Kaliber
sverigesradio

Striden om skogen

Just nu rasar en strid om vilket värde som är viktigast i den svenska skogen. Det handlar om ekonomin och naturvärdena.

Nyckelbiotoperna som försvann

Karta: Carto

I över 120 fall kan vår granskning visa att miljöcertifierade skogsbolag avregistrerat nyckelbiotoper och anmält att de vill avverka dem. I kartan kan du hitta och läsa mer om fallen.

”Viktigt att behålla skogen för framtiden”

Foto: Lena Pettersson / Sveriges Radio

– Det är skog med väldigt höga naturvärden, menar Johan Marand som är aktiv i Naturskyddsföreningen.

”Det här är en bedömningssport”

Foto: Sveaskog

– Jag känner mig väldigt trygg med att vi inte avverkar nyckelbiotoper, säger Edvard Unsgaard, pressansvarig på skogsbolaget Sveaskog.

Detta är en nyckelbiotop

Om granskningen

Kaliber granskar skogen med höga naturvärden som inte ska huggas ned.

Skogsbolagen förväntas ta ett eget ansvar för nyckelbiotoperna. Men hur ser kontrollen ut?

Hur granskningen har gått till kan du läsa här.