (MP3) Anscombe, Foot och dygdetiken (41 min)
Söndag 27 mars 2011 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

I en omröstning om 1900-talets viktigaste moralfilosofer nyligen hamnade två kvinnliga brittiska filosofer högt upp. Filosofiska rummet handlar denna vecka om Elizabeth Anscombe, Philippa Foot och deras utveckling av dygdetiken. Gäster är filosoferna Cathrine Felix, Per Bauhn och Jeanette Emt. Programledare Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Tinget i sig

söndag, 20 mars 2011, kl 18:00
Tinget i sig (MP3) Tinget i sig (41 min)
Söndag 20 mars 2011 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummets serie med klassiska filosofiska tankar har nått fram till 1700-talsfilosofen Immanuel Kants teorier kring "tinget i sig", som blev en slags kopernikansk vändning inom filosofin. Gäster är Jeanette Emt, filosof vid Lunds Universitet och Rebecka Lettevall, idéhistoriker vid Södertörns högskola. Programledare och producent är Peter Sandberg.

Tillväxten och det hållbara välståndet

söndag, 13 mars 2011, kl 17:45
Tillväxten och det hållbara välståndet (MP3) Tillväxten och det hållbara välståndet (41 min)
Söndag 13 mars 2011 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Det går bra för Sverige i världsmästerskapen i ekonomisk tillväxt. BNP ökade med 7,3% under 2010. Men är det en särskilt lämplig tävling som Sverige hävdar sig så väl i? Gäster i Filosofiska rummet Tillväxten och det hållbara välståndet är Gunilla Andersson vid Glokala tankesmedjan, humanekologen och ekonomen Kenneth Hermele samt författaren och debattören Johan Norberg. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist, Lokatt Media.

Jag tänker, alltså finns jag

söndag, 06 mars 2011, kl 18:00
Jag tänker, alltså finns jag (MP3) Jag tänker, alltså finns jag (40 min)
Söndag 06 mars 2011 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Nu fortsätter Filosofiska rummets serie med klassiska filosofiska satser. Den här veckan handlar det om 1600-talsfilosofen René Descartes berömda ord: "jag tänker, alltså finns jag". Gäster Sven-olof Wallenstein, doktor i filosof vid Södertörns högskola, Lorenzo Casini, doktor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet och Marina Reuter, filosofihistoriker vid Helsingfors universitet. Programledare och producent är Peter Sandberg.

Litteraturens nytta

måndag, 21 februari 2011, kl 23:32
Litteraturens nytta (MP3) Litteraturens nytta (41 min)
Söndag 20 februari 2011 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

"Flitigt läsa gör dig klok. Därför läs varenda bok", skaldade Falstaff, fakir präktigt i sin bok Envar sin egen professor. Ligger det ett korn sanning i den gamle lundahumoristens kvasi-förnuftiga sensmoral? Gör varenda bok oss kloka? Inför en förmodat bokslukande publik på Lunds stadsbibliotek funderar och diskuterar poeten Ida Börjel, filosofen Johan Brännmark och filosofen och hjärnforskaren Germund Hesslow dessa och flera frågor.

Platons grotta

söndag, 13 februari 2011, kl 18:00
Platons grotta (MP3) Platons grotta (41 min)
Söndag 13 februari 2011 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet startar en ny serie om tankar och formuleringar som förändrat filosofin och vårt sätt att tänka. Första programmet handlar om Platons berömda grottliknelse. Gäster är Charlotta Weigelt och Carl Cederberg, båda filosofer vid Södertörns högskola. Programledare och producent Peter Sandberg.

Medborgarandan i mångkulturen

tisdag, 22 februari 2011, kl 09:21
Medborgarandan i mångkulturen (MP3) Medborgarandan i mångkulturen (40 min)
Söndag 06 februari 2011 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet: Medborgarandan i mångkulturen. Finns det någon nödvändig motsättning mellan begreppen? Med socialantropologen Aje Carlbom, religionshistorikern Anne Sofie Roald och filosofen Per Bauhn. Programledare Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Om Lek

söndag, 30 januari 2011, kl 18:00
Om Lek (MP3) Om Lek (40 min)
Söndag 30 januari 2011 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Om lek och kreativitet. Människan är ett extremt lekfullt och kreativt djur. Men hur ser förhållandet mellan barnets lek och den vuxnes kreativitet ut? Och kan vuxna leka bara för lekens egen skull, utan att ha ett högre syfte? Gäster: Jonna Bornemark, doktor i filosofi vid Södertörns högskola, Nicolina Ställborn, konstnär och Gabriel Widing, speldesigner och medlem i det kreativa kollektivet Interacting Arts. Programledare och producent Peter Sandberg. FILOSOFISKA RUMMET Prod.nr 2845-11- 0130 Sändningsdatum: 30 jan (och 4 feb) Tid: 17.00 (och 21.03) Påa: Barn leker. Vuxna är kreativa. Men hur ser förhållandet ut mellan lek och kreativitet? Och kan och får vuxna leka? Det är ämnet för Filosofiska rummet, programmledare och producent är Peter Sandberg. Ava söndag: Vill du kommentera programmet så går det bra att göra på Filosofiska rummets hemsida som du når via www.sverigesradio.se. Det här programmet kan ni höra igen på fredag 21.03 här i P1. Vill ni skriva

Amerikansk konservatism

söndag, 23 januari 2011, kl 17:45
Amerikansk konservatism (MP3) Amerikansk konservatism (41 min)
Söndag 23 januari 2011 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

I Filosofiska rummet Utblick ger David Sidorsky, filosofiprofessor på Columbia-universitetet i New York, sin bild av amerikansk konservatism. Ett program av Thomas Lunderquist, Lokatt Media.

Hela intervjun med David Sidorsky på engelska, extramatrial från Utblick Amerikansk konservatism

söndag, 23 januari 2011, kl 15:45
Hela intervjun med David Sidorsky på engelska, extramatrial från Utblick Amerikansk konservatism (MP3) Hela intervjun med David Sidorsky på engelska, extramatrial från Utblick Amerikansk konservatism (58 min)
Söndag 23 januari 2011 kl 15:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet Utblick 110123 Amerikansk konservatism Hela intervjun med David Sidorsky på engelska. Av Thomas Lunderquist, Lokatt Media.

Om Matematik

söndag, 16 januari 2011, kl 18:00
Om Matematik (MP3) Om Matematik (41 min)
Söndag 16 januari 2011 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Programmet handlar om matematik ur ett filosofiskt perspektiv. Är matematiken något som människan uppfunnit eller existerar matematiken oberoende av människan? Gäster: Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik och Gunnar Berg, lektor i matematik. Programledare och producent Peter Sandberg.

Nietzsche och politiken Del II

söndag, 09 januari 2011, kl 17:45
Nietzsche och politiken Del II (MP3) Nietzsche och politiken Del II (41 min)
Söndag 09 januari 2011 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Fristående fortsättning på förra veckans Filosofiska rummet: Filosofen Fredrika Spindler om vad den tyske artonhundratalsfilosofen Friedrich Nietzsche kan säga oss idag. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Nietzsche och politiken del 1

söndag, 02 januari 2011, kl 17:45
Nietzsche och politiken del 1 (MP3) Nietzsche och politiken del 1 (40 min)
Söndag 02 januari 2011 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

David Brolin, författare och kulturskribent, är kritisk till vad han menar vara en förhärskande läsning av Nietzsche som bortser från eller trivialiserar den tyske tänkarens anti-demokratiska, anti-liberala och anti-humanistiska samhällssyn. I Filosofiska rummet: Nietzsche och politiken samtalar David Brolin med programledare Lars Mogensen.

Det obetydligas betydelse

söndag, 02 januari 2011, kl 17:45
Det obetydligas betydelse (MP3) Det obetydligas betydelse (40 min)
Söndag 26 december 2010 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Vad händer när ingenting särskilt tycks hända? Orvar Löfgren samtalar i Filosofiska rummet: Det obetydligas betydelse med berättaren Christina Claesson och den fria tänkaren Ladislaus Horatius. Programledare Lars Mogensen.

Det obetydligas betydelse

söndag, 26 december 2010, kl 17:45
Det obetydligas betydelse (MP3) Det obetydligas betydelse (40 min)
Söndag 26 december 2010 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Det obetydligas betydelse. Om vad som händer när ingenting tycks hända. Med etnologen Orvar Löfgren, författaren Christina Claesson och den fria tänkaren Ladislaus Horatius. Programledare: Lars Mogensen.

Filosofiska rummet om språkets evolution 2010-12-19

söndag, 19 december 2010, kl 18:00
Filosofiska rummet om språkets evolution 2010-12-19 (MP3) Filosofiska rummet om språkets evolution 2010-12-19 (41 min)
Söndag 19 december 2010 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

När och varför började vi människor prata med varandra? Det är frågan i veckans program som handlar om språkets evolution. Gäster är Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet, Lasse Berg ,författare och Karin Aronsson, professor vid institutionen för barn och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Programledare och producent Peter Sandberg.

Mannen utan egenskaper del III

söndag, 12 december 2010, kl 17:45
Mannen utan egenskaper del III (MP3) Mannen utan egenskaper del III (41 min)
Söndag 12 december 2010 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet: Mannen utan egenskaper III. Utan egenskaper. Med filosofen Jeanette Emt, litteraturvetaren Anders Mortensen och kulturjournalisten Per Svensson. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Mannen utan egenskaper del II Det nya seklet

söndag, 05 december 2010, kl 17:45
Mannen utan egenskaper del II Det nya seklet (MP3) Mannen utan egenskaper del II Det nya seklet (40 min)
Söndag 05 december 2010 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet: Mannen utan egenskaper II. Det nya seklet – en lovsång till ytan? Förhållandet mellan människa och modernitet är ämnet i dagens Filosofiska rummet, som har bjudit in filosofen Jeanette Emt, litteraturvetaren Anders Mortensen och kulturjournalisten Per Svensson i ett andra samtal av tre utifrån den pågående radioföljetongen Mannen utan egenskaper. Programledare är Lars Mogensen.

Mannen utan egenskaper del I. Verklighetssinnet och möjlighetssinnet

måndag, 29 november 2010, kl 23:02
Mannen utan egenskaper del I. Verklighetssinnet och möjlighetssinnet (MP3) Mannen utan egenskaper del I. Verklighetssinnet och möjlighetssinnet (41 min)
Söndag 28 november 2010 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet: Mannen utan egenskaper I. Verklighetssinnet och möjlighetssinnet. Ett första av tre program utifrån den pågående radioföljetongen, med filosofen Jeanette Emt, litteraturvetaren Anders Mortensen och kulturjournalisten Per Svensson. Programledare: Lars Mogensen.

Nonsens på styltor

söndag, 24 oktober 2010, kl 17:45
Nonsens på styltor (MP3) Nonsens på styltor (40 min)
Söndag 24 oktober 2010 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet special: Nonsens på styltor - om kritiskt tänkande och vetenskapens ansvar. Är vi människor så rationella som vi tror eller snarare rationaliserande - det vill säga i efterhand konstruerande samband och sammanhang som inte existerar? Det är en av de frågor som sysselsätter Massimo Pigliucci, professor i filosofi vid City University of New York. Med mångårig bakgrund som evolutionsbiolog intresserar han sig för forskningens ansvar och vetenskapsfilosofi. Han är en hårdnackad kritiker av kreationism och pseudovetenskap samtidigt som han försöker utbilda sina studenter i grundläggande kritiskt tänkande. Filosofiska rummets Lars Mogensen träffar honom i hans lägenhet på Manhattan. Det blir ett samtal som kommer att handla om både möss och människor, känslans betydelse och vikten av att ständigt ha sin struntprats-detektor inkopplad. Programledare: Lars Mogensen, producent: Thomas Lunderquist. Filosofiska rummet produceras av Lokatt Media i Malmö.

Folkets röst - om demokrati och populism

torsdag, 21 oktober 2010, kl 14:50
Folkets röst - om demokrati och populism (MP3) Folkets röst - om demokrati och populism (41 min)
Söndag 17 oktober 2010 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet: Folkets röst – om demokrati och populism. Demos och populus – grekiska och latin för samma sak: Folket. Både demokraten och populisten menar att folkets röst bör styra samhället. Vad är då skillnaden? Varför är demokrati så fint och populism så fult, och vem äger rätten att avgöra vem som bör kallas det ena eller det andra? När nu svenska folkets röst har fått in ett parti som brukar kallas populistiskt i riksdagen är det hög tid att undersöka saken närmare. Filosofiska rummet gör det, i sedvanlig samtalsform, med hjälp av författaren Fredrik Ekelund, statsvetaren Kristina Boréus och socialpsykologen Lasse Dencik. Programledare: Lars Mogensen, producent: Thomas Lunderquist. Filosofiska rummet produceras av Lokatt Media i Malmö.

Lusten att lära

söndag, 10 oktober 2010, kl 18:00
Lusten att lära (MP3) Lusten att lära (41 min)
Söndag 10 oktober 2010 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Var kommer lusten att lära ifrån och hur lär vi oss nya saker på bästa sätt? Om vardagligt och formellt lärande och om vad barnens lek säger om vår lust att förstå. Gäster är Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet, Åsa Harvard, lektor i design vid Malmö högskola och Gunilla Svingby, professor i pedagogik vid Malmö högskola. Programledare och producent Peter Sandberg.

Om Psykoanalys

söndag, 03 oktober 2010, kl 18:00
Om Psykoanalys (MP3) Om Psykoanalys (42 min)
Söndag 03 oktober 2010 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Vad är psykoanalys och vad har psykoanalysen att säga i en tid när psyket och dess störningar förklaras i termer av signalsubstanser och genetiska arv? Gäster är Jurgen Reeder och Johan Eriksson, psykoanalytiker och Carin Franzén, docent i litteraturvetenskap. Programledare och producent är Peter Sandberg.

Ubuntu – en sydafrikansk livsfilosofi

söndag, 26 september 2010, kl 13:00
Ubuntu – en sydafrikansk livsfilosofi (MP3) Ubuntu – en sydafrikansk livsfilosofi (40 min)
Söndag 26 september 2010 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet: Ubuntu – en sydafrikansk livsfilosofi. Ubuntu är zulu och kan fritt översättas som medmänsklighet. Det är en traditionell etik och praktik i södra Afrika som präglas av solidaritet och empati och som väcker intresse världen över. Nelson Mandela och Desmond Tutu framhåller begreppet som ett positivt afrikanskt värde och som en del i en “afrikansk renässans”. Med anledning av Afrika-temat på bokmässan i Göteborg undersöker Filosofiska rummet, inför publik på bokmässan, denna afrikanska livsfilosofi. Vilken roll spelar ubuntu i byggandet av det moderna Sydafrika? Vore lite mer av ubuntu något att eftersträva i statsindividualismens Sverige? Skulle det alls fungera här? Om detta filosoferar Sydafrikakännarna Margaret Gärding, Stefan Helgesson och Håkan Thörn tillsammans med programledaren Lars Mogensen. Producent: Thomas Lunderquist. Filosofiska rummet produceras av Lokatt Media i Malmö.

Visdom

söndag, 19 september 2010, kl 17:45
Visdom (MP3) Visdom (41 min)
Söndag 19 september 2010 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofi betyder kärlek till visdomen. I sin berömda skrift Staten argumenterar Platon för att ett samhälles styrande bör vara vishetsälskande filosofkungar. Men är visdom en kvalitet som premieras när nu svenska folket går till valurnorna? Och är det längre sant att politikerna – eller ens de akademiska filosoferna – hyser en sådan platonsk kärlek till visdomen? Winston Churchill lär ha replikerat om Clement Attlee, en politisk motståndare som presenterades som en mycket ödmjuk man: - Nå, han har mycket att vara ödmjuk över. Churchills attityd skulle kunna användas som en kritik av Platons teori i skriften Sokrates försvarstal, att den är vis som inser hur lite hon vet. För finns det verkligen något nödvändigt samband mellan visdom och ödmjukhet? Om detta och mer filosoferar filosoferna i veckans Filosofiska rummet: Jeanette Emt, Ladislaus Horatius och Anna-Sofia Maurin, med programledare Lars Mogensen. Producent: Thomas Lunderquist. Filosofiska rummet produceras av Lokatt Media i Ma

Vad är politik

söndag, 12 september 2010, kl 18:00
Vad är politik (MP3) Vad är politik (41 min)
Söndag 12 september 2010 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummets serie om de politiska ideologierna avslutas med att vi ställer frågn: Vad är politik och vad är det politiska för sortsområde? Gäster är Sven-Olog Wallenstein, doktor i filosofi, Fredrika Spindler, docent i filosofi och Cecilia Sjöholm, professor i estetik. Programledare och producent Peter Sandberg.

Socialismen

söndag, 05 september 2010, kl 18:00
Socialismen (MP3) Socialismen (41 min)
Söndag 05 september 2010 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

I serien om de politiska ideologierna har vi den här veckan kommit till socialismen. Hur mucket av den klassiska socialistiska ideologin finns kvar i dagens reformsocialistiska partier? Gäster är Sven-Eric Liedman professor eméritus i idé och lärdomshistoria, Björn Elmbrant, politisk skribent och författare och Sofia Nerbrant, journalist och ordförande för Bertil Ohlininstitutet. Programledare och producent Peter Sandberg.

Om Liberalismen

söndag, 29 augusti 2010, kl 18:00
Om Liberalismen (MP3) Om Liberalismen (41 min)
Söndag 29 augusti 2010 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Inför valet fortsätter den här veckan Filosofiska rummets serie om ideologierna. Den här veckan handlar det om liberalismen. Medverkande är Göran Rosenberg, journalist och författare, Sakine Madon, krönikör på Expressen och Göran Greider, journalist och författare. Programledare och producent Peter Sandberg.

Konservatism

söndag, 20 juni 2010, kl 17:45
Konservatism (MP3) Konservatism (41 min)
Söndag 20 juni 2010 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Konservatismen marscherar tillbaka in i politiken och kulturen. ”Allt är inte politik!”, och ”Allt är inte sociala konstruktioner!”, står det på ett par av den nya konservatismens tänkbara fanor – om det inte är en självmotsägelse att tala om ”ny konservatism”? Konservatism, ny eller gammal, är samtalsämnet i veckans Filosofiska rummet, i ett tredje samtal av fem om politiska ideologier. Chefen för tankesmedjan Timbros medieinstitut Roland Poirier Martinsson föreslår att den nya konservatismen innehåller attityden tolerans. Övriga gäster, tidningen Sydsvenskans kulturchef Rakel Chukri och debattredaktör Magnus Jiborn (tillika filosof) är inte lika övertygade. Programledaren heter Lars Mogensen, producenten Thomas Lunderquist.

Ekologism

måndag, 14 juni 2010, kl 18:00
Ekologism (MP3) Ekologism (41 min)
Söndag 13 juni 2010 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Sommaren är här! Grönskan breder ut sig i terrängen liksom i politiken – ingen politiker med självbevarelsedrift skulle väl säga sig förespråka något annat än hållbar utveckling? Filosofiska rummet går i sin serie om de politiska ideologierna nu på jakt efter fröet till det gröna. Dess kärna. Vi prövar om ”ekologism” kan vara en gångbar term för den på den politiska höger-vänsterskalan glidande och svårfixerade rörelsen. I studion samtalar idag programledare Lars Mogensen med den teoretiske ekologen Per Lundberg, humanekologen Ebba Lisberg Jensen och filosofen Magnus Jiborn. Producent är Thomas Lunderquist. Filosofiska rummet produceras av Lokatt Media i Malmö.

Nationalism

söndag, 06 juni 2010, kl 17:03
Nationalism (MP3) Nationalism (41 min)
Söndag 06 juni 2010 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Den 6 juni, på Sveriges nationaldag, inleder Filosofiska rummet en serie program om fem politiska ideologier med ett samtal om nationalismen. Är den nödvändig? Är den en god och enande kraft i en splittrad tid, eller framkallar den mest chauvinism och ett vi och dom-tänkande som slutar i folkmord? Var återfinner vi nationalistiska idéer bland de partier som ställer upp i höstens riksdagsval? I studion samtalar idag idéhistorikern Svante Nordin, filosofen Lena Halldenius och statsvetaren Anders Hellström med programledare Lars Mogensen. Producent är Thomas Lunderquist. Filosofiska rummet produceras av Lokatt Media i Malmö.

Det egna och det främmande

söndag, 30 maj 2010, kl 18:00
Det egna och det främmande (MP3) Det egna och det främmande (41 min)
Söndag 30 maj 2010 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Hur upplevs jaget och var går gränsen mellan det egna och det främmande? Ett sätt att få svar på frågan är att studera religiösa mystikers jagöverskridande upplevelser. Medverkande är Jonna Bornemark, doktor i filosofi och Anders Olsson, professor i litteraturvetenskap och ledamot i Svenska akademin. Programledare och producent är Peter Sandberg.

Fenomenologi

söndag, 23 maj 2010, kl 18:00
Fenomenologi (MP3) Fenomenologi (41 min)
Söndag 23 maj 2010 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Fenomenologi är en kontinental filosofisk tanketradition som nu slagit rot även i Sverige. Men vad är fenomenologi? Gäster är fredrik Svenaeus, professor vid centrum för praktisk kunskap, Lisa Käll flrskare vid centrum för genusvetenskap och Johan Eriksson, doktor i teoretisk filosofi. Programledare och producent Peter Sandberg.

Montaigne – en tidig bloggare?

söndag, 16 maj 2010, kl 18:00
Montaigne – en tidig bloggare? (MP3) Montaigne – en tidig bloggare? (41 min)
Söndag 16 maj 2010 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

”Den mest fruktbara och naturliga andliga övningen är enligt min uppfattning samtalet”, skrev den franske 1500-talsförfattaren Michel de Montaigne i en av sina många berömda essäer. Montaigne var rentav skapare av den litterära genren essä, och ville genom sina personligt hållna texter lära känna sig själv, och framställa sig själv så uppriktigt och fullständigt som möjligt, med alla sina fel och brister, men även förtjänster. Självframställning är ett begrepp som litteraturvetaren Arne Melberg använder för att diskutera en mängd olika litterära genrer, från självbiografin till bloggen. Var månne Montaigne en tidig bloggare? Det diskuteras i veckans Filosofiska rummet. Förutom Arne Melberg deltar den danske Montaignekännaren och journalisten Björn Bredal samt poeten och bloggaren Eva Ström. Programledare är Lars Mogensen och producent Thomas Lunderquist.

Filosofiska rummet om språkets evolution 2010-05-09

söndag, 09 maj 2010, kl 17:00
Filosofiska rummet om språkets evolution 2010-05-09 (MP3) Filosofiska rummet om språkets evolution 2010-05-09 (41 min)
Söndag 09 maj 2010 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

När började människan prata? Och varför? Frågan om när människan började tala är fortfarande en vit fläck på evolutionsbilogins karta, men teorierna och spekulationerna är många. Gäster är Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet, Lasse Berg, författare och Karin Aronsson, professor vid Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Programledare och producent Peter Sandberg.

Blaise Pascal - en tidig twittrare?

söndag, 02 maj 2010, kl 18:00
Blaise Pascal - en tidig twittrare? (MP3) Blaise Pascal - en tidig twittrare? (40 min)
Söndag 02 maj 2010 kl 17:03 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Pascals Tankar är av det eviga slaget – alltså fortfarande tänkvärda. Många av dem ryms dessutom inom 140-teckenformatet för en så kallad ”tweet” i det sociala mediet Twitter. I veckans Filosofiska rummet presenteras Blaise Pascal och diskuteras Twitter: Vad är det, hur används det och vad har det för möjligheter och begränsningar? Kan man säga att Pascal var en tidig twittrare? Gäster är idéhistorikern Svante Nordin, filosofen Jeanette Emt och frilansjournalisten och medieanalytikern Anders Mildner. Programledare är Lars Mogensen och producent Thomas Lunderquist.

Filosoferna på barnsjukhuset- filosofi i praktiken

söndag, 25 april 2010, kl 18:00
Filosoferna på barnsjukhuset- filosofi i praktiken (MP3) Filosoferna på barnsjukhuset- filosofi i praktiken (40 min)
Söndag 25 april 2010 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Etik har det senaste decenniet blivit ett allt viktigare begrepp inom både näringsliv och förvaltning. Etiska fonder ska locka sparare som inte vill satsa på porr- och vapenindustri, pensionsfonderna har egna etiska råd, liksom alltfler landsting, storföretag och organisationer. Oftast är det bara branschfolk och ekonomer som sitter i de etiska råden. Men inom sjukvården har man alltså gått längre. Samtalet sker på barnsjukhuset i Lund tillsammans med filosoferna Linus Broström (som sitter med i barnsjukhusets etikråd) och Lena Halldenius samt Magnus Lindroth som är pensionerad överläkare, även han i etikrådet. Programledare är Lars Mogensen och producent Thomas Lunderquist.

Globaliseringstänkare

söndag, 21 mars 2010, kl 18:00
Globaliseringstänkare (MP3) Globaliseringstänkare (41 min)
Söndag 21 mars 2010 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Fler och fler filosofer vill vara med och rädda världen. Men de har olika idéer om hur det ska gå till. Med Magdalena Bexell, Lena Halldenius och Johan Norberg. Programledare: Lars Mogensen

Universum, döden och den logiska analysen

söndag, 14 mars 2010, kl 18:00
Universum, döden och den logiska analysen (MP3) Universum, döden och den logiska analysen (41 min)
Söndag 14 mars 2010 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Ett minnesprogram om Sören HalldénEn logisk livsfilosof. Så skulle man kunna karakterisera lundafilosofen Sören Halldén, som gick bort i januari i år, 86 år gammal. Han var kritisk till sina analytiska filosofkollegors benägenhet att förlora sig i "sina egna, ganska så kinkiga, tekniska problem" och förlora det stora perspektivet. Samtidigt fnyste han åt den kontinentala filosofiska skolan som han menade inte brydde sig om enkel logik utan bara ägnade sig åt tjusiga formuleringar med i bästa fall litterärt värde snarare än filosofiskt. Han var kritisk till mycket, Sören Halldén. Men han var också en kreativ och entusiasmerande professor som betonade vikten av att tänka nytt. Han gjorde aldrig stor sak av sina egna nya tankar utan delade frikostigt med sig till sina doktorander för att själv gå vidare och tänka nytt igen.

Genusperspektivet och forskningens frihet

söndag, 07 mars 2010, kl 18:00
Genusperspektivet och forskningens frihet (MP3) Genusperspektivet och forskningens frihet (41 min)
Söndag 07 mars 2010 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Redan 2001 skrev Lunds universitet i sin jämställdhetspolicy för de närmaste åren att genusperspektiv skulle vara ett "naturligt inslag i all utbildning", och de utbildningar som helt eller delvis saknade genusperspektiv under perioden skulle redovisa hur detta perspektiv skulle tillföras i lärande, examinationssätt, litteratur etc. Programledare Lars Mogensen och producent Thomas Lunderquist. Foto: Micke Grönberg/SR Men utvecklingen var länge skral, Därför har universitetet nu börjat "genuscertifiera" sina utbildningar. Institutionerna ska se till att genusperspektivet genomsyrar all undervisning och att tillräckligt stor andel av kurslitteraturen är skriven av kvinnor. Nu undersöker Filosofiska rummet vad ett genusperspektiv egentligen innebär, och i vilken relation det ålagda genusperspektivet står till ett värde som forskningens frihet. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Universum och verkligheten

söndag, 28 februari 2010, kl 18:00
Universum och verkligheten (MP3) Universum och verkligheten (42 min)
Söndag 28 februari 2010 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Om universum och verkligheten. Hur mycket kan vi förstå av den verklighet som präglar det yttre och det inre kosmos? Gäster: Peter Gärdenfors, kognitionsforskare, Ulf Danielsson, strängforskare. Programledare och producent Peter Sandberg.

Kina - Konfucius och kommunismen

söndag, 21 februari 2010, kl 18:00
Kina - Konfucius och kommunismen (MP3) Kina - Konfucius och kommunismen (40 min)
Söndag 21 februari 2010 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Den växande stormakten Kina symboliseras ofta som en drake. På omslaget till förra veckans nyhetstidskrift The Economist böjer sig en jättestor drake med hotfullt rykande nos över en pytteliten Barack Obama. Filosofiska rummet undrar nu: Vad tänker draken på? Hur rimmar traditionella kinesiska tankemönster med det rådande politiska systemet? Har avsaknaden av universella mänskliga rättigheter något samband med konfucianismen? Gäster i Filosofiska rummet: Kina – Konfucius och kommunismen är Malin Oud, som har arbetat för mänskliga rättigheter i Kina, Tord Olsson, professor i religionshistoria och Fredrik Önnevall, f d Kinakorrespondent för Sveriges Television. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Om filosoficafeér

söndag, 14 februari 2010, kl 18:00
Om filosoficafeér (MP3) Om filosoficafeér (40 min)
Söndag 14 februari 2010 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Vad pratar man om på filosoficafeér och vilka är det som går dit för att grubbla i grupp om livets stora frågor? Gäster är caféfilosoferna Jonna Bornemark, Karim Jabari och Britt-Louise Hemmingson, cafebesökare. Programledare och producent Peter Sandberg.

Haiti och människans natur

söndag, 07 februari 2010, kl 18:00
Haiti och människans natur (MP3) Haiti och människans natur (40 min)
Söndag 07 februari 2010 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Efter den stora jordbävningen i Lissabon 1755 skrev Voltaire en av filosofihistoriens mest lästa böcker, pikareskromanen Candide, som ett satiriskt svar på filosofen Leibniz påstående om att vi lever i den bästa av alla tänkbara världar. Det berömda credot i Candide lyder ”Il faut cultiver son jardin!” – Vi måste odla vår trädgård! Andemeningen var att vi genom hårt arbete och med förnuftet som ledstjärna kan förbättra såväl världen som människans natur. I veckans Filosofiska rummet diskuteras vilka slutsatser som kan dras om människans natur idag, efter jordbävningen i Haiti. Gäster är etikforskare Ann Heberlein, ekonom Kenneth Hermele och journalist Per Svensson.

Vad är en bra polis?

söndag, 31 januari 2010, kl 18:00
Vad är en bra polis? (MP3) Vad är en bra polis? (41 min)
Söndag 31 januari 2010 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Som polis står man dagligen inför akuta situationer som ställer krav på moralisk insikt, etik och gott omdöme. Så hur gör man för att bli en bra polis? Gäster är Anders Åhrlin, polisen i Örebro, Jenny Algård, polisen i Jordbro och Ulla Ekström von Essen, idéhistoriker vid Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola. Programledare och producent Peter Sandberg.

Hästen och människan

söndag, 24 januari 2010, kl 18:00
Hästen och människan (MP3) Hästen och människan (40 min)
Söndag 24 januari 2010 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Hästen och människan har en lång historia tillsammans. Det tycks vara något med de stora, sensuella, energisprittande varelserna och deras själfulla ögon som griper människan på ett djupare plan. Och många ryttare och hästintresserade hävdar att människa och häst som individer kan nå en unik själslig kontakt och förståelse. Ridning är sveriges näst största ungdomsidrott och den största handikappidrotten. I veckans program möts två ridande filosofer, Jonna Bornemark, doktorand i filosofi vid Södertörns högskola och Petra Andersson, praktisk filosof vid Göteborgs universitet, samt Mari Zetterqvist Blokhuis, pedagogiklärare på ridskolan Strömsholm. Programledare och producent Peter Sandberg.

En empirisk fråga

söndag, 17 januari 2010, kl 18:00
En empirisk fråga (MP3) En empirisk fråga (40 min)
Söndag 17 januari 2010 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Värde är lika med njutning, argumenterade filosofen David Brax för i förra veckans Filosofiska rummet. Han gör det i sin färska avhandling också, och för att belägga sin tes gör han något som är ganska ovanligt för filosofer: han använder sig av empiri, d v s erfarenhetsgrundade undersökningar. Filosofi och empirisk vetenskap blandar sig av hävd annars inte gärna med varandra. Vetenskapsmän befattar sig motvilligt med vad de anser vara fria spekulationer – ”Det är en filosofisk fråga”. Och filosofer undviker ofta den mer specifika verkligheten – ”Det är en empirisk fråga”. Men filosofin och empirin kan befrämja varandra! David Brax diskuterar hur med vetenskapsteoretikern och författaren Birgitta Forsman i veckans Filosofiska rummet

Kunskap, kärlek, vänskap och välstånd

söndag, 10 januari 2010, kl 17:00
Kunskap, kärlek, vänskap och välstånd (MP3) Kunskap, kärlek, vänskap och välstånd (41 min)
Söndag 10 januari 2010 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Alla värden som väl de flesta människor eftersträvar. Varför? För att de skänker njutning. Det är i alla fall den nyblivne doktorn i filosofi David Brax teori. I veckans Filosofiska rummet försöker han övertyga filosofen Jeanette Emt och datorspelskonstruktören David Polfeldt om detta, och om att hedonismen är en seriös etisk förklaringsmodell. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Om att betala skatt

söndag, 20 december 2009, kl 18:00
Om att betala skatt (MP3) Om att betala skatt (41 min)
Söndag 20 december 2009 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Trots att skatteuttaget till och från ligger i världstopp, kan många svenskar tänka sig att avstå ännu mer till den gemensamma välfärden. Sverige är ett land där man t.o.m kan gå till val på att lova att höja skatterna. Men vad är skatt, och hur ser det filosofiska och samhälleliga tänkandet ut när det gäller skatter? Medverkande är Per Bauhn, professor i praktisk filosofi vid Kalmar högskola, Göran Greider, journalist och författare och Sofia Nerbrand, kolumnist på Svenska dagbladet.Programledare och producent Peter Sandberg

Om mänskliga rättigheter

söndag, 13 december 2009, kl 18:00
Om mänskliga rättigheter (MP3) Om mänskliga rättigheter (40 min)
Söndag 13 december 2009 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Vad står begreppet mänskliga rättigheter för? Är rättigheterna en enögd skapelse av det liberala västerländska demokratiska samhället, eller är formuleringarna universella, något som varje människa, oavsett kultur, tradition, religion och politisk hemvist borde kunna skruva under på? Medverkande är Per Bauhn, praktisk filosof från Kalmar högskola, Maria Johánsen, forskare i idé och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet och Elisabeth Abiri, ordförande för regeringens delegationen för de mänskliga rättigheterna också verksam vid Göteborgs universitet. Programledare och producent Peter Sandberg.

När verkligheterna krockar - om psykisk sjukdom och normala vanföreställningar

söndag, 06 december 2009, kl 18:00
När verkligheterna krockar - om psykisk sjukdom och normala vanföreställningar (MP3) När verkligheterna krockar - om psykisk sjukdom och normala vanföreställningar (41 min)
Söndag 06 december 2009 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Göteborg filosoferar IV: När verkligheterna krockar - om psykisk sjukdom och normala vanföreställningar. Inför publik på Göteborgs universitet med Susanna Radovic, teoretisk filosof och Maria Nyström, vårdvetare. Programledare: Lars Mogensen.

Hur mycket mångfald tål demokratin?

söndag, 29 november 2009, kl 18:00
Hur mycket mångfald tål demokratin? (MP3) Hur mycket mångfald tål demokratin? (41 min)
Söndag 29 november 2009 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Göteborg filosoferar III: Hur mycket mångfald tål demokratin? Inför publik på Göteborgs universitet, med statsvetaren Andreas Johansson Heinö, idéhistorikern Mikela Lundahl och filosofen Pia Nykänen. Programledare: Lars Mogensen

Ett filosofiskt u-land? Om varför Sverige inte har lyckats frambringa en enda världsberömd filosof

söndag, 22 november 2009, kl 18:00
Ett filosofiskt u-land? Om varför Sverige inte har lyckats frambringa en enda världsberömd filosof (MP3) Ett filosofiskt u-land? Om varför Sverige inte har lyckats frambringa en enda världsberömd filosof (41 min)
Söndag 22 november 2009 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Göteborg filosoferar II: Ett filosofiskt u-land? Om varför Sverige inte har lyckats frambringa en enda världsberömd filosof. Med Alexander Bard, Marcia Cavalcante Schuback och Sven-Eric Liedman. Programledare: Lars Mogensen

Måste jag ge pengar till välgörenhet?

söndag, 15 november 2009, kl 18:00
Måste jag ge pengar till välgörenhet? (MP3) Måste jag ge pengar till välgörenhet? (40 min)
Söndag 15 november 2009 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Måste jag ge pengar till välgörenhet? Första delen av fyra i serien Göteborg filosoferar, inspelad inför publik på Göteborgs universitet med Live Stretmo, sociolog samt Christian Munthe och Kalle Grill, praktiska filosofer. Programledare: Lars Mogensen.

Om judisk identitet

söndag, 25 oktober 2009, kl 18:00
Om judisk identitet (MP3) Om judisk identitet (41 min)
Söndag 25 oktober 2009 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Teologiska rummet handlar denna vecka om judisk identitet. Finns det alls en identitet som förenar all världens judar och hur ser i så fall den identiteten ut. Gäster är lasse Dencik, professor i socialpsykologi, Eva Ekselius, journalist och författare och Nick Aronowich, student på lärarhögskolan. Programledare och producent Peter sandberg.

Teologiska rummet om det postsekulära tillståndet

söndag, 18 oktober 2009, kl 18:00
Teologiska rummet om det postsekulära tillståndet (MP3) Teologiska rummet om det postsekulära tillståndet (41 min)
Söndag 18 oktober 2009 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Teologiska rummet handlar om det nya postsekulära tillståndet, ett samhällsklimatet där religionen är mera synlig och tar mera plats i samhällslivet. Medverkande är göran Rosenberg, journalist och författare, Elena Namli, docent i etik och Ola Sigurdsson, professor i tros och livsåskådningsvetenskap. programledare och producent Peter Sandberg.

Kollektiva minnen

söndag, 11 oktober 2009, kl 18:00
Kollektiva minnen (MP3) Kollektiva minnen (41 min)
Söndag 11 oktober 2009 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Om ett människoliv varar i åttio år, varar ett samhälles i hundratals. Om en människas minnen kan leva i decennier, räknas samhällets kollektiva minnen i sekler. Men vad är egentligen kollektiva minnen? Stora historiska händelser, eller fungerar också sagor och myter? Brons i fotbolls-VM? Hasse & Tage? Hur formas och bevaras våra kollektiva myter, och inte minst: vad fyller de för funktion för samhällslivet? Är de alltid av godo, eller kan de möjligen skapa kollektiva vanföreställningar om t ex det egna folkets överhöghet? ”Vi behöver det förflutna nu, för att skapa framtiden”, anser etnolog Birgitta Svensson i veckans samtal. Övriga gäster är Per Svensson, journalist, och Bo Isenberg, sociolog. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Det är så för att det borde

söndag, 04 oktober 2009, kl 18:00
Det är så för att det borde (MP3) Det är så för att det borde (41 min)
Söndag 04 oktober 2009 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Ett inte ovanligt sätt att beskriva tillvaron är utifrån hur den borde vara. För vad man anser vara det godas skull sätter man på ideologiska skygglappar och bortser från störande naturlagar. Den politiska vänstern beskylls ofta för att begå sådana ideologiska, eller moralistiska, felslut. Och omvänt kan högern beskyllas för att begå naturalistiska felslut när den åberopar sig på naturen för att avgöra vad som är bra och dåligt. Fri konkurrens är naturligt och därför gott. Positiv särbehandling strider mot Darwins ”survival of the fittest” och är därmed förkastligt. I rummet sitter denna vecka Per Bauhn, filosof, Eva Kärfve, sociolog och Erik Svensson, zooekolog. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Om universum och verkligheten

söndag, 27 september 2009, kl 17:00
Om universum och verkligheten (MP3) Om universum och verkligheten (42 min)
Söndag 27 september 2009 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet handlar om hur vi förstår verkligheten. Vår närmsta tillvaro verkar funkara i enlighet med våra sinnens erfarenhet. Men hur är det med universums krafter och de minsta partiklar och energier som bygger vår värld. Kan vi någonsin förstå den yttersta och den innersta verklighet som omger oss. Gäster är Peter Gärdenfors, kognitionsforskare, Ulf Danielsson, strängforskare. Programledare och producent Peter Sandberg.

Vem är mest värd i vården?

söndag, 20 september 2009, kl 18:00
Vem är mest värd i vården? (MP3) Vem är mest värd i vården? (40 min)
Söndag 20 september 2009 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Vi svenskar lever allt längre – medellivslängden i Sverige har ökat med fyra år de senaste tjugo åren. Samtidigt utvecklas läkekonsten. Allt fler liv kan räddas och förlängas. Men det kostar. Och vårdens resurser är begränsade. Trots likavärdesprincipen måste sjukvården börja prioritera bland patienterna. Kanske kan egenansvaret tas med i beräkningen över vem som ska vårdas först? För vissa skador och sjukdomar har patienten själv åsamkat sig genom en onyttig livsstil. Men är det rättvist att välja bort alla överviktiga, kedjerökande streetracingförare utan vare sig cykelhjälm eller bilbälte? Är inte de också människor? Gäster: Vem är mest värd i vården? Om prioriteringar, är medicinetikerna och filosoferna Karl Persson och Jeanette Emt, samt akutkirurgen Birgitta Arneklo-Nobin.

Vem är mest värd i vården?

söndag, 20 september 2009, kl 18:00
Vem är mest värd i vården? (MP3) Vem är mest värd i vården? (40 min)
Söndag 20 september 2009 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Vi svenskar lever allt längre – medellivslängden i Sverige har ökat med fyra år de senaste tjugo åren. Samtidigt utvecklas läkekonsten. Allt fler liv kan räddas och förlängas. Men det kostar. Och vårdens resurser är begränsade. Trots likavärdesprincipen måste sjukvården börja prioritera bland patienterna. Kanske kan egenansvaret tas med i beräkningen över vem som ska vårdas först? För vissa skador och sjukdomar har patienten själv åsamkat sig genom en onyttig livsstil. Men är det rättvist att välja bort alla överviktiga, kedjerökande streetracingförare utan vare sig cykelhjälm eller bilbälte? Är inte de också människor? Gäster: Vem är mest värd i vården? Om prioriteringar, är medicinetikerna och filosoferna Karl Persson och Jeanette Emt, samt akutkirurgen Birgitta Arneklo-Nobin.

Vems moral är den rätta? Om oenighetsargumentet

söndag, 13 september 2009, kl 15:00
Vems moral är den rätta? Om oenighetsargumentet (MP3) Vems moral är den rätta? Om oenighetsargumentet (41 min)
Söndag 13 september 2009 kl 15:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Abort, dödsstraff, manlig omskärelse, slöja, pornografi… Om det är bra eller dåligt beror på vem man frågar. Vi är inte överens i värdefrågor – moral och värderingar kan skilja sig stort inte bara mellan olika kulturer, världsdelar och epoker, utan också mellan två individer. Men är detta faktum ett gångbart argument för att objektiva och universella värden inte existerar? Nya datorsimuleringar tyder nämligen på det. Men kan man verkligen filosofera med hjälp av en dator? Oenighetsargumentet diskuteras när Filosofiska rummet genomför sitt tredje och sista samtal från Filosofidagarna i Lund, som ägde rum i somras. Gäster är filosoferna Martin Peterson, Jonas Olson och Per Bauhn. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Värdet av valfrihet

söndag, 06 september 2009, kl 18:00
Värdet av valfrihet (MP3) Värdet av valfrihet (40 min)
Söndag 06 september 2009 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet från Filosofidagarna II: Värdet av valfrihet. Gör hundra elbolag oss lyckligare? Med filosoferna Lena Halldenius och Karin Enflo.

Kritiken av den Andre

söndag, 30 augusti 2009, kl 16:00
Kritiken av den Andre (MP3) Kritiken av den Andre (41 min)
Söndag 30 augusti 2009 kl 16:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet från Filosofidagarna I: Kritiken av den Andre. Hur kan man berättigat kritisera främmande sedvänjor? Med filosofen Sandra Lindgren och religionsfilosofen Eberhard Herrmann. Programledare: Lars Mogensen.

Om melankoli genom tiderna

söndag, 21 juni 2009, kl 18:00
Om melankoli genom tiderna (MP3) Om melankoli genom tiderna (42 min)
Söndag 21 juni 2009 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Veckans program handlar om melankolins uttryck genom tiderna, från medeltidens vargmän, upplysningstidens romantiker fram till våra dagars utbrända konsumenter med panikångest. Medverkande är Karin Johannisson, idehistoriker och författare till boken Melankoliska rum, Anders Olsson litteraturvetare och akademiledamot och Fredrik Sveneaus, professor i filosofi vid Södertörns högskola. Programledare och producent Peter Sandberg.

Praktisk kunskap i praktiken

söndag, 14 juni 2009, kl 18:00
Praktisk kunskap i praktiken (MP3) Praktisk kunskap i praktiken (41 min)
Söndag 14 juni 2009 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Den här veckan fortsätter vi samtalet om praktisk kunskap, den här gången med de verkliga experterna: praktikerna själva. Hör hemtjänstvårdaren Carolina Lindstöm, polisen Kenneth Sundström, skådespelaren Maria Johansson och filosofen Fredrik Sveneaus. Programledera och producent Peter andberg.

Aha!

söndag, 07 juni 2009, kl 18:00
Aha! (MP3) Aha! (41 min)
Söndag 07 juni 2009 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Att hitta på något helt nytt brukar hänföras till egenskapen kreativitet. Att bedriva forskning kan beskrivas som att ta reda på hur världen fungerar, att upptäcka mönster som redan finns i naturen. Tillsammans med kognitionsforskaren Paulina Lindström ska IT-innovatören Måns Adler och renässansmannen Nils Uddenberg diskutera vad det är att förstå någonting, hur man bär sig åt för att den där fördömda polletten ska trilla ner, och i vilken mån ”hitta på” och ”förstå” har med varandra att göra.

Om praktisk kunskap

söndag, 31 maj 2009, kl 18:00
Om praktisk kunskap (MP3) Om praktisk kunskap (41 min)
Söndag 31 maj 2009 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Frågan om vad praktisk kunskap är har upptagit filosofer ända sedan antiken. Det kan handla om vardagskunskap som att knyta skorna men också om avancerad praktisk yrkeskunskap som när kirurgen opererar bort en elakartad tumör eller en polis som ska ingripa i en allvarlig situation. På Södertörns högskola finns sedan några år tillbaka ett Centrum för praktisk kunskap där yrkesverksamma kan reflektera både över sina egna kunskaper och få dem placerade i en historisk kontext. I två program ska Filosofiska rummet diskutera vad praktisk kunskap är. I det första programmet möter vi Fredrik Svenaeus och Jonna Bornemark från Centrum för praktisk kunskap. Programledare och producent Peter Sandberg.

Kunskap i kvittertider

söndag, 24 maj 2009, kl 18:00
Kunskap i kvittertider (MP3) Kunskap i kvittertider (41 min)
Söndag 24 maj 2009 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Våren har stärkt greppet om den norra hemisfären, men i år är det inte bara fåglarna som kvittrar. Mikrobloggen Twitter (kvitter), nätgemenskapen Facebook och en uppsjö andra plattformar och kommunikationsverktyg under den sammanfattande beteckningen ”sociala medier” har gjort vår möjlighet att meddela oss med varandra bokstavligen gränslös. Bra eller dåligt? I en fristående fortsättning på förra veckans samtal i Filosofiska rummet, Kunskapssamhället 2.0, sammanträder idag ett nytt gäng debattörer: Sigrid Combüchen, författare, Eva Engquist, vicerektor vid Malmö högskola och Andreas Ekström, kulturjournalist. Programledare: Lars Mogensen.

Kunskapssamhället 2.0

söndag, 17 maj 2009, kl 18:00
Kunskapssamhället 2.0 (MP3) Kunskapssamhället 2.0 (42 min)
Söndag 17 maj 2009 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

0,07 sekunder. Så lång tid tar Google på sig att finna Wikipedias artikel om geckoödlor. Den som vill veta hur många häftlameller (setae) per mm² en geckoödla har på sin fot kan här läsa att det rör sig om 5 300. Och att det dessutom kan finnas flera hundra platta ändar (spatula) på varje setae. Modern nanoteknik har troligtvis snart utvecklat en praktisk gecko-tejp. Mänsklighetens samlade kunskap formligen exploderar, och med internet exploderar också kunskapsspridningen. Hur förändras samhället av all denna snabbtillgängliga kunskap och omvänt - hur förändras kunskapsproduktionen? Med är Jeanette Emt, filosof, Bo Isenberg, sociolog och Håkan Arvidsson, historiker. Programledare: Lars Mogensen.

Språkförbistring

söndag, 10 maj 2009, kl 18:00
Språkförbistring (MP3) Språkförbistring (41 min)
Söndag 10 maj 2009 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Vi lever i språket. Vi tänker och uttrycker oss genom språket. Vi blir oss själva genom vårt modersmål. Men inte alla lever i sitt modersmål. Invandrare har ofta lämnat det bakom sig för att försöka forcera ett främmande samhälle på ett främmande språk. Samspelet mellan språk, tänkande och identitet diskuteras i Filosofiska rummet: Språkförbistring, med sångerskan Karin Gudbrand från Danmark, författaren René Vázquez Díaz från Kuba och lingvisten Sven Strömqvist från Sverige.

Sekularism

söndag, 03 maj 2009, kl 18:00
Sekularism (MP3) Sekularism (41 min)
Söndag 03 maj 2009 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Religion är mer än gudstro. Så som religion utövas på många håll i världen innebär den också världslig makt. Sedan upplysningstiden och moderniseringen har religionernas betydelse visserligen minskat, åtminstone i västvärlden, men man talar samtidigt om religionernas återkomst i det nya seklet Filosofiska rummet diskuterar innebörden av sekularism, om ett sekulärt samhälle är eftersträvansvärt och om det över huvud taget är möjligt. Med Lasse Dencik, Birgitta Forsman och Christer Sturmark. Programledare: Lars Mogensen.

Teologiska rummet om himlen och himmelriket

söndag, 19 april 2009, kl 18:00
Teologiska rummet om himlen och himmelriket (MP3) Teologiska rummet om himlen och himmelriket (41 min)
Söndag 19 april 2009 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Vad pratar man egentligen om när man pratar om himlen och himmelriket? Teologiska rummet handlar om vart vi kommer när vi dör, om platsen där Gud bor och om himmelriket på Jorden. Gäster är tidigare ärkebiskop KG Hammar, poeten Ylva Eggehorn och jesuitpatern Philip Geister. Producent och programledare Peter Sandberg.

Om synd och arvssynd.

söndag, 12 april 2009, kl 18:00
Om synd och arvssynd. (MP3) Om synd och arvssynd. (41 min)
Söndag 12 april 2009 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Teologiska rummet handlar den här veckan om synd och arvssynd. Är kristendomen en syndareligion? Gäster är Ann Heberlein, etikforskare och författare och Axel Carlberg, tidigare präst och munk i Katolska kyrkan. Programledare och producent Peter Sandberg.

Teologiska rummet om det religiösa språket

söndag, 05 april 2009, kl 18:00
Teologiska rummet om det religiösa språket (MP3) Teologiska rummet om det religiösa språket (41 min)
Söndag 05 april 2009 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Nu börjar Teologiska rummet igen och kommer att sändas under fyra söndagar med start 5 april. I det första programmet samtalar Kerstin Elman och teologen Ola Sigurdsson om det religiösa språket. Vilka strängar slår det religiösa språket an i dagens generationer, har ord och begrepp som nåd, bebådelse och den helige ande alls någon djupare innebörd? Bör bibelns språk rentav stöpas om för att täcka in moderna människors religiösa erfarenheter och känslor? Programledare och producent Peter Sandberg

God mat - och ond?

söndag, 29 mars 2009, kl 18:00
God mat - och ond? (MP3) God mat - och ond? (41 min)
Söndag 29 mars 2009 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Etiskt och estetiskt om ett grundbehov och den yppersta lyxen och njutningen. Med David Kallós, Ingar Nilsson, Håkan Jönsson och Per Bauhn. Programledare: Lars Mogensen.

Om Bröderna Karamazov och förnuftet

söndag, 22 mars 2009, kl 18:00
Om Bröderna Karamazov och förnuftet (MP3) Om Bröderna Karamazov och förnuftet (42 min)
Söndag 22 mars 2009 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet handlar denna vecka om Fjodor Dostojevskijs roman Bröderna Karamazov som kan läsas som en kritik av det västerländska förnuftsidealet och rationalism. Medverkande är Elena Namli, docent i etik och Owe Wikström, peofessor i religionsfilosofi. Programledare och producent Peter Sandberg.

Lycka

söndag, 15 mars 2009, kl 18:00
Lycka (MP3) Lycka (41 min)
Söndag 15 mars 2009 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Hur länge varar den, och är den egentligen nåt att stå efter? Med Micael Dahlén, Christina Claesson och Per Bauhn. Programledare: Lars Mogensen.

Om filosofin och kvinnan

söndag, 08 mars 2009, kl 18:00
Om filosofin och kvinnan (MP3) Om filosofin och kvinnan (41 min)
Söndag 08 mars 2009 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet på kvinnodagen 8 mars handlar om filosofin och kvinnan och ställer bl.a frågan om varför det är så få kvinnor som studerar filosofi på hög nivå och hur filosofin sett på kvinnan genom historien. Medverkande är Hans Ruin, filosof, Jonna Bornemark och Ulrika Björk, doktorander i filosofi. Programledare och producent Peter Sandberg.

Mångkultur och medborgarskap

söndag, 01 mars 2009, kl 18:00
Mångkultur och medborgarskap (MP3) Mångkultur och medborgarskap (41 min)
Söndag 01 mars 2009 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet: Mångkultur och medborgarskap. Hur skapa politisk gemenskap av kulturell olikhet? Med Maciej Zaremba, Margareta Popoola och Lasse Dencik. Programledare: Lars Mogensen.

Darwins idé

söndag, 22 februari 2009, kl 18:00
Darwins idé (MP3) Darwins idé (42 min)
Söndag 22 februari 2009 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet handlar denna vecka om Darwins idé och om hur utvecklingsläran förändrade tänkandet kring människan, religionen, samhället och vetenskapen. Medverkande är idéhistorikern Sverker Sörlin och biologen Staffan Ulfstrand. Programledare och producent Peter Sandberg.

Felslut

söndag, 15 februari 2009, kl 18:00
Felslut (MP3) Felslut (41 min)
Söndag 15 februari 2009 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Retorikprofessor Anders Sigrell, filosof Anna-Sofia Maurin och Tankebrott-bloggaren Andreas Anundi hjälper oss upptäcka några vanliga logiska felslut, och diskuterar eventuella skillnader mellan felslut ur ett filosofiskt respektive retoriskt perspektiv.

Om Jaget

söndag, 08 februari 2009, kl 18:00
Om Jaget (MP3) Om Jaget (41 min)
Söndag 08 februari 2009 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Denna vecka handlar Filosofiska rummet om Jaget, den gåtfulla identitet som präglar varje medveten sekund av ens liv? På vilket sätt existerar jaget, var sitter det och finns det någon skillnad mellan jaget, medvetandet och identiteten? Och inte minst - går frågan om vad jaget är för nåt ens att svara på? Gäster är Martin Ingvar, professor i integrativ medicin vid Karolinska Institutet, Sharon Rider, teoretisk filosof vid Uppsala universitet och Claes von Hofsten, professor i psykologi också vid Uppsala universitet. Programledare och producent Peter Sandberg.

Värdet av värdet

söndag, 01 februari 2009, kl 18:00
Värdet av värdet (MP3) Värdet av värdet (41 min)
Söndag 01 februari 2009 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet: Värdet av värdet. Vad betyder det att stockholmsbörsen rasade med 42% under 2008? Med journalisterna Johan Ehrenberg och Pernilla Ström, ekonomihistorikern Lennart Schön och filosofen Niklas Olsson-Yaouzis. Programledare: Lars Mogensen

Om den eviga freden

söndag, 25 januari 2009, kl 18:00
Om den eviga freden (MP3) Om den eviga freden (42 min)
Söndag 25 januari 2009 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet handlar denna vecka om fredstanken med utgångspunkt från filosofen Imanuell Kants bok Om den eviga freden. Medverkande är Jan Eliasson, tidigare utrikesminister och orförande för FN:s generalförsamling och Peter Wallensteen, professor i freds och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Programledare och producent Peter Sandberg.

Bara jag, ingen annan. Om solipsism

söndag, 18 januari 2009, kl 18:00
Bara jag, ingen annan. Om solipsism (MP3) Bara jag, ingen annan. Om solipsism (41 min)
Söndag 18 januari 2009 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet: Bara jag, ingen annan. Om solipsism. Med Fredrik Hellberg, bokhandlare, Ladislaus Horatius, fri tänkare och Åse Innes-Ker, socialpsykolog. Programledare är Lars Mogensen

Kierkegaard och existentialismen

söndag, 11 januari 2009, kl 18:00
Kierkegaard och existentialismen (MP3) Kierkegaard och existentialismen (41 min)
Söndag 11 januari 2009 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet: Kierkegaard och existentialismen. Hur kan den gamle 1800-talsdansken lära oss hantera vår ångestframkallande valfrihet 2009? Med Ted Harris, Lone Koldtoft och Jeanette Emt. Programledare Lars Mogensen

Metafysik i 2000-talet

söndag, 04 januari 2009, kl 18:00
Metafysik i 2000-talet (MP3) Metafysik i 2000-talet (41 min)
Söndag 04 januari 2009 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet: Metafysik i 2000-talet. Aristoteles skrev den första boken i ämnet metafysik på 300-talet före vår tideräkning. Vad är metafysik idag? Med Anna-Sofia Maurin.

Om fysik och verklighet

söndag, 28 december 2008, kl 18:00
Om fysik och verklighet (MP3) Om fysik och verklighet (41 min)
Söndag 28 december 2008 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Veckans program handlar den moderna fysikens utveckling och människans oförmåga att uppfatta verkligheten utanför sina sinnen. Gäster är Ulf Danielsson som forskar kring strängteorin och Lars Gustafsson, filosof och författare. Programledare och producent är Peter Sandberg.

Om sveriges mest berömde filosof, Ingmar Hedenius

söndag, 21 december 2008, kl 18:00
Om sveriges mest berömde filosof, Ingmar Hedenius (MP3) Om sveriges mest berömde filosof, Ingmar Hedenius (41 min)
Söndag 21 december 2008 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Programmet handlar denna vecka om sveriges mest berömde filosof, Ingmar Hedenius, som i år skulle ha fyllt 100 år. Hedenius skrev 1949 den religionskritiska boken Tro och vetande som skapade en av sveriges största idédebatter. Gäster är författaren PC Jersild, författaren och journalisten Lena Andersson och Jonna Bornemark, doktorand i filosofi. Programledare och producent Peter Sandberg.

Reklam

fredag, 19 december 2008, kl 14:00
Reklam (MP3) Reklam (41 min)
Fredag 19 december 2008 kl 14:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet - Reklam. Hur tacklar vi all denna konsumtionsövertalning? Med Peter Gärdenfors, Malin Wikerberg, Mats Alvesson och Yvonne Eriksson.

Reklam

söndag, 14 december 2008, kl 18:00
Reklam (MP3) Reklam (41 min)
Söndag 14 december 2008 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet - Reklam. Hur tacklar vi all denna konsumtionsövertalning? Med Peter Gärdenfors, Malin Wikerberg, Mats Alvesson och Yvonne Eriksson.

Teologiska rummet om Tvivel

söndag, 07 december 2008, kl 18:00
Teologiska rummet om Tvivel (MP3) Teologiska rummet om Tvivel (41 min)
Söndag 07 december 2008 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Denna vecka handlar Teologiska rummet om religiöst tvivel. Vad innebär det för en troende att börja tvivla? Gäster är Owe Wikström, religionspsykolog, Maria Küchen, författare och Ulf Jonsson, religionsfilosof.Programledare och producent är Peter Sandberg.

Om Treenigheten

söndag, 30 november 2008, kl 18:00
Om Treenigheten (MP3) Om Treenigheten (41 min)
Söndag 30 november 2008 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Teologiska rummet handlar denna vecka om treenigheten som kristna teologer försökt tolka i 2000 år. Gäster KG Hammar, Anders Piltz och Sinnika Neuhaus. Programledare och producent är Peter Sandberg

Om Gamla testamentets Gud

söndag, 16 november 2008, kl 18:00
Om Gamla testamentets Gud (MP3) Om Gamla testamentets Gud (41 min)
Söndag 16 november 2008 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Teologiska rummet om Gamla testamentets Gud. Medverkande Morton Narrow, överrabbin eméritus i Stockholms synagoga, Jesper Svartvik, religionsteolog och Lina Sjöberg, teolog. Programledare och producent Peter Sandberg.

Om Passionshistorien

söndag, 09 november 2008, kl 18:00
Om Passionshistorien (MP3) Om Passionshistorien (41 min)
Söndag 09 november 2008 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Åter dags för Teologiska rummet fyra veckor i SR P1. Första programmet handlar om Passionshistorien och hur den kan tolkas. medverkande är Owe Wikström, professor i religionspsykologi, Anders Piltz, katolsk präst och Elena Namli, etikforskare. Prod och programledare Peter Sandberg.

Om filosofin och kvinnan

söndag, 02 november 2008, kl 18:00
Om filosofin och kvinnan (MP3) Om filosofin och kvinnan (41 min)
Söndag 02 november 2008 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Denna vecka handlar Filosofiska rummet om varför så få kvinnor väljer att bli filosofer och om hur man betraktat den tänkande kvinnan i historien. Gäster Jonna Bornemark och Ulrika Björk, doktorander i filosofi och Hans Ruin, professor i filosofi. Producent och programledare Peter Sandberg.

Finland filosoferar del 4

söndag, 26 oktober 2008, kl 18:00
Finland filosoferar del 4 (MP3) Finland filosoferar del 4 (40 min)
Söndag 26 oktober 2008 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet: Finland filosoferar. Del 4: Om gåendets filosofi och moraliska vägval. En filosofisk promenad längs med Aura-ån med Nora Hämäläinen, filosof i Helsingfors och Olli Lagerspetz och Göran Torrkulla, filosofer i Åbo. Programledare: Lars Mogensen

Finland filosoferar del 3

söndag, 19 oktober 2008, kl 18:00
Finland filosoferar del 3 (MP3) Finland filosoferar del 3 (41 min)
Söndag 19 oktober 2008 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet: Finland filosoferar. Del 3: Vad betyder ”Jag älskar dig?” Med Camilla Kronqvist, Ylva Gustafsson och Hannes Nykänen, filosofer vid Åbo akademi. Programledare: Lars Mogensen.

Finland filosoferar del 2

söndag, 12 oktober 2008, kl 18:00
Finland filosoferar del 2 (MP3) Finland filosoferar del 2 (41 min)
Söndag 12 oktober 2008 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet: Finland filosoferar. Del 2: Wittgenstein, språket och verkligheten. Wittgenstein genomsyrar den filosofi som bedrivs vid Åbo Akademi. Vad det innebär förklarar Lars Hertzberg, Yrsa Neuman och Hannes Nykänen för programledare Lars Mogensen.

Finland filosoferar del 1

söndag, 05 oktober 2008, kl 18:00
Finland filosoferar del 1 (MP3) Finland filosoferar del 1 (41 min)
Söndag 05 oktober 2008 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet: Finland filosoferar. Del 1: Nymoralism. Vilken är vår tids moralkakor, och vem bakar dem? Med Yrsa Neuman, Göran Torrkulla och Joel Backström, filosofer vid Åbo Akademi. Programledare: Lars Mogensen.

Filosofen i samhället

söndag, 28 september 2008, kl 18:00
Filosofen i samhället (MP3) Filosofen i samhället (40 min)
Söndag 28 september 2008 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet: Filosofen i samhället. Hur ser filosoferna på sin samhällsroll? Vi frågar tre: Birgitta Forsman från Lund och Thomas Wallgren och Joonas Leppänen från Helsingfors. Programledare: Lars Mogensen.

Struntprat

söndag, 21 september 2008, kl 18:00
Struntprat (MP3) Struntprat (41 min)
Söndag 21 september 2008 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet: Struntprat. Pratar vi för mycket eller för lite strunt, eller är problemet bara vem som struntpratar var? Med samtalsforskare Viveka Adelswärd, kognitionsforskare Peter Gärdenfors och Jeanette Emt, praktisk filosof, inför publik på biblioteket i Dalby. Programledare: Lars Mogensen.

Om personlighetens gåta

söndag, 14 september 2008, kl 18:00
Om personlighetens gåta (MP3) Om personlighetens gåta (41 min)
Söndag 14 september 2008 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet om personlighetens gåta.

Solidaritet

söndag, 07 september 2008, kl 18:00
Solidaritet (MP3) Solidaritet (40 min)
Söndag 07 september 2008 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet: Solidaritet. Vad betyder det, och är det gångbart idag? Med Katrine Kielos, Roland P Martinsson, filosof och Torbjörn Tännsjö. Programledare: Lars Mogensen.

Kollektivets kraft

söndag, 31 augusti 2008, kl 18:00
Kollektivets kraft (MP3) Kollektivets kraft (41 min)
Söndag 31 augusti 2008 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet: Kollektivets kraft. Är ensam stark, eller blir vi gladare ju fler vi är tillsammans? Med Ruben Östlund, filmregissör, Jeanette Emt, filosof och Anders Mildner, journalist. Programledare: Lars Mogensen

Naturens egenvärde

söndag, 24 augusti 2008, kl 18:00
Naturens egenvärde (MP3) Naturens egenvärde (41 min)
Söndag 24 augusti 2008 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet: Naturens egenvärde. Har vi anledning att värna naturen för naturens egen skull? Med Johan Brännmark, Elisabeth Gerle och Lars Samuelsson. Programledare: Lars Mogensen.

Kosmopolitens blick

söndag, 22 juni 2008, kl 18:00
Kosmopolitens blick (MP3) Kosmopolitens blick (40 min)
Söndag 22 juni 2008 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet: Kosmopolitens blick. Om värdet av en kosmopolitisk attityd, med Bo Isenberg, Dan Jönsson och Pauline Stoltz. Programledare: Lars Mogensen.

Genvägar till ett bättre liv

söndag, 15 juni 2008, kl 18:00
Genvägar till ett bättre liv (MP3) Genvägar till ett bättre liv (41 min)
Söndag 15 juni 2008 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet: Genvägar till ett bättre liv. Om ”enhancement”, möjligheten att förbättra oss med ny teknik, med fysiker Lars Montelius, etikforskare Ann Heberlein, och filosof Nils-Eric Sahlin. Programledare: Lars Mogensen.

Generna berättar

söndag, 08 juni 2008, kl 18:00
Generna berättar (MP3) Generna berättar (39 min)
Söndag 08 juni 2008 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet: Generna berättar. Om gentest, med läkaren Johan Björkegren och filosofen Nils-Eric Sahlin. Programledare: Lars Mogensen.

Om konsten att ta ansvar

söndag, 01 juni 2008, kl 18:00
Om konsten att ta ansvar (MP3) Om konsten att ta ansvar (41 min)
Söndag 01 juni 2008 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet som den här veckan diskuterar etikforskaren Ann Heberleins bok Det var inte mitt fel - om konsten att ta ansvar. Gäster Ann Heberlein, etikforskare, Åsa Linderborg, författare och journalist och Tomas Anderberg, praktisk filosof. Programledare och producent är Peter Sandberg.

När är jag ansvarig för mina handlingar

söndag, 18 maj 2008, kl 18:00
När är jag ansvarig för mina handlingar (MP3) När är jag ansvarig för mina handlingar (41 min)
Söndag 18 maj 2008 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Med anledning av den frikännande domen mot den sk Rödebymannen diskuteras idag frågan om när och när man inte kan anses ha ansvar för sina handlingar. Gäster: Madelaine Leijonhufvud, Tomas Anderberg och Ann Heberlein. Programledare och producent Peter Sandberg

Varför musik?

söndag, 11 maj 2008, kl 18:00
Varför musik? (MP3) Varför musik? (41 min)
Söndag 11 maj 2008 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet: Varför musik? Med musikern och spoken word-artisten Emil Jensen, pianisten och den fria tänkaren Ladislaus Horatius, gitarristen, musikpedagogen och -etnologen Eva Saether samt musikkritikern och filosofen Thomas Anderberg. Programledare: Lars Mogensen.

Teologiska rummet vad eller vem är Gud

söndag, 04 maj 2008, kl 18:00
Teologiska rummet vad eller vem är Gud (MP3) Teologiska rummet vad eller vem är Gud (41 min)
Söndag 04 maj 2008 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Den här veckan handlar Teologiska rummet om hurvida det går att definiera vad eller vem Gud är. Gäster: Tidigare Ärkebiskop KG Hammar, religionsfilosofen Ulf Jonsson och Jonna Bornemark doktorand i filosofi. Programledare och producent Peter Sandberg. Mer info www.sr.se/p1

Teologiska rummet 2008-04-27

söndag, 27 april 2008, kl 18:00
Teologiska rummet 2008-04-27 (MP3) Teologiska rummet 2008-04-27 (41 min)
Söndag 27 april 2008 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Om hur västvärlden sekulariserades och vad som blev konsekvenserna av att människan intog Guds plats

söndag, 20 april 2008, kl 18:00
Om hur västvärlden sekulariserades och vad som blev konsekvenserna av att människan intog Guds plats (MP3) Om hur västvärlden sekulariserades och vad som blev konsekvenserna av att människan intog Guds plats (41 min)
Söndag 20 april 2008 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Den här veckan handlar det om hur västvärlden sekulariserades och vad som blev konsekvenserna av att människan intog Guds plats. Programledare och producent är Peter Sandberg. Gäster: Göran Rosenberg, journalist, Ola Sigurdsson, teolog och Marie Demker, statsvetare. Programledare och producent Peter Sandberg

Teologiska rummet

söndag, 13 april 2008, kl 18:00
Teologiska rummet (MP3) Teologiska rummet (41 min)
Söndag 13 april 2008 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Teologiska rummet handlar om de kristna dogmerna, är de något att tro på och varför ska jag tro på dem.

Ayn Rand och individualismen

söndag, 30 mars 2008, kl 18:00
Ayn Rand och individualismen (MP3) Ayn Rand och individualismen (41 min)
Söndag 30 mars 2008 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Ayn Rands idéromaner från nittonhundratalets mitt, Urkällan och Och världen skälvde, fascinerar och förskräcker i sin häftiga kritik av kollektivet och hyllning av individualismen. Med ledarskribenten Heidi Avellan, kulturjournalisten Tor Billgren, filosofen Jeanette Emt och Rand-kännaren Mattias Svensson. Programledare Lars Mogensen

Vad är bildning i vår tid?

söndag, 23 mars 2008, kl 18:00
Vad är bildning i vår tid? (MP3) Vad är bildning i vår tid? (40 min)
Söndag 23 mars 2008 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Och nu följer Filosofiska rummet som idag handlar om bildning förr och vad bildning är idag. Programledare och producent är Peter Sandberg. Gäster: Göran Greider, Martina Lowden och Andres Lokko. Programledare och producent Peter Sandberg. Programmet är en repris sen i december förra året.

Kulturella sedvänjor och mänskliga handlingar

söndag, 16 mars 2008, kl 18:00
Kulturella sedvänjor och mänskliga handlingar (MP3) Kulturella sedvänjor och mänskliga handlingar (41 min)
Söndag 16 mars 2008 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet: Kulturella sedvänjor och mänskliga handlingar. Hur fruktbart är det att hänföra mänskliga handlingar till kulturella sedvänjor - och hur riskabelt? Med Per Bauhn, Rakel Chukri och Pernilla Ouis. Programledare Lars Mogensen

Om att se sig själv

söndag, 09 mars 2008, kl 18:00
Om att se sig själv (MP3) Om att se sig själv (41 min)
Söndag 09 mars 2008 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet handlar om konsten att betrakta sig själv i narscicismens tidevarv.

Moralens rötter

söndag, 02 mars 2008, kl 18:00
Moralens rötter (MP3) Moralens rötter (41 min)
Söndag 02 mars 2008 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet: Moralens rötter. Är det bara förnuftet och en allmänt utspridd intuition för vad som är rätt och fel som får oss att agera moraliskt? Ett moralpsykologiskt samtal med Fredrik Björklund, forskare i psykologi, Björn Petersson, filosof och Martina Takter, socionom och församlingskurator. Programledare Lars Mogensen.

Om retorik

söndag, 24 februari 2008, kl 18:00
Om retorik (MP3) Om retorik (41 min)
Söndag 24 februari 2008 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

På 1800-talet var retoriken på nedgång, den fick rykte om sig att vara en konst i att med simpla metoder övertala och bedra folk. Det är ju bara retorik, sades det. Nu är retoriken tillbaka. Konsten att kunna övertyga med ord står högt i kurs inom politik, näringsliv, reklam och media. Men vad är då retorik, ett vapen i demokratins tjänst eller en samling trix och knep för den som har något att dölja? Medverkande: Tidigare statsminister Göran Persson, Ann Öhrberg, forskare och lärare i retorik vid Uppsala universitet, samt Anders Sigrell, nyutnämnd professor i retorik vid Lunds Universitet. Programledare och producent: Peter Sandberg

Kampen om verkligheten

söndag, 17 februari 2008, kl 18:00
Kampen om verkligheten (MP3) Kampen om verkligheten (41 min)
Söndag 17 februari 2008 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet: Kampen om verkligheten. I en medialiserad tid är det många som vill servera oss verklighet. Hur går det till när vi formar vår verklighetsbild? Med Göran Rosenberg, författare och journalist, Ingar Brinck, filosof och Lasse Dencik, professor i socialpsykologi. Programledare Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Om åldrande och kreativitet

söndag, 10 februari 2008, kl 18:00
Om åldrande och kreativitet (MP3) Om åldrande och kreativitet (41 min)
Söndag 10 februari 2008 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Går det att åldras utan att förlora sin kreativitet? Går det att hålla den själsliga kraften vid liv även när man kommer högt upp i åldrarna? Inom konsten finns många bevis på detta: Picasso målade sig genom livet, Ingmar Bergman var aktiv in i det sista och många författare slutar inte skriva förrän livet självt sätter punkt. Filosofiska rummet ställer denna vecka frågan om åldrande och kreativitet till tre gäster: skådespelaren Sven Wollter, hjärnforskaren Martin Ingvar och socialantropologen Lisbeth Sachs.

Fördomar

söndag, 03 februari 2008, kl 18:00
Fördomar (MP3) Fördomar (41 min)
Söndag 03 februari 2008 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

En hävdar att de sitter i våra gener, att människor liksom andra djur är biologiskt designade att upptäcka och misstänkliggöra olikhet – och att negativa fördomar dominerar eftersom överlevnadsvärdet av hotaspekten är en prioritet. En annan menar tvärtom att fördomar är en ytligt inlärd företeelse som är ganska enkel att sudda bort. En tredje säger att vi alla är lika fördomsfulla medan en fjärde i empiriska studier visar att det därvidlag är stor skillnad mellan oss. Alla drabbar de samman i Filosofiska rummet: Fördomar. De är Linda Lill, sociolog i Malmö, Maja Muttsson, personalrekryterare i samma stad, Fredrik Björklund, forskare i psykologi i Lund och Andreas Olsson, detsamma i Stockholm. Programledare Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Teologiska rummet att definiera gud

söndag, 27 januari 2008, kl 18:00
Teologiska rummet att definiera gud (MP3) Teologiska rummet att definiera gud (41 min)
Söndag 27 januari 2008 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

När vi definierar världen gör vi det i förhållande till vad vi kan få reda på och omfatta med våra sinnen: tid, rum, materia, att existera eller inte existera, det vi tror oss kunna förstå och förhålla oss till. Likadant tycks det vara när det gäller Gud. Vi beskriver Gud med samma ord som vi beskriver världen och tingen. Gud är god på samma sätt som en människa, fast i litet större omfattning. Gäster: tidigare ärkebiskop KG Hammar, numera lärare i teologi vid Lunds universitet, Ulf Jonsson jesuitpater och doktor i religionsfilosofi och Jonna Bornemark, doktorand i filosofi vid Södertörns högskola. Programledare och producent: Peter Sandberg.

Karaktär

söndag, 20 januari 2008, kl 18:00
Karaktär (MP3) Karaktär (41 min)
Söndag 20 januari 2008 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet: Karaktär. Hur går det med nyårslöftena? Med filosof Jeanette Emt, psykolog Eugenia Rozenberg och dramatiker Cristina Gottfridsson. Programledare Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist

Om Knutby och totalitarismen

söndag, 13 januari 2008, kl 18:00
Om Knutby och totalitarismen (MP3) Om Knutby och totalitarismen (41 min)
Söndag 13 januari 2008 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet 2008-01-13

Om Knutby och totalitarismen

söndag, 13 januari 2008, kl 18:00
Om Knutby och totalitarismen (MP3) Om Knutby och totalitarismen (41 min)
Söndag 13 januari 2008 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Totalitarism, inkvisition, etnisk rensning och folkmord är några av de tragedier som kantar människans vägar mot utlovade paradis, i himlen eller på jorden. I grunden ligger ofta teologiska och ideologiska övertygelser kring det absoluta: den absoluta sanningen eller godheten som just vår tro, vår ideologi omfattar. Och monopol på sanning och godhet tycks – som historien tydligt visar - förr eller senare driva fram det onda. Medberkande: Göran Bergstrand, präst och terapeut som också är författare till boken Inte bara Knutby. Owe Wikström, religionspsykolog. Och Göran Rosenberg, journalist och författare.

Popper, vetenskapen och politiken

söndag, 06 januari 2008, kl 18:00
Popper, vetenskapen och politiken (MP3) Popper, vetenskapen och politiken (40 min)
Söndag 06 januari 2008 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Med sitt falsifierbarhets-kriterium för vetenskapen och sitt stora verk Det öppna samhället och dess fiender (The Open Society and Its Enemies, 1945) har filosofen Karl Popper (1902-1994) haft ett väldigt inflytande på ideal i – och utformningar av – så vitt skilda fält som vetenskap och politik.Panelen består av Gunnar Andersson, professor emeritus i filosofi vid Umeå universitet, och Inge-Bert Täljedal, som har många parallella spår i sitt CV: medicinsk forskare, universitetsrektor, kommunfullmäktigeordförande och poet. Programledare Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Vad är bildning?

söndag, 30 december 2007, kl 18:00
Vad är bildning? (MP3) Vad är bildning? (40 min)
Söndag 30 december 2007 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Frågan i Filosofiska rummet denna vecka är: Vad är bildning?

Om känslan i förnuftet

söndag, 23 december 2007, kl 18:00
Om känslan i förnuftet (MP3) Om känslan i förnuftet (44 min)
Söndag 23 december 2007 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Att känna har ofta betraktats som motsatsen till att tänka. Men nyare hjärn- och annan forskning konstaterar allt oftare vikten av ett sunt känsloliv för att tänka och handla förnuftigt.Filosofiska rummet: Om känslan i förnuftet diskuterar båda frågorna, med idéhistorikern Åsa Andersson, litteraturvetaren Annelie Bränström Öhman och filosoferna Hildur Kalman och Per Nilsson. En publik på Umeå universitet medverkar också med frågor och idéer. Programledare Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Självkännedom

söndag, 16 december 2007, kl 18:00
Självkännedom (MP3) Självkännedom (41 min)
Söndag 16 december 2007 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Hur går det till att känna sig själv – känner man sig själv automatiskt, eller är det en medveten process som man kan välja att inleda eller inte? Och om man kan öka sin självkännedom, innebär det då ett större moraliskt ansvar? För den som är medveten om att vara en amoralisk egoist borde ju ha ett större ansvar att ändra på det förhållandet än den som inte har en susning om sitt eget inre. Filosofiska rummet: Självkännedom är inspelat på Humanisthuset vid Umeå universitet, med psykologen Sinella Keskiniva, Johan Eriksson, doktorand i psykologi och Pär Sundström, filosof med inriktning på medvetandefilosofi. Programledare: Lars Mogensen, producent: Thomas Lunderquis

Klimathotet en politisk eller moralisk fråga?

söndag, 09 december 2007, kl 18:00
Klimathotet en politisk eller moralisk fråga? (MP3) Klimathotet en politisk eller moralisk fråga? (41 min)
Söndag 09 december 2007 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Isarna smälter och öknarna breder ut sig. Men är klimathotet en politisk eller moralisk fråga? Vilket är individens ansvar för den globala miljön? Filosoferna Martin Edman, Lars Samuelsson och Bertil Strömberg vid Umeå universitet samtalar med programledare Lars Mogensen. Producent: Thomas Lunderquist.

Om berättande och mening

söndag, 02 december 2007, kl 18:00
Om berättande och mening (MP3) Om berättande och mening (41 min)
Söndag 02 december 2007 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Berättandet är människans kanske mest effektiva verktyg för att skapa mening i tillvaron. Med berättandets hjälp sätter vi ljus på händelser och skeenden och knyter ihop världen till en överblickbar struktur. Berättande är människans mest ursprungliga sätt att skapa mening – och har gett oss en evolutionär fördel.Gäster: Peter Gärdenfors, kognitionsforksare och filosof, vid Lunds universitet, Yvonne Eriksson, konst o bildvetare från GBG universitet och PC Jersild, författare. Programledare och producent: Peter Sandberg

Surt, sa räven! Om adaptiva preferenser

söndag, 25 november 2007, kl 18:00
Surt, sa räven! Om adaptiva preferenser (MP3) Surt, sa räven! Om adaptiva preferenser (40 min)
Söndag 25 november 2007 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Om adaptiva preferenser, människans benägenhet att gilla läget, anpassa sig efter sina förutsättningar snarare än tänja gränser. Är vi människor predestinerade till sådan här anpasslighet eller kan vi göra någonting för att förlägga våra önskningar något längre bort än dit näsan räcker? Bör vi försöka bryta mönstret och kanske bara låta fantasin sätta gränserna? Samtal med psykologiprofessor Carl Martin Allwood och filosoferna Åsa Andersson och Johan Brännmark. Programledare: Lars Mogensen, producent: Thomas Lunderquist

Om sex i vår tid

söndag, 18 november 2007, kl 18:00
Om sex i vår tid (MP3) Om sex i vår tid (41 min)
Söndag 18 november 2007 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

För en tid sedan handlade Filosofiska Rummet om varför erotiken varit så frånvarande i filosofihistorien. Nu ska vi prata om synen på sex och samlevnad i vår tid. Tidsandan kan tyckas något förvirrad, ideologier, teser och tyckanden spretar åt olika håll. HBT- rörelsen, liksom Queerrörelsen, har fått många av oss att öppna ögonen för det sexuellt normativa i vårt samhälle, kyrkor från när och fjärran fortsätter att kämpa mot homosexualitet och en nypuritansk vänster tolkar sex som ren maktordning, kvinnan är ett offer för mannens sexuella överordning. Samtal om pornografi, fantasier, sex och politik. Gäster: Jonna Bornemark, doktorand i filosofi på Södertörns högskola, Edda Manga, idé och lärdomshistoriker från Uppsala universitet och Carl Mikael Edenborg, författare, journalist och förlagschef på Vertigo, som ger ut böcker av t.ex surrealismens stora författare.

Teknikutvecklingen

söndag, 11 november 2007, kl 18:00
Teknikutvecklingen (MP3) Teknikutvecklingen (41 min)
Söndag 11 november 2007 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet: Teknikutvecklingen. Samhället genomsyras av högteknologi. Vilken är dess drivkraft, är den rationell och vem har egentligen kontrollen över tekniken? Gäster är Ingemar Nordin, filosofiprofessor vid Linköpings universitet, Peter Sylwan, vetenskapsjournalist och Sarah Fredriksson, uppfinnare och företagsledare. Programledare Lars Mogensen.

Filosofi vs Teologi

söndag, 04 november 2007, kl 18:00
Filosofi vs Teologi (MP3) Filosofi vs Teologi (41 min)
Söndag 04 november 2007 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Vissa filosofer tycker att teologin åker snålskjuts på förslappad postmodern relativism, medan teologer kan tycka att filosofin skyr nytänkandet till förmån för sin inbitna rationalism.

Filosofi vs Teologi

söndag, 04 november 2007, kl 18:00
Filosofi vs Teologi (MP3) Filosofi vs Teologi (41 min)
Söndag 04 november 2007 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Vissa filosofer tycker att teologin åker snålskjuts på förslappad postmodern relativism, medan teologer kan tycka att filosofin skyr nytänkandet till förmån för sin inbitna rationalism. Peter Sandberg Gäster: Ola Sigurdson, teolog vid Göteborgs universitet, Thomas Anderberg, filosof vid Uppsala universitet och Jonna Bornemark, doktorand i filosofi vid Södertörns högskola. Programledare och producent: Peter Sandberg.

Makt

söndag, 28 oktober 2007, kl 18:00
Makt (MP3) Makt (41 min)
Söndag 28 oktober 2007 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Makt är ju ett centralt begrepp i alla samhällsbyggen och mänskliga relationer. Vi pratar om den som en självklarhet men vet vi verkligen hur makt fungerar? Hur uppstår makt och hur upprätthålls den? Programledare Lars Mogensen Gäster är Åsa Andersson, praktisk filosof som i sin forskning jagar samhällets princip och laborerar med nya maktanalyser, Magnus Jiborn som är filosof och lobbyist och Christopher Aqurette, som är nyliberal bloggare. Programledare Lars Mogensen,

Om erotiken och den pryda filosofin

söndag, 21 oktober 2007, kl 18:00
Om erotiken och den pryda filosofin (MP3) Om erotiken och den pryda filosofin (41 min)
Söndag 21 oktober 2007 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Om sexualiteten är frånvarande i dagens filosofiska debatt, så var den desto mer i centrum när filosofin föddes i det antika Grekland. Å ena sidan var tidsandan mer tolerant, med våra mått mätt – homosexualitet var fullt accepterat och praktiserades av många män, å andra sidan sågs alltför okontrollerad sexualitet som ett hot mot tankeförmågan. Njutningens kraft ansågs korrumpera sinnena och förslava tankeförmågan. Peter Sandberg Gäster: Per Magnus Johansson, psykoanalytiker och idé och lärdomshistoriker vid Göteborgs universitet, Jonna Bornemark, doktorand vid Södertörns högskola och Edda Manga idé och lärdomshistoriker vid Uppsala universitet.

Receptet för lycka

söndag, 14 oktober 2007, kl 18:00
Receptet för lycka (MP3) Receptet för lycka (41 min)
Söndag 14 oktober 2007 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

En sked med nära relationer, en med hälsa och arbete, men först och främst en rejäl dos goda gener! Sätt gärna till en nypa religiös tro men strunta i pengarna, i alla fall om du redan har en hyfsad levnadsstandard. Så lyder ett recept som olika lyckoforskare tagit fram. Men hur ser vi på lyckan – är det en känsla av tillfredsställelse eller består den av många korta kickar? Och vad säger filosoferna som funderat över lyckans väsen i tvåtusen år? I Filosofiska rummet Receptet för lycka möts lyckoforskaren Henry Montgomery, filosofen Torbjörn Tännsjö och poeten Aase Berg.

Den nya ateismen

söndag, 07 oktober 2007, kl 18:00
Den nya ateismen (MP3) Den nya ateismen (41 min)
Söndag 07 oktober 2007 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Religionen har under senare år skjutit fram positionen i västvärlden. Inte minst i Sverige. Men nu samlar sig ateismen och ett mer organiserat motstånd syns inte minst på debattsidor och på bokhandlarnas bestsellerlistor.Gäster: Thomas Anderberg, filosof som skrivit boken Guds moral, Maria Küchen, författare till boken Anteckningar efter en frontalkrock med Gud och PC Jersild läkare och författaren Programledare och producent: Peter Sandberg.

Den nya ateismen

söndag, 07 oktober 2007, kl 18:00
Den nya ateismen (MP3) Den nya ateismen (41 min)
Söndag 07 oktober 2007 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Religionen har under senare år skjutit fram positionen i västvärlden. Inte minst i Sverige. Men nu samlar sig ateismen och ett mer organiserat motstånd syns inte minst på debattsidor och på bokhandlarnas bestsellerlistor.Gäster: Thomas Anderberg, filosof som skrivit boken Guds moral, Maria Küchen, författare till boken Anteckningar efter en frontalkrock med Gud och PC Jersild läkare och författaren Programledare och producent: Peter Sandberg.

Negativism i kulturen

söndag, 30 september 2007, kl 20:01
Negativism i kulturen (MP3) Negativism i kulturen (493 min)
Söndag 30 september 2007 kl 20:01 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Går konsten idag mest ut på att posera med ett slags kvasi-provokationer? Konstnären Lars Vilks, den danske akademiledamoten Frederik Stjernfelt och filosofen Jeanette Emt samtalar med programledare Lars Mogensen. Producent: Thomas Lunderquist

Personlighetens gåta

söndag, 16 september 2007, kl 20:00
Personlighetens gåta (MP3) Personlighetens gåta (495 min)
Söndag 16 september 2007 kl 20:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Denna vecka handlar Filosofiska rummet om Personlighetens gåta. Varför blir vi dem vi blir?

Om normer och normativitet

söndag, 09 september 2007, kl 20:01
Om normer och normativitet (MP3) Om normer och normativitet (493 min)
Söndag 09 september 2007 kl 20:01 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Det finns få sätt att vara normal på men många sätt att avvika på: socialt, sexuellt, fysiskt, medicinskt, mentalt, ideologiskt etc. Varför är människan så fixerad vid att peka ut det avvikande, det som inte följer normen? Gäster är Sandra Dahlén, författare till boken Hetero, Thomas Hylland Eriksen, Socialantropolog och redaktör för norska antologin Normalitet och Lars-Christer Hydén, psykolog och docent i kommunikation och redaktör för antologin Normalitetens förhandling och förvandling.

Om normer och normativitet

söndag, 09 september 2007, kl 20:01
Om normer och normativitet (MP3) Om normer och normativitet (493 min)
Söndag 09 september 2007 kl 20:01 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Det finns få sätt att vara normal på men många sätt att avvika på: socialt, sexuellt, fysiskt, medicinskt, mentalt, ideologiskt etc. Varför är människan så fixerad vid att peka ut det avvikande, det som inte följer normen? Gäster är Sandra Dahlén, författare till boken Hetero, Thomas Hylland Eriksen, Socialantropolog och redaktör för norska antologin Normalitet och Lars-Christer Hydén, psykolog och docent i kommunikation och redaktör för antologin Normalitetens förhandling och förvandling.

Hur dum får man vara?

söndag, 02 september 2007, kl 20:01
Hur dum får man vara? (MP3) Hur dum får man vara? (498 min)
Söndag 02 september 2007 kl 20:01 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Världen kryllar av dumhet av alla de slag. Det finns ondskans dumhet och ointelligensens, den obotliga dumheten och den vanliga, tillfälliga dumheten – för att bara nämna några dumheter. En fråga som inställer sig (om man alls vågar närma sig detta känsliga ämne) är hur dum man får vara, alternativt hur dum man bör tillåta sina medmänniskor vara innan man ingriper? Gustaf Östberg, professor emeritus i materiallära, har författat en liten skrift om den senare kategorin, ”Om vanlig tillfällig dumhet”. Hör honom filosofera tillsammans med Expressens kulturchef Per Svensson, filosofen Jeanette Emt och programledare Lars Mogensen.

Kroppen i filosofi och teologi

söndag, 26 augusti 2007, kl 20:01
Kroppen i filosofi och teologi (MP3) Kroppen i filosofi och teologi (497 min)
Söndag 26 augusti 2007 kl 20:01 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Människokroppen är en levande organism vars sinnen är vår källa till kunskap om omvärlden. Kroppen är hem för vårt medvetande och dessutom tvingas kroppen kånka runt medvetandet i världen. Kroppen är stoftet vi identifierar oss med och vår fysiska representant i det sociala livet. Trots allt detta spelar kroppen en ganska blygsam roll inom filosofins moderna historia. Inom den kristna teologin är kroppen däremot ett fundament. Gud tog sig gestalt i en människokropp – Jesus Kristus – och vandrade på Jorden. Gäster: Ola Sigurdsson teolog och författare till boken Himmelska kroppar, inkarnation blick och kroppslighet, Magnus Zetterholm, docent i Nya Testamentets exegetik vid Linköpings universitet och Jonna Bornemark, doktorand i filosofi. Programledare och producent: Peter Sandberg

Kroppen i filosofi och teologi

söndag, 26 augusti 2007, kl 20:00
Kroppen i filosofi och teologi (MP3) Kroppen i filosofi och teologi (497 min)
Söndag 26 augusti 2007 kl 20:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Människokroppen är en levande organism vars sinnen är vår källa till kunskap om omvärlden. Kroppen är hem för vårt medvetande och dessutom tvingas kroppen kånka runt medvetandet i världen. Kroppen är stoftet vi identifierar oss med och vår fysiska representant i det sociala livet. Trots allt detta spelar kroppen en ganska blygsam roll inom filosofins moderna historia. Inom den kristna teologin är kroppen däremot ett fundament. Gud tog sig gestalt i en människokropp – Jesus Kristus – och vandrade på Jorden. Gäster: Ola Sigurdsson teolog och författare till boken Himmelska kroppar, inkarnation blick och kroppslighet, Magnus Zetterholm, docent i Nya Testamentets exegetik vid Linköpings universitet och Jonna Bornemark, doktorand i filosofi. Programledare och producent: Peter Sandberg

Diskriminering

onsdag, 11 juli 2007, kl 12:19
Diskriminering (MP3) Diskriminering (491 min)
Onsdag 11 juli 2007 kl 12:19 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet: Diskriminering. Ett etiskt samtal om strukturell diskriminering och positiv särbehandling, med filosof Karim Jebari, genusvetare Tiina Rosenberg och skribent Thomas Gür. Programledare Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Etikens utmaningar. Del 3: Biologism.

söndag, 01 juli 2007, kl 20:01
Etikens utmaningar. Del 3: Biologism. (MP3) Etikens utmaningar. Del 3: Biologism. (490 min)
Söndag 01 juli 2007 kl 20:01 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Existerar längre rätt och fel, gott och ont, eller beror allt på makt eller gener? Filosofiska rummet avslutar sin serie Etikens utmaningar med att granska biologismen. Vi möter före detta filosofen och psykologen, numera hjärnforskaren Germund Hesslow. Han försvarar sin position i samtal med programledare Lars Mogensen och seriens bisittare Jeanette Emt, praktisk filosof.

Postmodernism, Etikens utmaningar Del 2

söndag, 24 juni 2007, kl 20:00
Postmodernism, Etikens utmaningar Del 2 (MP3) Postmodernism, Etikens utmaningar Del 2 (482 min)
Söndag 24 juni 2007 kl 20:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Existerar längre rätt och fel, gott och ont, eller är värden relativa och beroende av makt, sociala konstruktioner och osynliga diskurser? När Filosofiska rummet den här veckan fortsätter sin serie Etikens utmaningar möter vi en forskare som är präglad av 1980-talets postmodernism: Petra Ragnerstam, genusvetare och kulturvetare vid Malmö högskola. Hon försvarar sin position i samtal med programledare Lars Mogensen och seriens bisittare Jeanette Emt, praktisk filosof.

Etikens utmaningar. Del 1: Värdeobjektivism.

söndag, 17 juni 2007, kl 20:00
Etikens utmaningar. Del 1: Värdeobjektivism. (MP3) Etikens utmaningar. Del 1: Värdeobjektivism. (486 min)
Söndag 17 juni 2007 kl 20:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Existerar längre rätt och fel, gott och ont, eller beror allt på makt eller gener? När Filosofiska rummet idag startar sin serie Etikens utmaningar möter vi en av allt färre som håller på värdeomdömens objektiva sanning: Per Bauhn, professor i praktisk filosof vid högskolan i Kalmar. Han försvarar sin position i samtal med programledare Lars Mogensen och seriens bisittare Jeanette Emt, också hon praktisk filosof. Producent: Thomas Lunderquist

Om berättande och mening

söndag, 10 juni 2007, kl 20:00
Om berättande och mening (MP3) Om berättande och mening (496 min)
Söndag 10 juni 2007 kl 20:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet om hur berättelsen skapar mening i våra liv. Gäster: Peter Gärdenfors, PC Jersild och Yvonne Eriksson. Programledare och producent Peter Sandberg

Om konsumtion och moral

söndag, 03 juni 2007, kl 20:01
Om konsumtion och moral (MP3) Om konsumtion och moral (498 min)
Söndag 03 juni 2007 kl 20:01 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Har vi skapat oss ett drömsamhälle där stora delar av befolkningen äntligen får leva i välmåga eller har individualism och materialism gått över en anständighetsgräns och blivit omoralisk? Gäster: Göran Rosenberg, journalist författare till boken Plikten profiten och konsten att vara människa, Katarina Bjärvall, författare till boken Vill ha mer och Per Bauhn, filosof vid Kalmar högskola

Handlingsförlamning

söndag, 27 maj 2007, kl 20:01
Handlingsförlamning (MP3) Handlingsförlamning (476 min)
Söndag 27 maj 2007 kl 20:01 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Varför stoppar vi inte dödandet? En av världens ledande beslutsforskare, den amerikanske psykologiprofessorn Paul Slovic, forskar i ämnet. Lars Mogensen samtalar i veckans Filosofiska rummet med den svenske beslutsforskaren och filosofiprofessorn Nils-Eric Sahlin, som har samarbetat med Slovic.

Extas

torsdag, 10 juni 2010, kl 15:00
Extas (MP3) Extas (41 min)
Onsdag 23 maj 2007 kl 12:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Ola Salo, sångare i rockgruppen The Ark, ser på extas som ett tillstånd då kroppen och själen agerar utan att censureras av medvetandet, och han tycker att man kan befinna sig där jämt och ständigt. För filosofen Jeanette Emt är extasen en känslostorm i hela det sympatiska nervsystemet då man är absolut försjunken i här och nu. Religionspsykologen Antoon Geels talar om ett tillstånd då våra reaktioner på yttre intryck är förändrade eller rentav upphävda. Hör dem utveckla sina tankar i Filosofiska rummet om extas, när vi nu närmar oss ”hänryckningens dag”, som Tegnér kallade pingsten. Programledare i Malmö är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist

Extas

torsdag, 10 juni 2010, kl 13:00
Extas (MP3) Extas (41 min)
Onsdag 23 maj 2007 kl 12:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Ola Salo, sångare i rockgruppen The Ark, ser på extas som ett tillstånd då kroppen och själen agerar utan att censureras av medvetandet, och han tycker att man kan befinna sig där jämt och ständigt. För filosofen Jeanette Emt är extasen en känslostorm i hela det sympatiska nervsystemet då man är absolut försjunken i här och nu. Religionspsykologen Antoon Geels talar om ett tillstånd då våra reaktioner på yttre intryck är förändrade eller rentav upphävda. Hör dem utveckla sina tankar i Filosofiska rummet om extas, när vi nu närmar oss ”hänryckningens dag”, som Tegnér kallade pingsten. Programledare i Malmö är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist

Om den historiske Muhammed, islams religionsgrundare

söndag, 20 maj 2007, kl 20:01
Om den historiske Muhammed, islams religionsgrundare (MP3) Om den historiske Muhammed, islams religionsgrundare (496 min)
Söndag 20 maj 2007 kl 20:01 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet om den historiske Muhammed, islams religionsgrundare. Gäster i programmet: Jan Hjerpe, islamolog vid Lunds universitet och Mohammad Fazlhashemi, Idéhistoriker, Umeå universitet

Om medvetandets gränser

söndag, 06 maj 2007, kl 20:01
Om medvetandets gränser (MP3) Om medvetandets gränser (473 min)
Söndag 06 maj 2007 kl 20:01 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Var går gränsen för vår tanke? Människans hjärna har svårt att få grepp avstånd som räknas i ljusår eller att göra sig bilder av fler dimensioner än tre. Så hur omfattar vi svårbegripliga storheter som döden, evigheten och oändligheten, eller något oss så närliggande som vårt eget medvetande? Filosofiska rummet om vad vi kan, och inte kan, begripa. Gäster: Martin Ingvar, hjärnforskare vid Karolinska Institutet, Bengt Gustafsson, astronom vid Uppsala universitet och Monica Sand, konstnär doktorand på KTH.

Medierad

söndag, 29 april 2007, kl 20:00
Medierad (MP3) Medierad (472 min)
Söndag 29 april 2007 kl 20:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Hur medierna skapar vår verklighet . Är det ett problem att så mycket av det jag ser, hör och bygger min verklighetsuppfattning på kommer till mig förpackat och filtrerat via nätet, teven, reklam och tidningar? Gäster hos Lars Mogensen är Mia Marie Lundén, etnolog, Peter Gärdenfors, kognitionsforskare och Gunilla Jarlbro, medieforskare.

Den historiske Jesus

söndag, 22 april 2007, kl 20:01
Den historiske Jesus (MP3) Den historiske Jesus (493 min)
Söndag 22 april 2007 kl 20:01 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Enligt en amerikansk forskare har det genom åren skrivits 175 000 böcker om Jesus, på 500 språk. Och det utkommer i snitt fyra nya böcker om dagen som behandlar Jesus från Nasaret. Det skvallrar om ett enormt intresse, Människosonen berör och väcker nyfiken och är kanske den enskilda person som haft starkast inflytandet på inte minst det västerländska tänkandet. Frågan är: vem var mannen bakom myten? Vad vet man om den person som vandrade på jorden under blott tre decennier för tvåtusen år sedan? Enligt den irländske historikern och ateisten Edward Lecky har skrifterna om Jesu liv gjort mer för att skänka mänskligheten nytt liv än alla andra filosofers utläggningar tillsammans. Gäster är Lena Einhorn, författare till boken: Vad hände på vägen till Damaskus, på spaning efter den verklige Jesus från Nasaret. Och Sören Wibeck, medarbetare på SR och författare till boken Jesus, jude, rebell, Gud? Programledare och producent Peter Sandberg

Den Andre

måndag, 16 april 2007, kl 16:33
Den Andre (MP3) Den Andre (488 min)
Måndag 16 april 2007 kl 16:33 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Det är alla som inte är jag eller vi, det vill säga du, han, hon, de - sedda ur mina eller våra ögon. Och vi ser inte alltid så klart på den Andre… Gäster hos Lars Mogensen är Eugenia Rozenberg, psykolog, Lasse Dencik, socialpsykolog och Jonas Otterbeck, islamolog.

Om aposteln Paulus roll i modernt tänkande

söndag, 08 april 2007, kl 20:01
Om aposteln Paulus roll i modernt tänkande (MP3) Om aposteln Paulus roll i modernt tänkande (481 min)
Söndag 08 april 2007 kl 20:01 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Hör Filosofisk Rummet om aposteln Paulus och hans roll i vår tids tänkande. Gäster är Magnus Zetterholm, docent i Nya Testamentets exegetik vid Linköpings universitet, Ola Sigurdson, systematisk teolog vid Göteborgs universitet och Maria Küchen, författare till bl.a boken Anteckningar efter en frontalkrock med Gud.

Lojalitet

söndag, 01 april 2007, kl 20:00
Lojalitet (MP3) Lojalitet (479 min)
Söndag 01 april 2007 kl 20:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

I Filosofiska rummet diskuteras lojalitet på gott och ont, både ur ett samhällsperspektiv och som länken mellan individer. Är lojalitet ett värde? Hur hänger lojalitet ihop med fördomar? Riskerar den äkta maken att vara illojal med älskarinnan? I studion tillsammans med programledaren Lars Mogensen finns Emma Engdahl, sociolog vid Örebro universitet, Birgitta Forsman, docent i forskningsetik och Jeanette Emt, praktisk filosof.

Sjuk på riktigt

söndag, 25 mars 2007, kl 20:00
Sjuk på riktigt (MP3) Sjuk på riktigt (482 min)
Söndag 25 mars 2007 kl 20:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

När vi vet vi om någon är sjuk på riktigt? Vad räknas som en äkta sjukdom och när börjar vi prata om simulering? En rad aktuella sjukdomsfenomen, som apatiska flyktingbarn, utbrända fyrtioåringar och anorektiska tonåringar, väcker frågor om hur vi definierar vem som är sjuk. Vem är sjuk på riktigt? Kanske är sjukdom ett mycket mer mångtydigt och svårfångat fenomen än vi egentligen vill erkänna. I vilken grad påverkas vi av debatten om sjukdomar och de diagnoser som samhället omhuldar och erkänner? I Filosofiska rummet Sjuk på riktigt möts idéhistorikern Karin Johannisson, filosofen Fredrik Svenaeus och Magnus Kilhbom, barnspykiatriker och psykolanalytiker. Marie-Louise Kristola Programledare: Marie-Louise Kristola

Relativism

söndag, 18 mars 2007, kl 18:01
Relativism (MP3) Relativism (470 min)
Söndag 18 mars 2007 kl 18:01 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Enligt vissas uppfattning saknar dagens ungdom den nödvändiga tilltron till absoluta sanningar, och tycker att rätt och fel bara är beroende av tycke och smak eller vilken kultur man tillhör. Detta ger Filosofiska rummet anledning att återkomma till de eviga frågorna om huruvida det finns några objektiva och universella värden och sanningar. Och frågorna formuleras denna gång av en samling filosofielever på gymnasiet. Programledare Lars Mogensen På plats på Olympiaskolan i Helsingborg finns tillsammans med programledare Lars Mogensen en oenig panel bestående av genusvetaren Petra Ragnerstam, filosofen Nils-Eric Sahlin och filosofiläraren Björn Rosdahl, som försöker försvara och förklara sina olika ståndpunkter.

Om upplysningstidens idéer i dag

måndag, 05 mars 2007, kl 09:14
Om upplysningstidens idéer i dag (MP3) Om upplysningstidens idéer i dag (470 min)
Måndag 05 mars 2007 kl 09:14 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Hur står sig förnuftstankarna från Kant, Voltaire och Rousseau i en tid när religionerna är på frammarsch i stora delar av världen? Hur upplyst är den upplysta världen idag, vilket ansvar har vi att sprida våra förnuftiga idéer och hur går vi till väga? Med Ingrid Elam, Mohammad Fazlhashemi och Anders Piltz. Programledare Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Måste vi skriva?

söndag, 25 februari 2007, kl 19:00
Måste vi skriva? (MP3) Måste vi skriva? (471 min)
Söndag 25 februari 2007 kl 19:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Skriftspråket har en central plats i vårt moderna samhälle. Men många oroar sig för att skrivkonsten håller på att förändras och till och med förflackas. Filosofiska rummet funderar över vad som händer med oss som individer och samhälle när skriftspråket förändras radikalt. Tänker vi sämre om vi skriver sämre? Eller har det traditionella skrivandet fått större konkurrens? Kanske är det i framtiden inte nödvändigt att skriva då andra kommunikationsformer som bild, tal och multimedia tar över skrivkonstens roll.Skriftspråket har en central plats i vårt moderna samhälle. Men många oroar sig för att skrivkonsten håller på att förändras och till och med förflackas. Filosofiska rummet funderar över vad som händer med oss som individer och samhälle när skriftspråket förändras radikalt. Tänker vi sämre om vi skriver sämre? Eller har det traditionella skrivandet fått större konkurrens? Kanske är det i framtiden inte nödvändigt att skriva då andra kommunikationsformer som bild, tal och multimedi

Bör man mata eller döda en skabbig räv?

onsdag, 21 februari 2007, kl 11:22
Bör man mata eller döda en skabbig räv? (MP3) Bör man mata eller döda en skabbig räv? (473 min)
Onsdag 21 februari 2007 kl 11:22 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Idag tar sig Filosofiska rummet an en lyssnarfråga: Bör man mata eller döda en skabbig räv? Med Per Bauhn, praktisk filosof och Christina Claesson, författare och berättare. Programledare: Lars Mogensen.

Receptet för lycka

söndag, 11 februari 2007, kl 19:00
Receptet för lycka (MP3) Receptet för lycka (482 min)
Söndag 11 februari 2007 kl 19:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

En sked med nära relationer, en med hälsa och arbete, men först och främst en rejäl dos goda gener! Sätt gärna till en nypa religiös tro men strunta i pengarna, i alla fall om du redan har en hyfsad levnadsstandard. Så lyder ett recept som olika lyckoforskare tagit fram. Men hur ser vi på lyckan – är det en känsla av tillfredsställelse eller består den av många korta kickar? Och vad säger filosoferna som funderat över lyckans väsen i tvåtusen år? Sött, salt, beskt eller surt? Finns det något recept på lycka? I Filosofiska rummet Receptet för lycka möts lyckoforskaren Henry Montgomery, filosofen Torbjörn Tännsjö och poeten Aase Berg.

Var finns Hamlet? Om materialism med Sven-Eric Liedman och Lars Gustafsson

tisdag, 06 februari 2007, kl 16:36
Var finns Hamlet? Om materialism med Sven-Eric Liedman och Lars Gustafsson (MP3) Var finns Hamlet? Om materialism med Sven-Eric Liedman och Lars Gustafsson (497 min)
Tisdag 06 februari 2007 kl 16:36 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Idéhistorikern Sven-Eric Liedman och filosofen, författaren och poeten Lars Gustafsson försöker reda ut begreppen och hur de själva förhåller sig till dessa frågor. Programledare Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Empati - så funkar det

söndag, 28 januari 2007, kl 19:01
Empati - så funkar det (MP3) Empati - så funkar det (501 min)
Söndag 28 januari 2007 kl 19:01 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Empati, medkänsla, sympati - kärt barn har många namn. För vem vill inte var en empatisk människa! Men hur är det egentligen med denna uppskattade mänskliga förmåga: är det nyckeln till goda moraliska handlingar eller kan det till och med leda oss fel? Empati- en högt uppskattad förmåga, inte bara i sjukvården Och hur går själva processen till, att på djupet förstå en annan människa? Är det överhuvudtaget möjligt? I Filosofiska rummet Empati -så funkar det samtalar professorn och författaren Stefan Einhorn med grundaren av Svenskt Empaticentrum, lektorn i psykologi Jakob Håkansson Eklund samt filosofen och författaren Thomas Anderberg. Marie-Louise Kristola Programledare: Marie-Louise Kristola

Tonårstiden och jagbegreppet.

fredag, 26 januari 2007, kl 17:16
Tonårstiden och jagbegreppet. (MP3) Tonårstiden och jagbegreppet. (478 min)
Fredag 26 januari 2007 kl 17:16 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

En grupp filosofielever vid Olympiaskolan i Helsingborg diskuterar med psykologen Per Johnsson, Anna-Sofia Maurin, teoretisk filosof och Björn Rosdahl, filosofilärare på skolan. Programledare är Lars Mogensen och producent Thomas Lunderquist

Jag och min nya hjärna

söndag, 14 januari 2007, kl 19:00
Jag och min nya hjärna (MP3) Jag och min nya hjärna (492 min)
Söndag 14 januari 2007 kl 19:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

I Filosofiska rummet Jag och min nya hjärna ställs de klassiska filosofiska frågorna om jagets natur, den personliga identiteten och den fria viljan mot den nya hjärnforskningen. Programledare Marie-Louise Kristola samtalar med Martin Ingvar, professor i neurofysiologi, Åsa Wikforss, docent i teoretisk filosofi och Lars Bergström, professor emeritus i praktisk filosofi.

Rätten att äga

söndag, 07 januari 2007, kl 17:00
Rätten att äga (MP3) Rätten att äga (490 min)
Söndag 07 januari 2007 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Det kan väl inte vara langning att dela med sig av sina bästa film- och musikfiler via internet, om jag själv har köpt musik- eller DVD-skivan? Å andra sidan, med några enkla klick på nätet kan jag idag gratis ladda ner den senaste musiken, hämta amerikanska teveserier som ännu inte nått Sverige och, utan att betala ett öre, se filmer som jag annars skulle behövt gå till videobutiken för att hyra. Kan det verkligen vara rätt? Den nya tekniken ställer oss inför ett moraliskt dilemma där begreppet äganderätt Programledare Lars Mogensen måste omprövas. Det gör Filosofiska rummet denna vecka tillsammans med rättsfilosofen Christian Dahlman, piratpartisten Marie Andersson och moralfilosofen Magnus Jiborn

Du sköna nya människa

söndag, 31 december 2006, kl 19:01
Du sköna nya människa (MP3) Du sköna nya människa (465 min)
Söndag 31 december 2006 kl 17:01 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Årets sista och första Filosofiska rum blickar in i framtiden och möter Människan 2.0. Människa och maskin-snart i skön förening? Runt om i världen sysslar forskare med hur man kan förstärka och förbättra friska och fullt fungerande människor. Ett datachips i hjärnan som kopplar upp oss till avancerade datornätverk? Preparat för ökad minneskapacitet och förhöjd koncentration? Vad finns det för skäl att arbeta för en förädlad människa? Och hur kommer vi att värdera varandra - om de här visionerna förverkligas. Kommer den uppgraderade människan att ha ett högre värde än den obearbetade? I Filosofiska rummet Du sköna nya människa möts Lars Bergström, professor i praktisk filosofi, Maria Strömme, professor i nanoteknik och Anders Sandberg, forskare knuten till filosofiska institutionen i Oxford. Dessutom gästas programmet av Antje Jackelén, professor i systematisk teologi med inriktning mot naturvetenskap samt direktor för Zygon Center i Chicago. Antje Jackelén blir i april 2007 bi

Finns det några snälla barn?

söndag, 24 december 2006, kl 19:00
Finns det några snälla barn? (MP3) Finns det några snälla barn? (471 min)
Söndag 24 december 2006 kl 19:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Enligt Platon och Aristoteles var syftet med barnafostran att skapa fullgoda medborgare i statens tjänst. Med en sådan syn blir barndomen blott en förberedelsetid för resten av livet. I programmet diskuteras det omvända perspektivet, om inte barndomen rent av är den period i livet som har störst intrinsikalt värde – störst egenvärde – genom att människan då lever som mest intensivt och är som mest närvarande i livet. ”Från och med en viss ålder blir livet mest administrativt”, för att tala med Michel Houellebecq. Programledare Lars Mogensen Gäster i Filosofiska rummet är den teoretiske filosofen Robin Stenwall, etnologen Jonas Frykman och etikforskaren Ann Heberlein.

Rädda världen

söndag, 17 december 2006, kl 08:01
Rädda världen (MP3) Rädda världen (479 min)
Söndag 17 december 2006 kl 08:01 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Klimatlarm på löpsedlarna, översvämmade vägar och färsk potatis till advent. Den rekordvarma hösten 2006 har säkert många i Sverige burit på en känsla av att vi måste rädda världen, och det snabbt! Men har vi rätt kunskap och de rätta argumenten för att tackla de globala överlevnadsfrågorna? Hur påverkas vår handlingsförmåga av vad vi själva tror om världsläget och klimathotet? Vem vinner slaget om verkligheten – pessimisterna eller optimisterna? Hur ska vi rädda världen? I Filosofiska rummet Rädda världen samtalar filosoferna Magnus Jiborn och David Kronlid med Svante Axelsson, Svenska Naturskyddsföreningen

Det värdefulla

söndag, 10 december 2006, kl 19:01
Det värdefulla (MP3) Det värdefulla (485 min)
Söndag 10 december 2006 kl 19:01 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

När vi eventuellt har besvarat frågan om vad som är värdefullt, vad gör vi av svaret? Vad är målet med att efterfråga det värdefulla? Bör jag sträva efter att skapa/erfara det värdefulla? Om svaret är att göra gott för andra, är det omoraliskt att inte göra det? Om svaret är att maximera sin njutning, är det då omoraliskt att inte maximera sin egen njutning? Frågorna haglar. Redaktionen för Filosofiska rummet hoppas utvinna reflektioner över en del av dem av dagens gäster: Johan Brännmark och Jeanette Emt, praktiska filosofer, samt Per Engström, författare. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Trygghetens pris

söndag, 03 december 2006, kl 19:01
Trygghetens pris (MP3) Trygghetens pris (473 min)
Söndag 03 december 2006 kl 19:01 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

För många svenskar är det självklart att vi hela tiden ska sträva efter att öka tryggheten och säkerheten för alla medborgare. Men finns det en baksida med den här strävan ? Vilket pris får vi som individer och samhälle betala för att känna oss ännu säkrare i tillvaron? I Filosofiska rummet möts psykiatrikern David Eberhard och filosoferna Mats Rosengren och Lena Halldenius i ett samtal om trygghet, säkerhet och frihet.

Kan vi styra våra tankar?

söndag, 19 november 2006, kl 19:00
Kan vi styra våra tankar? (MP3) Kan vi styra våra tankar? (491 min)
Söndag 19 november 2006 kl 19:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet - Kan vi styra våra tankar?

Vetenskap på villovägar Med Sören Halldén, professor emeritus i teoretisk filosofi

söndag, 12 november 2006, kl 19:01
Vetenskap på villovägar Med Sören Halldén, professor emeritus i teoretisk filosofi (MP3) Vetenskap på villovägar Med Sören Halldén, professor emeritus i teoretisk filosofi (479 min)
Söndag 12 november 2006 kl 19:01 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Forskare och vetenskapsmän åtnjuter ett högt förtroende i samhället. Vi litar på att deras metoder är noggranna och att deras drivkrafter är nyfikenhet och sanningssökande. Men tänk om akademin tvärtom bebos av människor med ömma tår, vassa armbågar och usla självförtroenden? Om medlöperi och revirtänkande är viktigare än foskningsresultaten, och om auktoritetstron gör att gamla konventioner upprepas och hjulet uppfinns gång på gång

Hur vet vi vad orden betyder?

söndag, 05 november 2006, kl 19:00
Hur vet vi vad orden betyder? (MP3) Hur vet vi vad orden betyder? (476 min)
Söndag 05 november 2006 kl 19:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Vi människor är något av språkvirtuoser. Ett barn lär sig i snitt tio nya ord om dagen. Ingen annan form av inlärning går så smidigt som inlärandet av ord. Men hur går det till när vi förstår vad orden betyder? Och vad är betydelse för något när vi pratar om ord? Filosofiska rummet om kognitiv semantik och inlärning. Gäster: Peter Gärdenfors, kognitionsforskare o filosof, Ingar Brink, filosof och Björn Larsson, författare.

Folket, politikerna och moralen

söndag, 29 oktober 2006, kl 19:00
Folket, politikerna och moralen (MP3) Folket, politikerna och moralen (491 min)
Söndag 29 oktober 2006 kl 19:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Är vi överens om en gemensam moral i vårt samhälle och vad bygger den i så fall på? Vilka moraliska krav kan vi och bör vi ställa på våra politiker? Och vad händer om förtroendet mellan folket och politikerna krackelerar? Marie-Louise Kristola Filosofiska rummet Folket, politikerna och moralen tar avstamp i den senaste debatten om svart arbetskraft och licensskolk och korsar den med de klassiska frågorna inom den politiska filosofin. Ledarskribenten Barbro Hedvall möter filosoferna Folke Tersman och Karim Jebari

Gästabudet - om kärlekens väsen

söndag, 22 oktober 2006, kl 20:01
Gästabudet - om kärlekens väsen (MP3) Gästabudet - om kärlekens väsen (489 min)
Söndag 22 oktober 2006 kl 20:01 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

En av Platons mest berömda dialoger är Gästabudet, Symposion. I den samlas Sokrates och några av hans vänner för att till god mat och dryck hålla var sitt hyllningstal till eros, kärleken i dess platonska mening som skapardrift och skönhetsåtrå.Kärlekstänkarna den här gången är Christina Claesson, berättare och författare, Sören Halldén, professor emeritus i teoretisk filosofi, Erik Bryngelsson och Peter Lindh, filosofistudenter, Niclas Ericsson, journalist och ledarskribent, Catharina Stenqvist, docent i religionsfilosofi och Anna Persson, industridesigner.

Kreativitet - om vägar till nytänkande

söndag, 15 oktober 2006, kl 20:01
Kreativitet - om vägar till nytänkande (MP3) Kreativitet - om vägar till nytänkande (497 min)
Söndag 15 oktober 2006 kl 20:01 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet har bjudit in en naturvetenskapsman, Georg Klein, en poet, Aase Berg och en filosof, Staffan Carlshamre, för att samtala om poesin som medel och mål, om vetenskaplig ”flow” och om att komma för tidigt till en radioinspelning, cykla ner till en brygga, lägga sig och stirra på himlen och oförmodat drabbas av nya idéer.

Om Hedonism

måndag, 14 juni 2010, kl 14:00
Om Hedonism (MP3) Om Hedonism (40 min)
Måndag 09 oktober 2006 kl 14:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Var inte sådan mes, var inte så normal, strunta i vad folk tycker och släpp loss dina dunkla begär och sexuella fantasier! Med andra ord, lev som en hedonist. Så kan man tolka den kommersiella tidsandan. Men vad är hedonism och vad kan den lära oss om lust och livskvalitet? Programledare och producent Peter Sandberg.

Om Ateismen - vad kan den erbjuda?

söndag, 08 oktober 2006, kl 20:00
Om Ateismen - vad kan den erbjuda? (MP3) Om Ateismen - vad kan den erbjuda? (510 min)
Söndag 08 oktober 2006 kl 20:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet om Ateismen - vad kan den erbjuda? Behövs den mer än någonsin? Ett samtal mellan Torbjörn Tännsjö, Nina Lekander och Fredrika Spindler om den franska filosofen och författaren Michel Onfrays bok "Handbok för ateister". Programledare Marie-Louise Kristola

Metalogik och dunkelt flum - om konflikten mellan analytisk och kontinental filosofi

söndag, 01 oktober 2006, kl 20:01
Metalogik och dunkelt flum - om konflikten mellan analytisk och kontinental filosofi (MP3) Metalogik och dunkelt flum - om konflikten mellan analytisk och kontinental filosofi (501 min)
Söndag 01 oktober 2006 kl 20:01 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet försöker vi den här veckan bena ut var skiljelinjen går mellan kontinentala och analytiska filosofer i Sverige 2006. Våra gäster är filosoferna Charlotta Weigelt, Peter Pagin och Thomas Anderberg. Programledare är Lars Mogensen och producent Thomas Lunderquist.

Dumburk - Televisionens makt över våra tankar

måndag, 25 september 2006, kl 13:09
Dumburk - Televisionens makt över våra tankar (MP3) Dumburk - Televisionens makt över våra tankar (505 min)
Måndag 25 september 2006 kl 13:09 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet: Dumburk - Televisionens makt över våra tankar. Lars Mogensen samtalar med teveproducent Lars Säfström, filosof Jeanette Emt och sociolog Mats Trondman. Producent: Thomas Lunderquist

Må bäste man vinna eller försvinna - om hjälteideal och jämlikhet i idrotten

söndag, 17 september 2006, kl 20:00
Må bäste man vinna eller försvinna - om hjälteideal och jämlikhet i idrotten (MP3) Må bäste man vinna eller försvinna - om hjälteideal och jämlikhet i idrotten (500 min)
Söndag 17 september 2006 kl 20:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

I Filosofiska rummet jämför vi den här veckan idrottens värden med de värden som råder i samhället utanför arenorna. Gäster är Kutte Jönsson, idrottsfilosof, Mats Trondman, sociolog och fotbollsfan samt Kristiina Pekkola som är idrottspsykolog och före detta förbundskapten i judo. Samtliga är verksamma vid Malmö högskola. Programledare är Lars Mogensen och producent Thomas Lunderquist

Lycko-Hans

söndag, 03 september 2006, kl 20:01
Lycko-Hans (MP3) Lycko-Hans (457 min)
Söndag 03 september 2006 kl 20:01 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

I bröderna Grimms saga om Lycko-Hans finns en sensmoral om frihet och lycka som en följd av att lille Hans gör sig av med sina prylar. Huruvida detta är möjligt diskuteras i Filosofiska rummet av dominikanbrodern och f d ekonomijournalisten Henrik Alberius, Lars Fohrman som säljer de hemlösas tidning och Ann Heberlein som är etikforskare. Programledare är Lars Mogensen och producent Thomas Lunderquist

Finns det rättfärdiga krig?

torsdag, 31 augusti 2006, kl 13:00
Finns det rättfärdiga krig? (MP3) Finns det rättfärdiga krig? (489 min)
Torsdag 31 augusti 2006 kl 13:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Lars Mogensen diskuterar med freds- och konfliktforskare Wilhelm Agrell, filosof Per Bauhn och etikforskare Ann Heberlein. Producent: Thomas Lunderquist

Om Gud och människans fria vilja

söndag, 27 augusti 2006, kl 20:00
Om Gud och människans fria vilja (MP3) Om Gud och människans fria vilja (497 min)
Söndag 27 augusti 2006 kl 20:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Vem bestämmer över våra liv och våra handlingar – vi själva eller Gud? Frågan om Guds allsmäktighet och människans fria vilja är en av teologins eviga frågor. Hur stor makt har människan över sitt liv? Uppfyller vi Guds eller vår egen vilja om vi begår syndfulla handlingar? Filosofiska rummet om Gud, människan och moralen. Gäster: Ann Heberlein, etikforskare, Anders Pilz, katolsk präst och Jan Hjerpe, islamolog. Producent och programledare: Peter Sandberg

Om apan och människan

söndag, 18 juni 2006, kl 20:00
Om apan och människan (MP3) Om apan och människan (497 min)
Söndag 18 juni 2006 kl 20:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Är människan lik schimpansen eller bonoboen? Är vi mördarapor eller fridfulla livsnjutare? Primatforskarna söker bland våra kusiner för att hitta människans sanna väsen. Men var går gränsen - hur mycket kan vi lära oss om oss själva genom att studera primater? Gäster är Peter Gärdenfors, filosof och kognitionsforskare, Sverre Sjölander, etolog och Ing-Marie Persson, som länge, länge arbetat med schimpanserna på Furuvisksparken utanför Gävle. Producent och programledare: Peter Sandberg

Intuition

söndag, 11 juni 2006, kl 20:01
Intuition (MP3) Intuition (479 min)
Söndag 11 juni 2006 kl 20:01 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Alla människor föds med intuition men de flesta lär sig att bortförklara och ignorera den. Ungefär så beskrivs den kunskap eller bedömningsförmåga som vagt brukar beskrivas som ”magkänsla” i den uppsjö av självhjälpsböcker och populärvetenskapliga handböcker om intuition som finns på bokmarknaden. All kunskap är förvisso inte explicit och tydlig, men vilken tilltro ska vi sätta till sådant som vi bara känner på oss men inte kan förklara? Och vilken betydelse har så kallad ”tyst kunskap” inom yrkeslivet, till exempel inom sjukvården? Detta diskuteras i Filosofiska rummet: Intuition av Marie Köhler, barnhälsovårdsöverläkare, Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap och Olav Hammer, religionshistoriker. Programledare är Lars Mogensen och producent Thomas Lunderquist.

Om Filosofisk praxis

söndag, 04 juni 2006, kl 20:01
Om Filosofisk praxis (MP3) Om Filosofisk praxis (469 min)
Söndag 04 juni 2006 kl 20:01 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Var går jag med mina frågor när livet ställs på ända? Ska jag boka tid hos psykologen, prästen eller doktorn? Ska jag gå i terapi eller knapra piller? I Norge erbjuds ytterligare ett alternativ: Filosofisk praxis – en form av stödsamtal där den behövande tänker kring livet tillsammans med en filosof. Nu introduceras behandlingsformen i Sverige. Filosofiska rummet söndag 4 juni 17.00 i P1, med repris 9 juni 21.03 Medverkande: Helge Svare och Henning Herrestad, författare till boken Filosofi för livet, som handlar om filosofisk praxis. Programledare och producent: Peter Sandberg.

Diskriminering

söndag, 28 maj 2006, kl 20:01
Diskriminering (MP3) Diskriminering (491 min)
Söndag 28 maj 2006 kl 20:01 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet: Diskriminering. Ett etiskt samtal om strukturell diskriminering och positiv särbehandling, med filosof Karim Jebari, genusvetare Tiina Rosenberg och skribent Thomas Gür. Programledare Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Om filosofi på gymnasiet

söndag, 21 maj 2006, kl 13:00
Om filosofi på gymnasiet (MP3) Om filosofi på gymnasiet (41 min)
Söndag 21 maj 2006 kl 13:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Vad lär man sig när man läser filosofi på gymnasiet? Kritiskt tänkande, säger den nya läroplanen och pekar på att god filosofiundervisning är ett bålverk mot propaganda, vedertagna uppfattningar och religiösa och samhälleliga auktoriteter. Viktigt, men inte viktigare än att filosofins existens som kärnämne nyligen var ifrågasatt. Varför ska man vara så kritisk? Om att läsa filosofi på gymnasiet. Gäster: Niklas Nåsander, filosofilärare på Brännkyrka gymnasium, Karim Jebari, f.d filosofielev och Elisabeth Stjernberg, filosof på Stockholms universitet. Programledare och producent: Peter Sandberg

Varför

torsdag, 10 juni 2010, kl 15:00
Varför (MP3) Varför (42 min)
Söndag 14 maj 2006 kl 16:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet: Varför. Om (vikten av) kritiskt tänkande. Inför 300 bibliotekarier under Biblioteksdagarna på Orkanen, Malmö högskola. Med journalisten Per Svensson, författaren Marjaneh Bakhtiari och filosofen Nils-Eric Sahlin. Programledare Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist

Smak Del 2

måndag, 08 maj 2006, kl 12:00
Smak Del 2 (MP3) Smak Del 2 (29 min)
Måndag 08 maj 2006 kl 12:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Vad lär man sig när man läser filosofi på gymnasiet? Kritiskt tänkande, säger den nya läroplanen och pekar på att god filosofiundervisning är ett bålverk mot propaganda, vedertagna uppfattningar och religiösa och samhälleliga auktoriteter. Viktigt, men inte viktigare än att filosofins existens som kärnämne nyligen var ifrågasatt. Varför ska man vara så kritisk? Om att läsa filosofi på gymnasiet. Gäster: Niklas Nåsander, filosofilärare på Brännkyrka gymnasium, Karim Jebari, f.d filosofielev och Elisabeth Stjernberg, filosof på Stockholms universitet. Programledare och producent: Peter Sandberg

Smak Del 1

söndag, 07 maj 2006, kl 12:00
Smak Del 1 (MP3) Smak Del 1 (29 min)
Söndag 07 maj 2006 kl 12:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Vad lär man sig när man läser filosofi på gymnasiet? Kritiskt tänkande, säger den nya läroplanen och pekar på att god filosofiundervisning är ett bålverk mot propaganda, vedertagna uppfattningar och religiösa och samhälleliga auktoriteter. Viktigt, men inte viktigare än att filosofins existens som kärnämne nyligen var ifrågasatt. Varför ska man vara så kritisk? Om att läsa filosofi på gymnasiet. Gäster: Niklas Nåsander, filosofilärare på Brännkyrka gymnasium, Karim Jebari, f.d filosofielev och Elisabeth Stjernberg, filosof på Stockholms universitet. Programledare och producent: Peter Sandberg

Om Freud - 150 år Del 2

torsdag, 10 juni 2010, kl 16:00
Om Freud - 150 år Del 2 (MP3) Om Freud - 150 år Del 2 (29 min)
Söndag 30 april 2006 kl 16:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Det undermedvetna, överjaget, projektion, dödsdrift, penisavund och oidipuskomplex. Mannen bakom dessa välbekanta termer är Sigmund Freud, psykoanalysens grundare. Freud skapade en bild av människans psyke som kom att dominera under 1900-talet. I år är det 150 år sen Freud föddes. Hur står sig hans bild av människans psyke idag?

Om Freud - 150 år Del 1

torsdag, 10 juni 2010, kl 16:00
Om Freud - 150 år Del 1 (MP3) Om Freud - 150 år Del 1 (29 min)
Söndag 30 april 2006 kl 12:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Det undermedvetna, överjaget, projektion, dödsdrift, penisavund och oidipuskomplex. Mannen bakom dessa välbekanta termer är Sigmund Freud, psykoanalysens grundare. Freud skapade en bild av människans psyke som kom att dominera under 1900-talet. I år är det 150 år sen Freud föddes. Hur står sig hans bild av människans psyke idag?

Konsensus

torsdag, 10 juni 2010, kl 17:00
Konsensus (MP3) Konsensus (42 min)
Söndag 16 april 2006 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet: Konsensus. Är vi för överens för vårt eget bästa? Lars Mogensen diskuterar med genusvetare Tiina Rosenberg, filosof Lena Halldenius och historiker Håkan Arvidsson. Producent Thomas Lunderquist

Varför gud?

söndag, 16 april 2006, kl 14:00
Varför gud? (MP3) Varför gud? (42 min)
Söndag 16 april 2006 kl 14:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet: Varför Gud? Lars Mogensen samtalar om jakten på meningen med livet tillsammans med Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, Elisabeth Gerle, präst och etikforskare och Martin Gansten, religionshistoriker och hindu. Producent: Thomas Lunderquist.

Om ondska

måndag, 14 juni 2010, kl 13:00
Om ondska (MP3) Om ondska (41 min)
Söndag 26 mars 2006 kl 13:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Finns det ondska, finns det onda människor - och föds det rentav onda bebisar? Trots ökat välstånd var 1900-talet det blodigaste århundradet i människans historia. Är ondskan en fastgjuten komponent i våra hjärnor, är ondskan guds fel och kan ondskan relativiseras med hjälp av psykologiska, sociala och teologiska teorier? Gäster: Ann Heberlein, etikforksare, Thomas Anderberg, filosof och Ulf Åsgård som arbetar med gärningsmannaprofiler. Producent och programledare Peter Sandberg

Mötet mellan öst och väst

torsdag, 10 juni 2010, kl 17:00
Mötet mellan öst och väst (MP3) Mötet mellan öst och väst (42 min)
Söndag 19 mars 2006 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet: Mötet mellan öst och väst. Hur kan liberala demokratier och den muslimska världen mötas? Med idéhistoriker Mohammad Fazlhashemi, islamolog Anne Sofie Roald och laboratorieassistent Said Mohammed. Programledare Lars Mogensen.

Om grekiska

söndag, 12 mars 2006, kl 13:00
Om grekiska (MP3) Om grekiska (40 min)
Söndag 12 mars 2006 kl 13:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Juridikens termer stammar från den romerska rättens Latin, sportvokabuläret kommer från engelskan, sällskapslivets ordförråd präglas av franskan, sjömanskapets uttryck från holländska – men filosofins ord och begrepp de kommer i stor utsträckning från grekiskan. Klassisk grekiska var det första stora kulturspråket på europeisk botten. Homeros skrev sina diktverk, Platon formulerade sina tankar och på klassisk grekiska skrev Nya testamentets författare om Jesu liv och gärning. Om det grekiska språket den antika grekiska kulturen i Filosofiska rummet. Gäster: professorerna i grekiska Eva Carin Gerö och Jerker Blomqvist och platonöversättaren Jan Stolpe. Producent och programledare: Peter Sandberg.

Fråga Lund

torsdag, 10 juni 2010, kl 15:00
Fråga Lund (MP3) Fråga Lund (42 min)
Söndag 05 mars 2006 kl 12:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofiska rummet inför publik på Filosofiska institutionen vid Lunds universitet. Publiken ställer frågor till Anna-Sofia Maurin, Magnus Jiborn, Annika Wallin och Germund Hesslow. Programledare Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Företagsansvar

torsdag, 10 juni 2010, kl 18:00
Företagsansvar (MP3) Företagsansvar (41 min)
Söndag 19 februari 2006 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Etiska fonder och rättvisemärkt kaffe är två exempel på hur etikfrågor lyfts fram inom näringslivet. Internationellt kallas trenden CSR - Corporate Social Responsibility, företagens sociala ansvar. Men kan ett företag vara etiskt och i så fall, bör det? Och vilken blir konsekvensen av att företag tar på sig uppgifter som tidigare ålagts stater? Detta diskuteras av statsvetaren Magdalena Bexell, filosofen Magnus Jiborn och Timbroförfattaren Kristian Karlsson. Programledare: Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.

Metaforer, synonymer, liknelser

söndag, 12 februari 2006, kl 13:00
Metaforer, synonymer, liknelser (MP3) Metaforer, synonymer, liknelser (40 min)
Söndag 12 februari 2006 kl 13:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Flanera, knalla, knata, lunka, promenera, spankulera, spatsera, strosa, traska, vandra, skrida och ströva - det är bara några få av alla synonymer som finns till ordet Gå. Det Går åt fyrtio sidor i SAOB för att beskriva betydelsemöjligheterna bara hos ordet Gå!

Om Platon - Vad är kunskap?

torsdag, 10 juni 2010, kl 17:00
Om Platon - Vad är kunskap? (MP3) Om Platon - Vad är kunskap? (40 min)
Söndag 29 januari 2006 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

I det sista av Filosofiska rummets tre program om Platon ska vi fördjupa oss i hans kunskapssyn. I boken Theaititos ställer sig Sokrates frågan: Vad är kunskap? En skomakare har kunskap om att laga skor. Snickaren har kunskap om att skapa träföremål. Kan man därmed definiera kunskap som det som kunskapen är kunskap om? I sista delen av Filosofiska rummets serie om Platon ställs frågan om kunskapens väsen.

Om Identitet

måndag, 14 juni 2010, kl 15:00
Om Identitet (MP3) Om Identitet (41 min)
Söndag 22 januari 2006 kl 15:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Existentialisterna framhöll att människan är fri att välja sig själv och sina handlingar. Nu är biologisterna på frammarsch med teorin att det mesta av vår identitet och egenskaper har vi med oss i generna redan från födseln. En framträdande förespråkare för den linjen är Steven Pinker, författare till boken The Blank Slate – det oskrivna bladet. Men om grunden för min identitet och personlighet ligger ingjuten i mina gener - vilka möjligheter har jag då att bli den jag vill bli? Lars Mogensen samtalar med socialantropolog Thomas Hylland Eriksen, hjärnforskare Germund Hesslow och psykolog Ursula Henningsson.

Om Platon och det skrivna ordet

torsdag, 10 juni 2010, kl 17:00
Om Platon och det skrivna ordet (MP3) Om Platon och det skrivna ordet (41 min)
Söndag 15 januari 2006 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Platon skrifter är omvälvande läsning och tar stor plats i den filosofihistoriska bokhyllan. Men själv var han djupt kritisk till skriven filosofi och såg fruktbart filosoferande som en muntlig konst. Hör bl.a platonöversätteren Jan Stolpe om Platon och det skrivna och det talade ordet.

Singer och globaliseringens etik

torsdag, 10 juni 2010, kl 16:00
Singer och globaliseringens etik (MP3) Singer och globaliseringens etik (42 min)
Söndag 08 januari 2006 kl 16:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Handel, kommunikation, terrorism och miljö: Världen globaliseras. Borde inte dess nationer närma sig varandra i motsvarande grad, för att gemensamt ta itu med frågor av gemensamt intresse? Varför ska rättvisa begränsas till att gälla bara inom nationalstaterna? Filosofiska rummet fortsätter sin serie om moderna tänkare med den kontroversielle utilitaristiske filosofen Peter Singer, som har kopplat vår tids problem och möjligheter till sin gamla idé om att världens alla kännande varelser borde vara föremål för vårt etiska tänkande. I Filosofiska rummet: Singer och globaliseringens etik samtalar Thomas Lunderquist med Per Bauhn, professor i praktisk filosofi vid högskolan i Kalmar, och Torbjörn Tännsjö, dito på Stockholms universitet.

Framtiden

torsdag, 10 juni 2010, kl 15:00
Framtiden (MP3) Framtiden (42 min)
Söndag 25 december 2005 kl 12:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Man ska försöka leva i nuet, sägs det. Inte gruva sig över det förgångna eller drömma om kommande glädjeämnen. Ändå är vi många som så här års blickar framåt med förhoppningar, gissningar och planer för det nya år som ligger framför oss. Det går inflation i nyårslöften gällande vårt förhållande till tobak, fett och alkohol, men också om annat som i någon grad kan förändra vårt liv i det som komma skall. Vi planerar och försöker påverka vår framtid.

Gud och Darwin

måndag, 14 juni 2010, kl 15:00
Gud och Darwin (MP3) Gud och Darwin (40 min)
Söndag 18 december 2005 kl 15:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Modern biologi ger allt fler svar på människan som evolutionär produkt och om hur vår moral formas av generna. Kan religionen rymmas i den här allt tydligare mallen? Kan Darwin och Gud samsas i samma rum eller är det två storheter som tar ut varandra? Filosofiska rummet diskuterar religion och biologi med evolutionsbiologen Birgitta Tullberg, religionsfilosofen Mikael Stenmark och kognitionsforskaren och filosofen Peter Gärdenfors. Programledare är Peter Sandberg och producent Catharina Vestin.

Varför filosofi?

torsdag, 10 juni 2010, kl 15:00
Varför filosofi? (MP3) Varför filosofi? (40 min)
Söndag 11 december 2005 kl 15:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Samhället formas av idéer och samtal. Ekonomerna staplar siffror och prognoser, politikerna argumenterar. Statsvetare, läkare, sociologer, psykologer, tyckare och krönikörer – många är de ämnesexperter och lekmän som formar samhällsdebatten – som befolkar tevesoffor och radiostudior, som skriver på tidningarnas debatt- och kultursidor. Men var finns filosoferna? Hur ofta ser man dem diskutera flyktingamnesti, barnuppfostran eller EU:s förhållande till Turkiet? Vad sysslar de egentligen med på sina institutioner, och varför bidrar de inte mer i det offentliga samtalet? Filosofiska rummet besöker Filosofiska institutionen vid Lunds universitet och samtalar inför publik med Germund Hesslow, filosof och hjärnforskare, Magnus Jiborn, praktisk filosof, Anna-Sofia Maurin, teoretisk filosof och Annika Wallin, kognitionsvetare.

Om kärlek

söndag, 04 december 2005, kl 15:00
Om kärlek (MP3) Om kärlek (41 min)
Söndag 04 december 2005 kl 15:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Kärlekskulten vävs ofta av mytens stoff. Och en stampbräda in i kärlekens värld är litteraturen: Romeo och Julia, Tristan och Isolde, den stackars lidande Werther och Lady Chatterlay och hennes älskare. Lägger man dessutom till teologins tänkande kring kärleken mellan människa och Gud så erbjuder litteraturen en prunkande kärleksträdgård att botanisera i. Gäster: Björn Larsson, författare och språkforskare och Werner Jeanrond, teolog. Producent och programledare: Peter Sandberg.

Latin

söndag, 20 november 2005, kl 13:00
Latin (MP3) Latin (40 min)
Söndag 20 november 2005 kl 13:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Veni, vidi, vici - Ecce homo - Alea iacta est - Et tu, Brute - De gustibus non disputandem est - In vino veritas. Språket latin har haft enorm betydelse för Europas kultur, vetenskap och religion. Latin var under antiken romarnas modersmål och fram till för några hundra år sedan Europas internationella språk.

Lek

söndag, 13 november 2005, kl 14:00
Lek (MP3) Lek (40 min)
Söndag 13 november 2005 kl 14:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

”Homo ludens”,­ den lekande människan, var en formulering som den nederländske kulturhistorikern Johan Huizinga skapade 1938. Detta som ett alternativ till den vedertagna benämningen på vår art, ”homo sapiens”, den tänkande människan. Huizinga ansåg att leken och lekfullheten definierar människan ännu mer än hennes intelligens. I Filosofiska rummet: Lek samtalar programledaren Lars Mogensen med Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet och Åsa Harvard, lektor vid Malmö högskola som forskar kring lek och interaktionsdesign.

Deliberativ demokrati

torsdag, 10 juni 2010, kl 18:00
Deliberativ demokrati (MP3) Deliberativ demokrati (42 min)
Söndag 30 oktober 2005 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Demokratin behöver en vitalisering. I senaste valet till EU-parlamentet röstade bara 38 procent av svenskarna, och valdeltagandet i riksdagsvalet 2004 var det sämsta sedan slutet av 50-talet. Nu vill SVT försöka engagera unga väljare med hjälp av en politisk dokusåpa, vilket väckt rabalder.

Humor

söndag, 16 oktober 2005, kl 14:00
Humor (MP3) Humor (41 min)
Söndag 16 oktober 2005 kl 14:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Humor är en egenskap alla vill besitta. Men det är lika trovärdigt att påstå att man har humor som att karakterisera sig själv som ödmjuk. Varför? Filosofiska rummets Lars Mogensen diskuterar poängen med humor med komikern Peter Wahlbeck, latinprofessorn och prästen Anders Piltz samt filosofen Jeanette Emt. Producent: Thomas Lunderquist.

Om Hobbes - Leviathan

måndag, 14 juni 2010, kl 15:00
Om Hobbes - Leviathan (MP3) Om Hobbes - Leviathan (40 min)
Söndag 02 oktober 2005 kl 15:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

I tidernas begynnelse fanns ingen auktoritet, ingen stat inget samhälle. Att döda var inget brott utan en rättighet i kampen för överlevnad. Så beskriver 1600-talsfilosofen Thomas Hobbes människans grundtillvaro i sin bok Leviathan. Om Thomas Hobbbes - bibliska monster – rättslöshet och suveräna makthavere i Filosofiska rummet Gäster: Idéhistorikern Sverker Sörlin. Statsvetarem Johan Tralau och journalisten och författaren Göran Greider.

Einstein

torsdag, 10 juni 2010, kl 16:00
Einstein (MP3) Einstein (39 min)
Söndag 25 september 2005 kl 16:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

I år är det 100 år sedan Albert Einstein publicerade den speciella relativitetsteorin. Vem var han och vad döljer sig bakom den berömda ekvationen ”energi är lika med massan gånger ljushastigheten i kvadrat”?Gäster är Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, Thord Silverbark, idéhistoriker och Eva Lindroth, atomfysiker

"Skapelsen"

torsdag, 10 juni 2010, kl 15:00
"Skapelsen" (MP3) "Skapelsen" (42 min)
Söndag 18 september 2005 kl 12:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Frågan om livets uppkomst har alltid gäckat människan. Religionernas skapelseberättelser är oändligt många och sinnrika. Vetenskapen är fullt upptagen med frågan hur världen blev till, hur kosmos uppstod ur kaos, Något ur Intet. (Det är väl knappast något naturlagarna kan förklara, innan naturlagarna fanns?) Varför världen skapades har vetenskapen ingen uppfattning om. Frågan om livets uppkomst är i hög grad frågan om Guds existens, när Lars Mogensen samtalar med Roland Poirier Martinsson, katolik, teoretisk filosof och författare till den nya boken Sånt är livet – Om vetenskapens sökande efter livets början, och Nils Uddenberg, ateist, läkare och författare till populärvetenskapliga böcker som den Augustbelönade Idéer om livet.

Orientalism

måndag, 10 oktober 2005, kl 18:00
Orientalism (MP3) Orientalism (42 min)
Söndag 11 september 2005 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Terrorattentat tillhör sedan länge vardagen – långt borta. På betryggande avstånd från katastroferna har vi i väst fördömt än gärningsmannen, än offret och talat förnumstigt om nödvändigheten av att se den andre och respektera andra kulturer och intressen.

Om Orientalism och occidentalism

måndag, 14 juni 2010, kl 14:00
Om Orientalism och occidentalism (MP3) Om Orientalism och occidentalism (42 min)
Söndag 11 september 2005 kl 14:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Terrorattentat tillhör sedan länge vardagen - långt borta. På betryggande avstånd från katastroferna har vi i väst fördömt än gärningsmannen, än offret och talat förnumstigt om nödvändigheten av att se den andre och respektera andra kulturer och intressen.

Sprickan

torsdag, 10 juni 2010, kl 18:00
Sprickan (MP3) Sprickan (42 min)
Söndag 04 september 2005 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Det var en gång ett idylliskt litet land i norra Europa med en enhetlig befolkning, en tevekanal, två bilmärken, en statsreligion och ett dominerande politiskt parti. Idag är bilden av Sverige en annan. Mångkulturell, om man vill använda ett positivt begrepp, splittrad, om man vill vara negativ. I storstäderna växer många ungdomar upp i en känsla av utanförskap. Segregeringen skapar isolering, självvald eller påtvingad. Författaren och journalisten Lars Åberg har målat upp bilden av en spricka genom det svenska samhället, en spricka som beror på bristande demokratisk tradition i vissa invandrarkulturer väl så mycket som på diskriminering. Filosofiska rummet av Lars Åberg, kulturjournalisten Rakel Chukri och filosofen Roland Poirier Martinsson. Programledare: Lars Mogensen, producent: Thomas Lunderquist.

Rädda för döden?

söndag, 28 augusti 2005, kl 15:00
Rädda för döden? (MP3) Rädda för döden? (40 min)
Söndag 28 augusti 2005 kl 15:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Vi skall alla en dag somna in för evigt, träffa sankte Per, lägga pipen i vädret – eller, kort o gott – vi ska alla en dag dö. Men är döden något att vara rädd för? Och är det bekvämare att dö med en utlovad fortsättning i himlen. Hör religionspsykologen Owe Wikström, författaren Maria Küchen och filosofen Tomas Anderberg i Filosofiska rummet.

Dewey och utbildningen

torsdag, 10 juni 2010, kl 16:00
Dewey och utbildningen (MP3) Dewey och utbildningen (41 min)
Söndag 21 augusti 2005 kl 16:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

John Dewey och hans syn på utbildningen är ämnet när Filosofiska rummet fortsätter sin serie Moderna tänkare, och Lars Mogensens gäster är den här gången Björn Rosdahl, kulturskribent och filosofilärare, Roland Poirier Martinsson, filosof och författare och Tina Kindeberg, lektor i pedagogik. Producent: Thomas Lunderquist.

Om åldrande

söndag, 12 juni 2005, kl 14:00
Om åldrande (MP3) Om åldrande (42 min)
Söndag 12 juni 2005 kl 14:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Alla vill leva länge men ingen vill bli gammal, säger man. Tyvärr är dock sambandet mellan livslängd och ålder direkt och ofrånkomligt. Så vad gör vi av vår ångest inför åldrandet? Går de existentiella frågorna som är förknippade med processen att besvara nöjaktigt? Vad händer med själen när kroppen förfaller, och är vi över huvud taget samma person i våra olika åldrar?

Arendt och politiken

torsdag, 10 juni 2010, kl 16:00
Arendt och politiken (MP3) Arendt och politiken (40 min)
Söndag 29 maj 2005 kl 16:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Utan en offentlig sfär att utbyta tankar med jämlikar i förtvinar det egna tänkandet, menade den tysk-amerikanska, judiska filosofen Hannah Arendt. Hon såg det som en svaghet i det moderna samhället att så många betraktar smak och värderingar som privata ting, eftersom man för att utvecklas måste våga framträda och delta i diskussioner. Politiken är en sfär där människan kan utveckla sin fulla mänsklighet.

Gudsbevis

tisdag, 29 mars 2005, kl 13:00
Gudsbevis (MP3) Gudsbevis (38 min)
Tisdag 29 mars 2005 kl 13:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Är Gud den kraft som satt världen i rörelse? Är Gud ett kvantfenomen? Är Gud moralen som finns nedlagd i oss?

Virilio och hastigheten

torsdag, 10 juni 2010, kl 17:00
Virilio och hastigheten (MP3) Virilio och hastigheten (41 min)
Söndag 20 februari 2005 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Varje ny uppfinning bär på en ny olycka. Tåget medförde urspårningen och flygplanet flygkraschen. Med flygplanet försvann dessutom Atlanten, åtminstone ur våra medvetanden. För vem har tid att ta båten till Amerika, i vårt tidseffektiviserade tidevarv? Den nya informationsteknikens realtid suddar på sätt och vis helt ut både tid och rum. Mer information än vad du någonsin orkar ta till dig ligger bara ett musklick bort.

Kontrakt

torsdag, 10 juni 2010, kl 18:00
Kontrakt (MP3) Kontrakt (41 min)
Söndag 06 februari 2005 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Vi människor är egoister, och varandras motståndare när vi ska ingå avtal. Arvet från Hobbes samhällskontrakt och modernismens människosyn uttrycks inte minst tydligt i rådande rättssystem. Men så skulle det inte alls behöva vara, anser Sacharias Votinius i sin juridiska doktorsavhandling ”Varandra som vänner och fiender”. Genom att med Aristoteles utgå från vänskap som grund för kontraktet kan vi förändra hela samhällsklimatet.

Att odla sin trädgård

torsdag, 10 juni 2010, kl 16:00
Att odla sin trädgård (MP3) Att odla sin trädgård (42 min)
Söndag 23 januari 2005 kl 10:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Jordbävningen i Lissabon 1755 ändrade den europeiska människans världsuppfattning. Guds godhet ifrågasattes, men den gryende upplysningsandan fick sig också en knäck: Kan människan själv skapa sig en fulländad tillvaro? Voltaire uttrycker ett starkt ironiskt tvivel i sin berömda roman Candide från 1759

Jaques Derrida

söndag, 16 januari 2005, kl 16:00
Jaques Derrida (MP3) Jaques Derrida (40 min)
Söndag 16 januari 2005 kl 16:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Filosofen Jacques Derrida dog i höstas. Under 40 år skrev den store tänkaren i snitt två böcker om året i skilda ämnen. Mest omtalad blev han för teorierna kring Dekonstruktionen. Men vad betyder modebegreppet som fått så många att lägga pannan i djupa veck. Filosofiska rummet dekonstruerar Jacques Derrida.

Deleuze och tänkandet

söndag, 09 januari 2005, kl 17:00
Deleuze och tänkandet (MP3) Deleuze och tänkandet (42 min)
Söndag 09 januari 2005 kl 17:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Enligt den franske filosofen Gilles Deleuze blickar vi för mycket framåt och bakåt när vi tror oss tänka, och utgår alldeles för mycket från etablerade begrepp och vetenskapliga ”sanningar”. Tänkandet är för honom ett tillblivande, en skapelseakt som äger rum i nuet, och vi borde ständigt undersöka premisserna för våra vedertagna uppfattningar. Intervjuer, samtal och diskussioner är hopplösa situationer för att tänka eller säga något vettigt, enligt Deleuze. Filosofiska rummet låter sig dock inte nedslås, utan inleder istället en serie om samtida tänkare med programmet ”Deleuze och tänkandet”. Gäster är tre filosofer: Deleuze-experterna Fredrika Spindler och Sven-Olov Wallenstein samt skeptikern Åsa Wikforss. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist. Boktips: Gilles Deleuze: Vecket Skriftserien Kairos nummer 4: Nomadologin Tidskrifterna Aiolos + Glänta: Deleuze

Om Marxismen

torsdag, 10 juni 2010, kl 18:00
Om Marxismen (MP3) Om Marxismen (39 min)
Söndag 21 september 2003 kl 18:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Trots att Karl Marx politiska tankar kan kännas luggslitna efter 60-talets vänstervåg talas det idag, 14 år efter berlinmurens fall, om att intresset för Marx återigen är på uppgång. Men vem var Karl Marx, vad står Marxismen för och är hans tankar om samhället levande filosofi eller rostigt skrot på den ideologiska soptippen? Gäster: Hans Ruin, Sven-Eric Liedman, Linnea Nilsson och Johan Tralau Programledare Peter Sandberg

K G Hammar om vad man får tro

lördag, 10 maj 2003, kl 13:00
K G Hammar om vad man får tro (MP3) K G Hammar om vad man får tro (39 min)
Lördag 10 maj 2003 kl 13:00 (0 MB)


Högerklicka på ljudlänken och välj spara för att ladda ner

Får man fritt tolka Gud, Jesus och bibeln? Eller kräver sann kristendom strikta regler som hindrar troende att ge efter för andligt förfall. Ärkebiskop K G Hammar diskuterar trons gränser, poetiska bibeltolkningar och om det behövs en mer nyandlig kyrka, tillsammans med författaren Anita Goldman och teologen Ola Sigurdson.


Du måste aktivera javascript för att se sverigesradio.se korrekt. Läs mer på sverigesradio/support

 

Det här är ljudspelaren på sverigesradio.se. Just nu spelas ingenting. Klicka på en ljudlänk så startar den. Du kan göra spelaren mindre genom att klicka på knappen Min radio.

Om du har frågor om eller synpunkter på Sveriges radios webbradio kan du kontakta oss på vår supportsida.

Vill du dela med dig?

Dela ut en viss tidpunkt i ett ljudklipp

Högerklicka på tidsaxeln och välj ”Dela ut till aktuell tidpunkt” så får du en länk som startar ljudet på en visst plats i ljudet. Detta fungerar bara på ljudklipp, inte direktsändningar

Vill du dela med dig?

Ljudklippet startas på det antal sekunder som du har valt. Den du delar till kan även spola tillbaka till början av ljudklippet och lyssna på hela klippet.

Mina favoriter

  • Du kommer alltid åt dina favoritprograms senaste avsnitt och dina favoritkanaler med bara ett klick.

    Lägg till så många du vill!

Spelkö

  • Du kan spara klipp och program i en spelkö. Klicka på pilen efter en ljudlänk och välj att lägga på kö.

Historik

  • Allt du lyssnat på kommer du alltid åt med bara ett klick.

    Alla ljudklipp du lyssnar på hamnar här.

Rensa
Hjälp
Byt ljudkvalitet: