Nyheter från Åarjel Faaroe

 • Sydsamiskt barmkläde och torvkåta
  Daennie sæjrosne maahtah saernieh jïh aamhtesh åarjelsaemiengïelesne govledh. Programmide NRK Saepmeste dorjem.
 • Sydsamiskt barmkläde och torvkåta
  Daennie sæjrosne maahtah saernieh jïh aamhtesh åarjelsaemiengïelesne govledh. Programmide NRK Saepmeste dorjem.
 • Sydsamiskt barmkläde och torvkåta
  Daennie sæjrosne maahtah saernieh jïh aamhtesh åarjelsaemiengïelesne govledh. Programmide NRK Saepmeste dorjem.
 • Sydsamiskt barmkläde och torvkåta
  Daennie sæjrosne maahtah saernieh jïh aamhtesh åarjelsaemiengïelesne govledh. Programmide NRK Saepmeste dorjem.
 • Sydsamiskt barmkläde och torvkåta
  Daennie sæjrosne maahtah saernieh jïh aamhtesh åarjelsaemiengïelesne govledh. Programmide NRK Saepmeste dorjem.