Tablå Sameradion & SVT Sápmi

 • 15.00

  Med det bästa från veckan som gått i Buorre Idit Sápmi och Rádio Sápmi

  Från fredagen

 • 16.00
  Musikstund
  Direkt
 • 18.00

  Daennie sæjrosne maahtah saernieh jïh aamhtesh åarjelsaemiengïelesne govledh. Programmide NRK Saepmeste dorjeme

  Från morgonen

 • 19.00
  Musikstund

  Från förmiddagen

 • 20.00

  Dán bielen gulldala ådåsijt ja reportássjajt julevsábmáj. NRK Sápmi prográmmajt buvtadi.

  Från förmiddagen

 • 21.00

  Med det bästa från veckan som gått i Buorre Idit Sápmi och Rádio Sápmi

  Från fredagen

 • 22.00
  Musikstund

  Från eftermiddagen