Tema 2013: Det delade Sverige

Reportage och nyheter av Studio Ett reporter Katarina Gunnarsson och Ekots reporter Marcus Eriksson från några av Sveriges mest utsatta bostadsområden.

Reportage och nyheter av Studio Ett reporter Katarina Gunnarsson och Ekots reporter Marcus Eriksson från några av Sveriges mest utsatta bostadsområden.

Senaste avsnitt

Det delade Sverige
7:40 min

Katarina Gunnarsson och Marcus Ericsson, Ekots reportrar bakom reportageserien "Det delade Sverige", introducerar serien i ett podsamtal.

Katarina Gunnarsson och Marcus Ericsson, Ekots reportrar bakom reportageserien "Det delade Sverige", introducerar serien i ett podsamtal.

Tidigare avsnitt

Skillnaderna mellan grundskolornas genomsnittliga resultat har enligt Skolverket fördubblat de senaste åren. Arabyskolan har uppmärksammats av Skolverket, som en av åtta särskilt utsatta skolor och...

Skillnaderna mellan grundskolornas genomsnittliga resultat har enligt Skolverket fördubblat de senaste åren. Arabyskolan har uppmärksammats av Skolverket, som en av åtta särskilt utsatta skolor och...

Bostadsområdet Araby finns med på regeringens lista över de 15 mest utsatta områdena i landet. I Arabyskolan går bara hälften av eleverna i årskurs nio ut med fullgoda betyg och andelen unga som...

Bostadsområdet Araby finns med på regeringens lista över de 15 mest utsatta områdena i landet. I Arabyskolan går bara hälften av eleverna i årskurs nio ut med fullgoda betyg och andelen unga som...

Samtidigt som många unga varken hittar jobb eller studerar, främst i utsatta stadsdelar, vittnar landets högstadieskolor om dalande betyg i just flera av de särskilt utsatta bostadsområdena. Marcus...

Samtidigt som många unga varken hittar jobb eller studerar, främst i utsatta stadsdelar, vittnar landets högstadieskolor om dalande betyg i just flera av de särskilt utsatta bostadsområdena. Marcus...

Araby, Växjö - Arbetslöshet och bilbränder
7:55 min

Allt sedan bilbränderna härjade i Stockholmsförorter som Husby har det riktats stor uppmärksamhet mot den höga ungdomsarbetslösheten i förorterna. I stadsdelen Araby i Växjö står nästan varannan...

Allt sedan bilbränderna härjade i Stockholmsförorter som Husby har det riktats stor uppmärksamhet mot den höga ungdomsarbetslösheten i förorterna. I stadsdelen Araby i Växjö står nästan varannan...

Över 112 000 unga varken jobbade eller studerade 2011, visar en kommande rapport. En överrepresentation av unga utan varken jobb eller studier bor i landets särskilt utsatta stadsdelar. Andelen har...

Över 112 000 unga varken jobbade eller studerade 2011, visar en kommande rapport. En överrepresentation av unga utan varken jobb eller studier bor i landets särskilt utsatta stadsdelar. Andelen har...

I Hässleholmen hoppas många av de boende få jobb genom alla de integrations- och arbetsmarknadsprojekt som kommer och går. Nu senast var det arbetsmarknadesprojektet Kedjan. Men trots att projektet...

I Hässleholmen hoppas många av de boende få jobb genom alla de integrations- och arbetsmarknadsprojekt som kommer och går. Nu senast var det arbetsmarknadesprojektet Kedjan. Men trots att projektet...

Hässleholmen, Borås - Projekttröttheten
6:12 min

Poesi i grupp för att stärka självkänslan eller datorkurser i Word. I särskilt utsatta stadsdelar, som Hässleholmen i Borås, berättar flera boende och myndighetsrepresentanter om en stark trötthet på...

Poesi i grupp för att stärka självkänslan eller datorkurser i Word. I särskilt utsatta stadsdelar, som Hässleholmen i Borås, berättar flera boende och myndighetsrepresentanter om en stark trötthet på...

Utanförskapsstödet på 200 miljoner kronor på två år, regeringens satsning för att stärka landets mest utsatta stadsområden, ska delas av 15 utvalda stadsdelar på olika håll i landet. Summan är trams,..

Utanförskapsstödet på 200 miljoner kronor på två år, regeringens satsning för att stärka landets mest utsatta stadsområden, ska delas av 15 utvalda stadsdelar på olika håll i landet. Summan är trams,..

Hässleholmen, Borås - Tveksamt om stöd hjälper
3:18 min

För lite pengar och tveksamt om utanförskapsstödet hjälper det. Kommunledningen i Borås kritiserar regeringens så kallade utanförskapsstöd, som ska börja betalas ut vid årsskiftet.

För lite pengar och tveksamt om utanförskapsstödet hjälper det. Kommunledningen i Borås kritiserar regeringens så kallade utanförskapsstöd, som ska börja betalas ut vid årsskiftet.