Nyheter från Språkvård

  • Mikrofon puffskydd radiostudio Vi i femman. Foto: Johanna Jennische

    I sändningstillstånden för Sveriges Radio, SVT och UR sägs det att språkvårdsfrågor ska beaktas i programverksamheten. I vår språkpolicy är några av grundtankarna att språket ska kännetecknas av gott omdöme och användas med medvetenhet och att lyssnare och tittare utan störningar ska kunna uppfatta och tillgodogöra sig innehållet i våra sändningar.