Svenska fyrar

Kultur/Nöje

Historier från Sveriges utposter.

Historier från Sveriges utposter.

Senaste avsnitt

Heidenstams sista fyr
9:30 min

Gustaf von Heidenstam smyckade Sveriges kuster med den röda fackverksfyren i järn. Men mitt ute i Östersjön kunde inte Heidenstams sista fyr stå pall för vädrets makter.

Gustaf von Heidenstam smyckade Sveriges kuster med den röda fackverksfyren i järn. Men mitt ute i Östersjön kunde inte Heidenstams sista fyr stå pall för vädrets makter.

Tidigare avsnitt

Under huven på Bjuröklubb
9:30 min

Både artisten Laleh och biskopen Olaus Magnus har ett extra gott öga till den lilla fyren på den höga klippan. Och nu får fyren en välbehövlig renovering.

Både artisten Laleh och biskopen Olaus Magnus har ett extra gott öga till den lilla fyren på den höga klippan. Och nu får fyren en välbehövlig renovering.

Tragedin på Örskärs fyr
9:30 min

Sent en julafton tar 16 örskärsbor plats i den båt som ska ta dem till julottan i Gräsö kyrka i norra Uppland. Bara en återkommer.

Sent en julafton tar 16 örskärsbor plats i den båt som ska ta dem till julottan i Gräsö kyrka i norra Uppland. Bara en återkommer.

Ensamma på Djurö fyr
9:30 min

För mer än 100 år sedan blev ungdomarna Klara och Lars kvar ensamma på Djurö fyr i Vänern. Isen varken bar eller brast och det blev en lång väntan på deras föräldrar.

För mer än 100 år sedan blev ungdomarna Klara och Lars kvar ensamma på Djurö fyr i Vänern. Isen varken bar eller brast och det blev en lång väntan på deras föräldrar.

Understen och den sista fyrmästaren
9:29 min

Marianne Brus har levts stora delar av sitt liv på fyrplatsen Understen, längst ut i Södra Kvarken. Numera är fyrplatsen militärt skyddsobjekt och Marianne är en av få kan berätta om fyrlivet förr.

Marianne Brus har levts stora delar av sitt liv på fyrplatsen Understen, längst ut i Södra Kvarken. Numera är fyrplatsen militärt skyddsobjekt och Marianne är en av få kan berätta om fyrlivet förr.

Islandsberg och Taubes känsla för fyrar
9:30 min

Den klippiga halvön Islandsberg ger sjöfolk kalla kårar. Fyrljuset var inbyggt i huset och här ska den unge Evert Taube ha mött Oscar den andre som seglade förbi i sin Drott. Men är historien sann?

Den klippiga halvön Islandsberg ger sjöfolk kalla kårar. Fyrljuset var inbyggt i huset och här ska den unge Evert Taube ha mött Oscar den andre som seglade förbi i sin Drott. Men är historien sann?

Franska stenarna och den wallerska tuben
9:29 min

Följ med på fartyget Fyrbjörn som byter ut ledfyren Franska stenarna i Nämdöfjärden i Stockholms skärgård. En ganska liten fyr men under kobben döljer sig en hisnande klaustrofobisk historia.

Följ med på fartyget Fyrbjörn som byter ut ledfyren Franska stenarna i Nämdöfjärden i Stockholms skärgård. En ganska liten fyr men under kobben döljer sig en hisnande klaustrofobisk historia.

Livet på fyrskepp 2b - Almagrundet
9:30 min

Att jobba på ett fyrskepp måste ha varit en utmaning. Långt ute till havs såg besättningen samma horisont varje dag,

Att jobba på ett fyrskepp måste ha varit en utmaning. Långt ute till havs såg besättningen samma horisont varje dag,

Hoburgs fyr och ljusets betydelse
9:30 min

Hoburgs fyr på södra Gotland är en av Sveriges längst lysande fyrar. Fyrljuset är mytomspunnet och ofta berättas historier om falska fyreldar som användes för att förleda sjöfarten.

Hoburgs fyr på södra Gotland är en av Sveriges längst lysande fyrar. Fyrljuset är mytomspunnet och ofta berättas historier om falska fyreldar som användes för att förleda sjöfarten.

Överlevaren på Utklippans fyr
9:29 min

Fyrmästaren Carl Johan Steinbach på Utklippans fyr i Blekinge skärgård levde ett dramatiskt liv. Som ung överlevde han en fartygskatastrof och som fyrmästatare fick han ta hand om en strandad prins.

Fyrmästaren Carl Johan Steinbach på Utklippans fyr i Blekinge skärgård levde ett dramatiskt liv. Som ung överlevde han en fartygskatastrof och som fyrmästatare fick han ta hand om en strandad prins.

Kanonerna på Långe Jan
9:30 min

Ljuset från en fyr skulle visa rätt väg för sjöfarten, men vid dimma skulle även ljudet vara till hjälp Vid fyren Långe Jan fanns kanoner till hjälp, ett riskfyllt arbete för fyrpersonalen.

Ljuset från en fyr skulle visa rätt väg för sjöfarten, men vid dimma skulle även ljudet vara till hjälp Vid fyren Långe Jan fanns kanoner till hjälp, ett riskfyllt arbete för fyrpersonalen.

Pater Noster - fyren som försvann
9:30 min

Fyren Pater Noster på ön Hamneskär utanför Marstrand var nere för räkning. Men någon hörde en bön från de farliga skären.

Fyren Pater Noster på ön Hamneskär utanför Marstrand var nere för räkning. Men någon hörde en bön från de farliga skären.

Hemma på Berguddens fyr
9:28 min

Fyren är inte bara en lysande vägvisare för sjöfarten, när fyrplatserna var bemannade var det ett hem för många människor. Britta Rutkvist föddes på Berguddens fyr under dramatiska förhållanden.

Fyren är inte bara en lysande vägvisare för sjöfarten, när fyrplatserna var bemannade var det ett hem för många människor. Britta Rutkvist föddes på Berguddens fyr under dramatiska förhållanden.

Hjältinnan Beda Alm på Björns fyr
9:30 min

1895 gick ett skepp mitt itu ute på de farliga skären i Bottenhavet. Fyrpersonalen försöker rädda de skeppsbrutna men krafterna tar slut. Då träder en 20-årig fyrvaktardotter in i handlingen.

1895 gick ett skepp mitt itu ute på de farliga skären i Bottenhavet. Fyrpersonalen försöker rädda de skeppsbrutna men krafterna tar slut. Då träder en 20-årig fyrvaktardotter in i handlingen.