Stora ord i Barnradion - UR

Barn 9 - 13 år

En serie som utforskar de stora orden som har med demokrati att göra. Vad är demokrati, demonstration, solidaritet, jämställdhet och yttrandefrihet? Vi träffar barn som har egna berättelser om begreppen. Från UR.

En serie som utforskar de stora orden som har med demokrati att göra. Vad är demokrati, demonstration, solidaritet, jämställdhet och yttrandefrihet? Vi träffar barn som har egna berättelser om begreppen. Från UR.

Här finns inga avsnitt