Smuts

Samhälle

Från 2011. Vi tittar närmare på den frånstötande delen av vår historia och samtid som kallas just Smuts.

Från 2011. Vi tittar närmare på den frånstötande delen av vår historia och samtid som kallas just Smuts.

Senaste avsnitt

Skit och makt
29 min

Den vanligaste orsaken till konflikter i hemmet är städning och 80 procent av alla kvinnor har någon gång skämts över sitt stökiga hem.

Den vanligaste orsaken till konflikter i hemmet är städning och 80 procent av alla kvinnor har någon gång skämts över sitt stökiga hem.

Tidigare avsnitt

Svettkörtlar och hårsäckar
29 min

Det anses viktigt att med jämna mellanrum avlägsna smuts från kroppen. Men gränsen mellan att vara ren och att vara smutsig är inte glasklar.

Det anses viktigt att med jämna mellanrum avlägsna smuts från kroppen. Men gränsen mellan att vara ren och att vara smutsig är inte glasklar.

Smitta och skräck
29 min

I alla tider och i alla kulturer har människan förhållit sig till motpolerna rent och smutsigt. Berättelsen om smuts är också berättelsen om vad som är socialt accepterat - och vad som inte är det.

I alla tider och i alla kulturer har människan förhållit sig till motpolerna rent och smutsigt. Berättelsen om smuts är också berättelsen om vad som är socialt accepterat - och vad som inte är det.

Vi och dom
29 min

Smutsen är oönskad och sprider sig lätt, om vi inte genast tar bort den. När vi avlägsnar smutsen återställer vi ordningen.

Smutsen är oönskad och sprider sig lätt, om vi inte genast tar bort den. När vi avlägsnar smutsen återställer vi ordningen.